Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tisková zpráva

z mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2006

sobota 25.11.2006Tyto tiskové zprávy pro Vás připravuje redakční tým odborného internetového portálu TZB-info, který
poskytuje online zpravodajství z veletrhu.
stánek a redakce: hala F, stánek č. 308, e-mail: kontakt@tzb-info.cz.


Tipy na stánky


Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda - BOXAIR za 99.000 Kč
Master Therm CZ s.r.o.
Hala J, stánek 81

Přijďte se podívat na NOVINKU, kterou představíme na veletrhu Aqua-therm Praha (21.11. - 25.11.2006, pražské Výstaviště):

Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda - BOXAIR za 99.000 Kč

Tepelné čerpadlo BOXAIR je kompaktní venkovní konstrukce, takže nezabere žádné místo uvnitř vašeho domu. Napojuje se a) přímo do otopného systému b) do akumulační nádoby (zapojení, které umožňuje ohřev TUV, bazénu,...), takže je jeho instalace velmi jednoduchá a levná. Nízká výsledná cena tak zaručuje krátkou dobu návratnosti investice i u domů s menší tepelnou ztrátou. Navíc vám poskytneme standardně záruční dobu 36 měsíců, s možností prodloužení na 7 let.

Pro jaký dům je tepelné čerpadlo BOXAIR vhodné?

 • pro rodinné domy s tepelnou ztrátou do 10kW
 • pro chaty a chalupy
 • pro nízkoenergetické domy

Standardní vybavení tepelného čerpadla BOXAIR:

 • nízkohlučný ventilátor
 • rotační kompresor
 • elektronický expanzní ventil, optimalizující chod tepelného čerpadla
 • bivalentní elektrotel
 • oběhové čerpadlo

Pracovní rozpětí od -20°C do +30°C

Více informací vám rádi podáme na stánku č. 81, hala J.SOL CZ - Levné teplo nadosah
SOL CZ s.r.o.
Hala A, stánek 127

Firma SOL CZ s.r.o. je rostoucí společnost provozující obchodní a poradenská centra tepelné techniky snižující náklady na vytápění.

"Naší snahou je přesvědčit co nejvíce lidí, že ve 21. století nastal čas pro využití technických zařízení pro vytápění budov, která využívají obnovitelné zdroje energie, jako standardní součásti TZB. Chceme tak zajistit optimální tepelnou pohodu vnitřního prostředí společně se snížením nákladů na provoz, a zároveň omezit spotřebu vyčerpatelných energetických zdrojů."

Solární panely SOL ECON EKS 3000

 • ušetří až 80% energie při ohřevu teplé užitkové vody
 • při ploše 1/3 výměry Vašeho venkovního bazénu prodlouží koupací sezónu až o 3 měsíce
 • jsou schopny uspořit až 30% nákladů na vytápění budov nízkoteplotním, např. podlahovým vytápěním
 • mají projektovanou životnost nejméně 25 let, při které se nejméně 3x vrátí vložené prostředky
 • vynikají zárukou 10 let
 • každý jeden při instalaci zamezí během své životnosti spálení cca 20 tun hnědého uhlí
 • Vám mohou již za 10 900,- Kč bez DPH za kus sloužit k využití obnovitelné energie.


Kompaktní stroj REMS Cento
REMS Česká republika s.r.o.
Hala A, stánek 135
REMS - tradiční výrobce a dodavatel špičkového profesionálního nářadí a strojů na opracování trubek Vám na veletrhu Aquatherm na stánku A 135 představí letošní horkou novinku - kompaktní stroj na dělení měděných, nerezových, plastových, vrstvených a především klasických ocelových trubek REMS Cento. Tento ideální pomocník pro tvrdé nasazení v dílně i na stavbách pracuje s trubkami v rozsahu (8) 22-108 mm a například nerezovou trubku průměru 54 mm oddělí již za 4 sekundy!

Firma REMS bude rovněž vystavovat a zájemcům aktivně předvádět celý svůj výrobní sortiment - závitořezy, pily, lisovací techniku, čističky kanalizace, zmrazovače, jádrovou vrtací techniku, svářečky na plasty, montážní nářadí a mnoho dalších výrobků. Srdečně Vás všechny zveme!


Texty tematicky doplňující dnešní doprovodný program
a vybraná témata, která se na veletrhu prezentují:


Z OBORU VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

Nejlépe ušetřená energie je ta, která nemusela být vyrobena. To platí i při regulaci jednotlivých místností a proto se podívejme na způsoby, jak lze snížit množství primární energie, určené pro zásobování zónové regulace.

Řízení podle spotřeby

Komunikativní regulátory vysílají po sběrnici signály požadavku energie na primární zařízení (tedy na ekvitermní okruh pro otopná tělesa, na vzduchotechnickou jednotku u regulátorů VAV, dále na směšovací okruh chladicí vody u fancoilů atd.). Výkon primárního zařízení se mění podle toho, jaká je celková míra požadavků na energie ze zásobovaných okruhů. Přitom se bere v úvahu jednak průměrná potřeba energie, jednak místnosti s maximálním požadavkem, aby nedošlo k tomu, že extrémně zatížená místnost bude "přehlasována" většinou prostor bez požadavků. Celý systém vyžaduje přesné nastavení softwarových vazeb, aby nedocházelo k nedotápění (nedochlazování), ale zároveň se dosáhlo co největších úspor.

