Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tisková zpráva

z mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2006

úterý 21.11.2006Tyto tiskové zprávy pro Vás připravuje redakční tým odborného internetového portálu TZB-info, který
poskytuje online zpravodajství z veletrhu.
stánek a redakce: hala F, stánek č. 308, e-mail: kontakt@tzb-info.cz.


Pozvánka na dnešní den

10.30 hod. Oficiální zahájení veletrhu - (Goja Music Hall - pyramida)

Úvodní informace jsou již k dispozici na portálu TZB-info. Článek a fotografie ze slavnostního otevření budou zveřejněny během dnešního dne.

Doprovodný program veletrhu

11.00 - 15.00: Konference TZB-2006: Vytápění a větrání průmyslových hal a velkoprostorových objektů (hala D)

Vybíráme z programu:

 • Komplexní pohled na řešení úspor tepelné energie v průmyslových závodech v lokalitách zásobovaných ze soustav CZT
 • Otopné soustavy pro velkoprostorové objekty - průmyslové budovy, tělocvičny, tržnice - Sálavé panely, Infračervené zářiče
 • Energetický audit průmyslu

15.00 - 18.00: Konference TZB-2006: Solární systémy a zdroje na biomasu - možnosti integrace a optimalizace (hala D)

13.00 - 15.00: Kulatý stůl Atypické sluneční systémy pro vytápění rodinných domů - provozní zkušenosti (IH Parkhotel Praha)Pozvánka na zítřek


Konference TZB-2006: TZB pro nízkoenergetické, pasivní a inteligentní domy 10.30 - 15.00 hod, hala D


Tipy na stánky


Průmyslové vytápění ROBUR
BV THERMO, s.r.o.
Hala J, stánek 066

Produkty a služby:

 • teplovzdušné jednotky ROBUR - modely F1 pro průmyslové objekty, jednotky řady K s plynulou modulací výkonu a nejtišší jednotky Evoluzione do komfortních prostor.

 • podokenní lokální jednotky Supercromo pro vytápění kanceláří a menších prostor. Vratové clony pro výrazné snížení úniku tepla do venkovního prostředí.

 • Centrální regulace pro řízení a kontrolu mnoha jednotek - ovládání pomocí barevného dotykového displeje.

 • kvalitní servisní služby řízené přímo z centrálního dispečinku firmy

Značku průmyslového vytápění Robur, kterou prezentujeme, naleznete v hlavním stanu J - číslo stánku 066. Neváhejte si u nás udělat příjemnou přestávku při voňavé kávě. Rádi Vás u nás uvidíme ve dnech 21. - 25. listopadu 2006.Licon - nástěnná tělesa CERAMIC LINE
LICON HEAT s.r.o.
Hala F, stánek 307

Vážení obchodní přátelé,

Dovolte nám pozvat Vás k návštěvě stánku společnosti LICON na letošním veletrhu Aqua-therm. Najdete nás v hale F stánek č. 307. I pro letošní ročník jsme připravili řadu novinek a inovací v sortimentu otopných konvektorových těles.

Novinkou jsou nástěnná tělesa CERAMIC LINE. Jak už název napovídá, opláštění radiátoru je vyrobeno z keramických kachlů, které můžete vybírat ze čtyř vzorů a třech barevností. Toto otopné těleso je vybaveno axiálními ventilátory pro zvýšení tepelného výkonu. Regulace otáček ventilátoru v závislosti na okolní teplotě je řízena zcela novým systémem EASY el. regulace.

Dále jsme inovovali podlahové konvektory s ventilátorem PKVT, které jsou standardně osazeny transformátorem 230/12V. Transformátor je umístěn ve vaně konvektoru pod krytem, který je i na druhé straně, kde kryje přívody. Potěšením pro Vás jistě bude, že toto vše je obsaženo v základní ceně, která zůstává neměnná!

Přijďte nás navštívit, budete srdečně vítáni.

Martin Kniha
ředitel společnostiVIADRUS představí koncept kachlových kamen a kompletní řadu závěsných kotlů
ŽDB GROUP A.S.
Hala J, stánek 050


Závod topenářské techniky VIADRUS ve svém tradičním segmentu tuhých paliv představí koncept esteticky velmi zajímavých kachlových kamen postavených na vlastní krbové litinové vložce Prometheus.

