Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zlatá medaile pro komínový systém SCHIEDEL

Rozhovor s Ing. Liborem Seidlem, jednatelem firmy Schiedel, s.r.o., jedné z deseti firem oceněných na letošním Aqua-thermu Zlatou medailí.


Ing. Libor Seidl

komínový systém AVANT PRIMO

Čím se Vaše firma zabývá?
Firma Schiedel s.r.o., specialista na komínovou techniku, vyrábí a prodává komínové systémy, které odvádí spaliny z kamen, krbů nebo kotlů, prostě ze všech zdrojů, které zajišťují teplo a to bez ohledu na použité palivo.

Váš komínový systém AVANT PRIMO, který lze zařadit mezi avantgardní řešení pro moderní spotřebiče, získal na Aqua-thermu jednu ze Zlatých medailí. Čím porotu zaujal?
Řekl bych, že tento komínový systém je dalším převratným krokem ve vývoji komínové techniky. Přínosný pro český trh je tím, že jsou v něm použity nové profilované keramické vložky, vyráběné zcela novou progresivní technologií, mají tenčí stěny (7-9 mm) a jsou v poměru ke své délce velice lehké. Kromě toho se vyznačují minimální nasákavostí a mají vynikající odolnost vůči teplotním změnám. AVANT PRIMO musí odolávat nejen vysokým teplotám, ale především vlhkosti, která může při odvodu spalin vznikat, čímž je vhodný i pro odvod spalin od kondenzačních spotřebičů.

Jak systém AVANT PRIMO funguje?
Stručně řečeno: jedná se o ventilační komínový systém. Vzduch pro spalování je nasáván z vnějšího prostředí a proudí jedním směrem dolů ke spotřebiči, zatímco spaliny proudí opačným směrem vzhůru k ústí komína. "Vtip" tohoto systému spočívá v tom, že přiváděný vzduch pro spalování je tak předehříván teplem z povrchu vložek, což bychom mohli nazvat jako princip výměníku tepla. Tímto efektem dále zvyšujeme účinnost celého otopného systému.

Nejde o příliš složitý systém?
Rozhodně ne. Moderní komínové systémy se vyvíjí v souladu s vývojem spotřebičů používaných pro vytápění domů. AVANT PRIMO umožňuje např. odvést spaliny od uzavřených plynových spotřebičů - turbokotlů. Takový spotřebič lze instalovat i do středu bytu, na chodby nebo do uzavřených komor. Nemusí se již podřezávat dveře ani budovat jiné otvory pro přívod vzduchu ke kotlům.

Nebude montáž tohoto systému pro zákazníka komplikovaná?
Naopak. Nosný plášť komína je z tvárnic z lehkého betonu, spojených speciální zdicí směsí. Vložky se spojují k tomu určenou spárovací hmotou Rotempo v kartuších , což zaručuje bezchybné provedení spoje a zároveň zvýšení rychlosti montáže. Konstrukční řešení komínové paty s T-kusem a elegantním čelním krytem komínové paty umožňuje jednodušší a bezchybné založení komínů.

Další podrobnosti o komínovém systému AVANT PRIMO lze získat na www.schiedel.cz.

 
 
Reklama