U nekomunikativních regulátorů lze tuto vazbu částečně vyřešit tak, že se budou snímat parametry vratného média (teplota vzduchu na odtahu, teplota vody na zpátečce) a podle rozdílu teplot se odhadne typ a míra spotřebovávané energie. Není ovšem možné rozlišit, jedná-li se o maximální spotřebu malého počtu místností, nebo nižší, vyrovnanou spotřebu většiny. V praxi, především u ústředního vytápění, je nicméně tento algoritmus zcela vyhovující.

Centrální časové programy a omezení podle venkovní teploty

Zde vycházíme z faktu, že budova jako celek má určitý režim: útlum primárních okruhů se řídí podle předpokládaných časů obsazení. Vzduchotechniky jsou večer a přes poledne přepínány na redukovaný provoz, na noc se vypínají. Ekvitermní okruhy mají noční pokles teploty a navíc jsou řízeny podle venkovních čidel příslušných fasád.

Tato opatření jsou stejná jak pro komunikativní, tak pro nekomunikativní regulátory.

Z OBORU VODA A KANALIZACE:
VOLBA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Koupelna se stala místem pro relaxaci. Zvyšují se požadavky na design, komfort a výrobci ještě přidávají snadnější údržbu a řadu zajímavých detailů. Zařizovací předměty se nabízejí v designových sériích, které obsahují vanu, řadu umyvadel různých rozměrů, WC a bidet. Zatímco u WC a bidetu je na výběr závěsná nebo volně stojící varianta, u umyvadel je výběr mnohdy velmi široký a umyvadla se liší velikostí, možností umístění vzhledem k nábytku a umístěním baterie. Často jsou k designové sérii keramiky zároveň připraveny prvky koupelnového nábytku. Novinkami v nabídce keramiky jsou sestavy pro koupelny pro hosty, většinou v menších rozměrech. Součástí sérií nejsou většinou pisoáry.

U sprchových koutů jsou trendem velké prosklené plochy a minimalistická kování, cení se variabilita a stále častější jsou hydromasážní boxy, v luxusnějším provedení i s doplňky typu světelná a aromaterapie. U van se cení originalita tvaru, možnost doplnění zástěnou je již standard.

Nabídka zařizovacích předmětů je velmi široká a výběr je správné provést podle uvažovaného využívání. Nesmíme ovšem zapomenout, že to, zda budou uživatelům dobře sloužit a budou moci být využity všechny jejich přednosti záleží na instalatérech, kteří umyvadla, klozety, vany nebo sprchové kouty zabudují, jako posledním, ale nejdůležitějším článku. Zde je třeba připomenout problém českého stavebnictví, že stárne generace řemeslníků a program pro rozvoj školství další vzdělávání v řemeslech nepodporují. Roste závislost na zahraničních dělnících, ale je zde problém s jejich kvalifikací.

Z OBORU OBNOVITELNÁ ENERGIE:
SOLÁRNÍ TEPELNÁ SOUSTAVA - CO JE STAGNACE?

Solární tepelné soustavy jsou v ČR využívány zejména pro ohřev užitkové nebo bazénové vody a stále více i pro aplikace s přitápěním objektů - kombinované soustavy používané v současnosti zvláště u nízkoenergetických domů. Většina firem dodávajících solární soustavy tak nabízí řešení pro všechny uvedené případy. Především u soustav kombinovaných s přitápěním objektů, vyznačujících se předimenzovanou plochou solárních kolektorů a objemem zásobníku tepla, než by bylo potřeba pro samotný ohřev užitkové vody, dochází k výrazným přebytkům tepla v letním období. Pokud není k dispozici jiný "spotřebič" tepla, např. bazén, solární soustava v létě často "stojí", teplo z kolektorů není odváděno a dochází k přehřívání kolektoru, k varu teplonosné látky v kolektoru, k její přeměně v páru a k pronikání páry o vysoké teplotě do rozvodů solární soustavy - souhrnně se tento jev nazývá stagnace.

Z OBORU STAVBA A ENERGIE:
NOVÉ ZÁKONY, PŘEJÍMÁNÍ EVROPSKÝCH NOREM, UČENÍ NOVÝCH POJMŮ, SJEDNOCENÍ NAŠICH A EVROPSKÝCH NORMATIV - OBRAZ SOUČASNOSTI

Dne 1. 1. 2007 vstoupí v účinnost nový stavební zákon, k 1. 7. 2006 nabyl platnost zákon 177/2006 Sb. - novela zákona o hospodaření energií. Současná doba je poznamenána mohutným přejímáním evropských norem, především v oblasti zkušebnictví, tj. při definování a ověřování vlastností výrobků a konstrukcí. Objevují se nové pojmy, v přechodném období, které si jednotlivé země stanovují individuálně, lze užít národní i evropské charakteristiky výrobků pro stavby, po uplynutí přechodného období se bude používat jen evropské hodnocení výrobků, mění a upřesňují se požadavky atd., atd., atd. Závěrečným dnem Aqua-thermu Praha 2006 nezbývá než si popřát silu a stálou energii na pojmutí a postupné vstřebávání nových a nových informací - pravidel.

 
 
Reklama