Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zlatá medaile pro JUNKERS

Zeptali jsme se ředitele firmy JUNKERS Ing. Luboše Morávka (tato firma získala Zlatou medaili za plynový průtokový ohřívač vody typu WR 350-7KG vybavený systémem HydroPower), jaký má pocit z tohoto významného ocenění.

Ing. Luboš Morávek:
Letošní ocenění nás pochopitelně velice těší, neboť veletrh Aqua-therm pokládám za špičku mezi evropskými odbornými veletrhy a získáte-li na takovéto prestižní akci Zlatou medaili, jde skutečně o velký úspěch. Musíme si také uvědomit, že konkurence zahraničních i domácích výrobků je rok od roku stále větší. O to víc si vážíme toho, že byl oceněn určitý nápad, který ulehčí uživatelům "život". Takovým nápadem je právě plynový průtokový ohřívač vody typu WR 350-7KG.

V čem ten nápad spočívá?
Stručně a jednoduše řečeno: tento ohřívač je vybaven hydrodynamickým generátorem, který, poháněn výhradně silou proudící vody, vytváří elektrický proud potřebný k zapalování hořáku. Za výhodu můžeme pokládat tu skutečnost, že u tohoto typu zákazník nemusí vyměňovat baterie (jako je tomu u ohřívačů s bateriovým zapalováním) a oproti ohřívačům vybaveným věčným plamínkem zase dochází k výrazné úspoře plynu (až 25 %). Logicky z toho tedy vyplývá, že toto zařízení výrazně šetří životní prostředí.

Hovoříte o životním prostředí ... Mohu se Vás zeptat, jaký je Váš názor na alternativní zdroje energie jako je např. biomasa?
Myslím si, že získávání energie z obnovitelných zdrojů má u nás budoucnost. Jde jen o to, aby se tento trend stal součástí nového myšlení lidí. Bohužel, zatím kolem sebe vidím stále stejný obrázek: lidé dosud dávají přednost spalování pevných paliv, což ekologickému prostředí rozhodně neprospívá. Byli bychom pochopitelně rádi, kdyby náš výrobek - plynový průtokový ohřívač vody - se stal nejen pomocníkem v domácnostech, ale také skromným impulsem k novému pochopení jak využívat progresivní techniku, aniž bychom si ničili prostředí v němž žijeme.

 
 
Reklama