Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Program konference TZB-2006 - součást doprovodného programu veletrhu Aqua-therm Praha 2006

Konference TZB-2006 je již tradiční akcí, která doprovází mezinárodní odborný veletrh Aqua-therm Praha. Letošní ročník je kromě tradičních úspor energií a alternativních zdrojů zaměřen na vytápění a větrání průmyslových hal a na problematiku provozování a údržby bytových domů.

Název akce: KONFERENCE TZB-2006 - součást doprovodného programu veletrhu Aqua-therm Praha 2006
Druh akce: odborná konference
Datum konání: 21. - 24. listopadu 2006 (úterý - pátek) cca od 11.00 hod.
Místo konání: Výstaviště Praha - Křižíkovy pavilony, hala D
Pořadatelé:


Generálním mediálním partnerem celé konference
TZB-2006 je internetový portál TZB-info
Hlavním partnerem konference je firma MUT International
PROGRAM konference TZB-2006


Úterý 21.11.2006 Vytápění a větrání průmyslových hal a velkoprostorových objektů

11.00 - 11.10 Úvodní slovo - Celoroční projekt v oblasti projektování otopných soustav v průmyslových a velkoprostorových objektech
Ing. Renata Straková, TZB-info
Partner dne:

11.10 - 11.30 Komplexní pohled na řešení úspor tepelné energie v průmyslových závodech v lokalitách zásobovaných ze soustav CZT
Ing. Miroslav Kotrbatý
11.30 - 11.50 Komplexní pohled na řešení úspor tepelné energie v průmyslových závodech v lokalitách zásobovaných ze soustav plynem
Ing. Ondřej Hojer
11.50 - 12.30 Otopné soustavy pro velkoprostorové objekty - průmyslové budovy, tělocvičny, tržnice
  • Sálavé panely - Ing. Miroslav Kotrbatý
  • Infračervené zářiče - Ing. Ondřej Hojer
12.30 - 12.40 Možnosti úspor efektivní volbou zdroje
Zdeněk Fučík, Procom Bohemia s.r.o.-Geminox
12.40 - 13.20 Otopné soustavy pro velkoprostorové objekty - průmyslové budovy, tělocvičny, tržnice - Ing. Miroslav Kotrbatý
  • Plynové teplovzdušné jednotky
  • Velké teplovodní jednotky
  • Sálavé a infračervené soustavy se systémem větrání
13.20 - 13.30 přestávka
13.30 - 14.00 Legislativní a hygienické podmínky pro správný návrh vnitřního prostředí průmyslových a velkoprostorových objektů
Ing. Zuzana Mathauserová, SZÚ Praha
14.00 - 14.30 Úroveň zpracování projektové dokumentace systémů TZB dle nového stavebního zákona
Ing. Jiří Frýba, STP
14.30 - 14.50 Energetický audit průmyslu
Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta TU Bratislava
14.50 - 14.55 Pozvánka na konferenci VYTÁPĚNÍ Třeboň 2007
Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., strojní fakulta ČVUT Praha


Solární systémy a zdroje na biomasu - možnosti integrace a optimalizace
seminář pořádá SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

15.00 - 15.10 Úvodní slovo garanta
Ing. Tomáš Voříšek, SEVEn
15.10 - 15.45 Optimalizace návrhu solárních systémů
Petr Kramoliš, specialista - projekce OZE
15.45 - 16.15 Maximalizace solárních zisků řádným provozem solárních soustav
Jaroslav Peterka, odborný redaktor AE
16.15 - 16.45 Integrace obnovitelných zdrojů do systémů vytápění budov
Tomáš Matuška, ČVUT
16.45 - 17.15 Vývojové trendy v technologii (nejen) lokálních zdrojů na biomasu
Jiří Hlávka, VERNER
17.15 - 17.45 Řešení palivového hospodářství malých zdrojů využívajících biopaliva
Zdeněk Lyčka, LING
17.45 - 18.00 Panelová diskuze