Kromě tradičního sortimentu kotlů na tuhá paliva (včetně automatických) předvedeme kompletní řadu závěsných kotlů a samozřejmě také obě varianty kotlů kondenzačních. Stranou nezůstanou ani kotle nad 50kW, radiátory a ukázky zakázkové práce naší slévárny.
Inteligentní komfort
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
Hala F, stánek 321

Bytová stanice BAXI LUNA SAT s bezdrátovým odečtem spotřeby tepla

Hlavní argumenty pro uživatele, investory, developery, projektanty a instalační firmy

 • dostatek tepla při variabilitě technických řešení
 • 100 % regulovatelnost odběru tepla, 0 až maximální jmenovitý výkon
 • jednoznačné měření spotřeby
 • příznivá cena
 • krátká doba montáže
 • snadná manipulace
 • nevyžaduje rozvod plynu a odtahu spalin (komín)

Požadavky všech skupin zákazníků optimálně splňují bytové stanice BAXI LUNA SAT.

 • Příprava teplé vody je zajištěna v deskovém výměníku s tepelným výkonem 35 kW, který zaručuje trvalou dodávku 14,3 l/min teplé vody při T = 35 °C při teplotě topné vody 75 °C.

 • Tlakově závislé bytové stanice LUNA SAT umožňují dvojí provoz. Buď s oddělenou lokální nebo centralizovanou přípravou teplé vody, který je vhodný použít například v částečně rekonstruovaných objektech, nebo kde by rozvody teplé vody byly nadměrně dlouhé. Ve stanici se měří spotřeba tepla pro vytápění. Pro nové objekty se doporučují stanice s integrovanou přípravou teplé vody, které měří celkovou spotřebu tepla pro topení i výrobu TUV.

 • Bezdrátový způsob odečtu naměřených hodnot spotřeb tepla je maximálně ohleduplný vůči obyvatelům bytů a maximálně pohodlný, rychlý a spolehlivý pro potřeby rozúčtování nákladů za teplo.

Zajímavosti k vybraným tématům z jednotlivých oborů:

Z OBORU VYTÁPĚNÍ:
PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

Tvorba pracovního prostředí v průmyslové hale - velkoprostorovém objektu - musí vycházet z komplexního pohledu na danou problematiku. Není to jen otázka řešení mikroklimatických podmínek, ale i vliv této činnosti na energetickou náročnost samotného objektu, stejně tak následně i vliv na hospodárnost celé tepelně technické soustavy včetně zdroje tepla a sítě. Díky rozměrům průmyslových halových objektů a působících fyzikálních zákonů se vytvářejí zóny, které vyžadují samostatný rozbor. Z tohoto rozboru se musí vycházet v návrhu vhodné otopné soustavy. Cílem musí být: optimální pracovní prostředí v zóně pobytu člověka s minimální energetickou náročností celé soustavy.

Regulovatelný ejektor - významný regulační prvek v tepelně technických soustavách

Regulovatelné ejektory jsou bezesporu jednou z nejprogresivnějších armatur. Proti tradičnímu způsobu regulace výkonu spotřebiče "směšovacím čerpadlem" zcela odstraňuje potřebu elektrické energie pro činnost otopné soustavy nebo jiného spotřebiče. Další podstatnou výhodou je výrazné omezení obsluhy a údržby. Pro správnou funkci regulovatelného ejektoru, je však zapotřebí vytvořit odpovídající podmínky. Potom je tato armatura nenahraditelná.

Regulovatelný ejektor - významný regulační prvek v tepelně technických soustavách

Samostatný doprovodný program věnovaný této problematice bude probíhat 21. 11. 2006 od 11.00.

