Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Technická špička v kondenzační technice - VITODENS 200

Kondenzační kotel VITODENS 200 na sebe poutá pozornost technické veřejnosti již od svého uvedení na trh mimořádně příznivým poměrem kvality a technické úrovně vzhledem k ceně. Díky tomu získal již řadu ocenění, mezi nimiž byla např. německá značka kvality "Sehr gut", nebo Zlatá medaile na Aqua-thermu 2001.

Vitodens 200 je cenově příznivý, přesto vysoce kvalitní nástěnný kondenzační kotel. Nově vyvinutá topná plocha Inox-Radial z ušlechtilé nerezové oceli a kompaktní hořák MatriX jsou vyjímečné technologické prvky, které dosahují nejvyššího využití tepelné energie na nejmenším prostoru.


Řez kotlem

Kondenzační kotel Vitodens 200 využívá špičkové materiály a technologie:
 • kompaktní topnou plochou Inox-Radial z ušlechtilé, nerezové oceli s vysokým využitím energie v palivu, provozní bezpečností a životností,
 • kompaktní plynový hořák MaxtriX-compact s minimálními emisemi škodlivin,
 • unifikovanou platformu založenou na stavebnicovém principu a multikonektorový systém pro snadnou montáž, údržbu a servis.

Použití:

 • automatická adaptace na straně spalin a průtoku kotlové vody, také integrovaný ohřev TUV předurčuje tento kotel pro modernizaci etážových topných systémů. Použitím našeho kondenzačního kotle lze např. ve srovnání se starým topným zařízením ušetřit až 40 % energie a tím současně náklady na vytápění
 • Vitodens 200 vyniká při vytápění rodinných a řadových domů, je také vhodný pro objekty s nedostatečnými prostory pro kotelnu - možná instalace do skříně, výklenku a pod střechou, novostavby menších obchodních objektů (supermarkety, benzínové stanice apod.)
 • možnost kaskádově řadit kotle až do výkonu 240 kWKaskádové řazení kotlů


Topná plocha


Topná plocha spirála
Nově vyvinutá topná plocha Inox-Radial s laminárním přestupem tepla zabezpečuje vysokou provozní spolehlivost a dlouhou životnost:
 • radiálně uspořádaný nerezový výměník tepla vytváří velké teplosměnné plochy na malém prostoru
 • přesně kalibrované mezery mezi spirálami výměníku vytvářejí čistě laminární proudění pro intenziví přestup tepla
 • pravouhlý tvar spirály maximalizuje délku mezer a podporuje tak laminární proudění

Radiální konstrukce výměníku tepla poskytuje nejen velkou plochu pro výměnu tepla na malém prostoru, ale umožňuje také pracovat zvlášť efektivně a dosahovat normovaného stupně využití až 109 %.


Modulovaný hořák


hořák MatriX
 • modulovaný kompaktní hořák MatriX zabezpečuje extrémně nízké hodnoty emisí:
  (NOX: 16 mg/kWh, CO: 6 mg/kWh 6 - 24 kW).
  V celém výkonovém rozsahu podkračuje hodnoty emisní značky "Modrý anděl" a světově nejpřísnějšího požadavku: hamburského podpůrného programu.
 • průkopnický příspěvek k redukci škodlivin při spalování plynu.
  Jádrem sálavého hořáku MatriX je drátěná tkanina z ušlechtilé oceli, která je vytvarována do polokoule. Na povrchu tkaniny se směs plynu a vzduchu zapálí a téměř bez plamene spálí. Tkanina ze speciální žáruvzdorné ušlechtilé oceli se rozžhaví a odevzdá sáláním velkou část tepla přímo z reakční zóny. Následkem toho je spalovací teplota nižší než u běžně užívaného difúzního plamene

drátěná tkaninaRegulace - Vitotronic


Regulace Vitotronic
Hospodárné řízení energie potřebuje chytrou hlavu - regulaci Vitotronic. Regulace se skládá se základního přístroje, elektronických modulů a jedné obslužné jednotky.

Regulace obsahuje:
Spínač zařízení, kontrolní spínač kominíka, tlačítko TUV, komfortní spínač, elektronický omezovač maximální teploty, termostat, mikropočítač, možnosti nastavení pro spínací časy, teploty při normálním provozu a redukovaném provozu, teplotu pitné vody, nastavení topné charakteristiky, dotaz na teploty, vestavěný diagnostický systém a pojistky.