Středa 22.11.2006 TZB pro nízkoenergetické, pasivní a inteligentní domy

10.30 - 10.50 Koncepce energetických systémů inteligentních budov s nízkou potřebou energie
doc. Ing. Karel Kabele, CSc., STP, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
10.50 - 11.10 Hybridní větrání obytných budov
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., VUT Brno
11.10 - 11.30 Větrání pasivních budov
Ing. Petr Morávek, CSc.
11.30 - 11.50 Národní metodika výpočtu energetické náročnosti budov
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Miroslav Urban, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
11.50 - 12.10 Stavebně technická řešení pasivní domů
doc. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
12.10 - 12.30 Produkty firmy VS DOMY
VS DOMY
12.30 - 12.50 Nízkoenergetické stavění ze systému HELUZ
HELUZ
12.50 - 13.10 Nová technologie dřevěných oken dodávaných firmou W - DREV
W - DREV
13.10 - 13.30 Zateplování starších typů oken
Apis - zateplování oken s.r.o.
13.30 - 13.50 Nízkoteplotní vytápění a vysokoteplotní chlazení
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., STU Bratislava
13.50 - 14.10 Energeticky úsporná oběhová čerpadla Grundfos
GRUNDFOS
14.10 - 14.30 Akumulace tepla v budovách
Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., STP, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
14.30 - 14.50 Podlahové konvektory DELTATERM
DELTATERM s.r.o.
14.50 - 15.10 Návrh solárního systému programem POLYSUN 4.0
SOLÁRNÍ SYSTÉMY


Čtvrtek 23.11.2006 Provoz a údržba bytových domů

11.00 - 11.10 Úvodní slovo odborného garanta
Ing. Renata Straková, TZB-info
Partner dne:

11.10 - 11.40 Dokumentace a pasparty bytových domů, prohlídky zařízení
Ing. Květoslava Bučinová
11.40 - 12.10 Vyhodnocení otopného období pro potřeby provozovatele budovy
Ing. Ladislav Tintěra, Siemens s.r.o.
12.10 - 12.40 Plánování oprav a investic do systémů TZB v bytových domech
Ing. Květoslava Bučinová
12.40 - 13.10 Podmínky pro rozúčtování tepla mezi nájemníky
Ing. Jiří Cikhart, DrSc.
13.10 - 13.20 přestávka
13.20 - 13.50 Možnosti financování systému TZB ke snížení provozních nákladů
Mgr. Tomáš Chadim, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
13.50 - 14.10 Příklad z praxe - Příprava teplé vody - solární systém Regulus s plynovým průtokovým dohřevem, praktické zkušenosti z on line monitoringu v provozu ETA Hlinsko
Jiří Kalina, Regulus s.r.o.
14.10 - 14.40 Prohlídky plynových zařízení v bytových domech - povinnosti a doporučení
Ing. Zdeněk Přibyla, GAS s.r.o.
14.40 - 15.10 Úspory na primární straně spotřeby el. energie při provozu oběhových čerpadel v systému otopné soustavy
Mgr. Tomáš Chadim, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
15.10 - 15.30 Komentář z praxe správa bytových domů - FACILITY MANAGEMENT
Ing. Jaroslav Bambous, STP
15.30 - 15.50 Příklad z praxe - výsledky pětiletého provozu nové kotelny na sídlišti v Harrachově
Zdeněk Fučík, Procom Bohemia s.r.o. - Geminox
15.50 - 16.10 Panelová diskuze - indikátory tepla - reakce na seriál článků o indikátorech tepla

Účastníci obdrží CD Provoz a údržba bytových domů, které obsahuje souhrn důležitých témat pro správu domů. CD vydal k této příležitosti internetový portál TZB-info.


Pátek 24.11.2006 Vytápění domů při dnešním vývoji cen energií

11.00 - 11.10 Zahájení, úvodní slovo odborného garanta
Ing. Jiří Šíma
11.10 - 11.35 Emise a ochrana ovzduší
Doc. Ing. Jiří Hemerka CSc.
11.35 - 12.00 Ekonomie provozu
Ing. Jaroslav Smolík
12.00 - 12.25 Palivová základna
Doc. Ing. Karel Trnobranský CSc.
12.25 - 12.50 Zdroje tepla
Prof. Ing. František Hrdlička CSc.
12.50 - 13.15 Komíny a kouřovody
Ing. Vladimír Jirout
13.15 - 13.40 Využití akumulace tepla u OS a návrh akumulátoru
Doc. Ing. Karel Brož CSc.
13.40 - 14.05 Pojistná a zabezpečovací zařízení
Ing. Jiří Šíma
14.05 - 14.30 Regulace zdrojů tepla
Ing. Jan Vidím
14.30 - 14.55 Likvidace odpadů ze spalování tuhých paliv
Doc. RNDr. Ing. Ivan Landa DrSc.