Z OBORU VODA A KANALIZACE:
VOLBA VODOVODNÍ BATERIE

Vodovodní baterii do obytných budov si vybírá většinou uživatel sám podle svého vkusu nebo v návaznosti na design zařizovacích předmětů. U občanské vybavenosti nebo průmyslových budov je situace jiná a je třeba připomenout, že je zde několik kritérií, kterým je třeba výběr podřídit aby byly baterie úsporné a vyhověly v konkrétním provozu. Některá kritéria jsou vhodná i pro individuální výběr.

Jako základní kritéria se ukazují: možnost nastavení maximálního průtoku, eliminace přepouštění jedné vody do druhé, kompenzátor dynamických rázů, ochrana před opařením, dlouhodobá záruka, technologická životnost, trvanlivost povrchu, snadná údržba, uplatnění termostatické baterie, možnost nastavení rozsahu zapínání a vypínání, automatický proplach, antivandalové provedení, možnost čištění a desinfekce perlátorů, sprchových hadic a růžic.

Návratnost nákladů za termostatickou baterii při měření v konkrétním provozu vyšla méně než 1 rok. Cena baterie je proti ceně vody zanedbatelná. (Baterií proteče cca 6000 Kč/rok). Termostatické baterie jsou velmi efektivní v provozech, kde je voda používána pro další osobu (mytí hlav v kadeřnictví, umývání pacientů v nemocnici apod.) nejen z hlediska komfortu, ale i úspor vody.

Z OBORU OBNOVITELNÁ ENERGIE:
CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM S VYUŽITÍM BIOMASY PRO BYTOVÉ DOMY

Udržitelný rozvoj znamená důrazné efektivní využívání čistých zdrojů energie při zachování současného komfortu centrálního zásobování teplem. Vše pokud možno s výstupem levné tepelné energie pro konečného zákazníka. Touto cestou se již rozhodli jít v řadě měst a obcí naší republiky. Projekty CZT je ale vždy nutné důkladně promyslet. Hustá zástavba bytových domů je pak nejvhodnější lokalitou pro realizaci. Vytápění biomasou pro desítky bytových domů pak využívá řada měst. Pelhřimov, Bystřice nad Pernštejnem, Kašperské hory nebo Trhové Sviny. Lídrem je však v posledním období Třebíč s kogenerační jednotkou využívající nejmodernější ORC technologii.

Biomasa - efektivní palivo pro ORC technologii

Hlavní postava třebíčské společnosti TTS Ing. Richard Horký považuje nadále za velmi perspektivní slámu. "Ve výstavbě máme další zdroj na biomasu, tentokrát 5 MW kotel na slámu. Energeticky chceme využívat zejména slámu obilnou a řepkovou, která se dnes z velké části při sklizni drtí, protože klesly stavy hospodářských zvířat. Vzhledem k tomu, že se v našich podmínkách drtí cca 30 až 40 % slámy, předpokládám, že pro zemědělce bude zajímavé tuto slámu prodávat jako palivo a bude to pro ně určitý zdroj příjmů."

Z OBORU STAVBA A ENERGIE:
SNIŽOVÁNÍ TEPELNÝCH ZTRÁT A REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ

Zvyšující se cena energie logicky vede ke snižování tepelných ztrát. Neustálý je i trend zlepšování tepelných izolací. To, co bylo dřív nadstandardem, dnes nevyhovuje standardu. Toto bude platit i v budoucnosti. Pokud tedy dnes stavíme dům, je vhodné uvažovat alespoň s tím, jaké standardy budou platit za 25 let, což je při předpokládané morální životnosti stavby 50 let právě polovina. Pokud bude stavba polovinu svého věku vyhovovat a druhou ne, je to stavba patřící na současný trh. Smutnou záležitostí je, že bohužel většina dnes postavených staveb nevyhovuje ani současným požadavkům. Lze se setkat i s tím, že při stavbě nejsou z neznalosti respektovány ani požadavky 10 let staré.

Výše uvedené věty platí nejenom pro výstavbu rodinných domů, ale především pro rekonstrukce současných panelových a bytových domů, kde jsou tepelné ztráty nejmarkantnější. Zde se očekává obrovský investiční boom. Na zateplování a snižování energetické náročnosti bytových domů poplynou z fondů EU v letech 2007 - 2013 významné finanční prostředky.

 
 
Reklama