U komfortní regulace v závislosti na prostorové nebo venkovní teplotě Comfortrol najdete:
osvětlený 8 řádkový display, vedení obsluhy řízené menu, všechna nastavení a nejdůležitější kódování a hlášení poruch v nekódovaném textu, prázdninový program, tlačítko "party" s možností zapnutí "normálního provozu" v libovolném čase, tlačítko pro úsporný provoz, v normálním provozu se požadovaná teplota v místnosti sníží o cca. 2 °C.Jednoduchá montáž kotle
Pro Vitodens 200 je charakteristická jednoduchá obsluha, ale i podrobný a srozumitelný návod na použití.

Platformová strategie programu Vitotec firmy Viessmann, jejímž základem je stavebnicový princip s multikonektorovým systémem a optoelektronickým rozhraním pro laptop, usnadňuje odborníkům vlastní montáž, servis a údržbu.

Všechny konstrukční celky lze při demontáži odebírat směrem dopředu.


Další výhody:

 • normovaný celoroční stupeň využití: až 109%
 • automatická adaptace spalinového ventilátoru na tlakové poměry v komíně při prvním uvedení do provozu a v průběhu provozu. Jednoduchá přestavba z propanu na zemní plyn výměnou trysky
 • samočisticí efekt hladkých radiálních ploch v důsledků proudění spalin a odvodu kondenzátu ve stejném směru
 • ventilátor přívodu vzduchu s regulovatelnými otáčkami na stejnosměrný proud a čerpadlo s plynule regulovatelnými otáčkami vede ke snížení spotřeby el. energie
 • kotel v provedení kombi s pohotovostním deskovým výměníkem poskytuje okamžitě teplou užitkovou vodu stejné teploty
 • k dispozici rozsáhlé příslušenství jak na straně topné vody, tak spalinových cest a regulací


Tabulka: Vitodens 200

Typ kotle Plynový topný kotel Plynový
kombinovaný
kotel
Výkonový rozsah
Teplotní spád 75/60 °C
Teplotní spád 40/30 °C
KW  
4-11
4,5-12
 
6-24
6,6-26,3
 
8-32
8,7-35
 
11-44
12,2-48,6
 
15-60
16,6-66,3
 
6-24
6,6-26,3
Připojovací tlak
 zemní plyn
 propan
kPa  
2
5
 
2
5
 
2
5
 
2
5
 
2
5
 
2
5
Objem vody l 3,7 3,7 4,9 9,5 9,5 3,7
Jmenovitý průtok
při ΔT=20 K
 
l/hod
 
473
 
1 032
 
1 376
 
1 892
 
2 580
 
1 032
Provozní tlak bar 3 3 3 3 3 3
Spaliny
Teplota při jmen. výkonu
(tzp=60 °C)
Množství při jmen. výkonu
 
°C
 
kg/h
 
65
 
31,5
 
70
 
47,3
 
70
 
63,2
 
65
 
81,2
 
70
 
110,6
 
70
 
47,3
Množství kondenzátu
Teplotní spád 75/60 °C
Teplotní spád 40/30 °C;
l/den  
3,5-4
5-6
 
8-10
11-13
 
12-12
15-17
 
11-15
14-19
 
18-22
23-28
 
8-10
11-13
Ohřev TUV
Teplota vody nastavitelná
Výkon
Množství vody
 
°C
kW
l/min
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
38-57
24
3-8
Rozměry
Délka
Hloubka
Výška
mm  
406
500
900
 
406
500
900
 
406
500
900
 
406
500
900
 
406
500
900
 
406
500
900
Hmotnost kg 65 65 75 90 90 72
Hrdlo kouřovodu
Vzduch/spaliny
 
mm
 
110/70
 
110/70
 
110/70
 
150/100
 
150/100
 
110/70
Spotřeba plynu m³/h 1,70 2,60 3,50 4,41 6,61 2,60


Ke stažení ceník plynového nástěnného kotle VITODENS 200 (.PDF 119 kB)


Kontakt:
VIESSMANN, s.r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná u Prahy
tel.: 02/57 09 09 00
e-mail: viessmann@viessmann.cz

Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady