Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tisková zpráva

z mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2006

pátek 24.11.2006Tyto tiskové zprávy pro Vás připravuje redakční tým odborného internetového portálu TZB-info, který
poskytuje online zpravodajství z veletrhu.
stánek a redakce: hala F, stánek č. 308, e-mail: kontakt@tzb-info.cz.


Pozvánka na dnešní den

11.00 - 15.00 hod: Konference TZB-2006: Vytápění domů při dnešním vývoji cen energií (hala D)

Vybíráme z programu:

  • Emise a ochrana ovzduší
  • Ekonomie provozu
  • Zdroje tepla
  • Komíny a kouřovody

15.00 - 17.30 hod: Seminář Tepelná čerpadla (hala D)

09.00 - 13.00 hod: Konference Poskytování informací ve stavebnictví (IH Parkhotel Praha)Tipy na stánky


Komínové systémy Eko
EKO KOMÍNY s.r.o.
Hala G, stánek 222

Výroba a dodávka komínových systémů EKO. Kompletní sortiment komínových systémů, včetně poradenství a servisu.

Distribuce na českém trhu je prováděna přes tzv. Komínová centra, což jsou obchodní partneři s prověřenými standardy prodeje, s daným množstvím zásob zboží k okamžitému odběru a s kvalifikovaným personálem, schopným poskytnout jak obchodní, tak i technické řešení dodávek komínů. Ve vybraných Komínových centrech je prováděna i montáž ucelených komínů.
Novinky u systému Schiedel KeraStar
Schiedel, a.s.
Hala J, stánek 058

KeraStar od firmy Schiedel je třísložkový komínový systém pro speciální oblasti nasazení. Perfektní symbioza keramiky a nerezové oceli se obzvlášť hodí pro dodatečnou výstavbu komínového systému, nebo při přání architektonického designu v obytné ploše. Nyní byl KeraStar významně vylepšen v průměru 25 cm: V současnosti je vnitřní roura vyráběna s keramickým hrdlem a dělá systém ještě lehčí, stabilnější a energeticky úspornější.

Další vylepšení u vnitřní vložky průměru 25 cm: Při tloušťce stěny 10 mm získává nová roura omezenou hmotnost a tím rychlejší dosažení provozní teploty. To ulehčuje montáž a spoří energii. Zároveň samozřejmě zůstává tepelná izolace, ta je jako dříve silná 6 cm.

K tomu všemu se připojuje sebevědomá optika: Všude tam, kde má a musí být komín správně viditelný - něco jako výrazné architektonické znamení - představuje KeraStar ideální řešení.

Schiedel KeraStar není určen samozřejmě jen pro dovybavení, rovněž u nových moderních architektonicky náročných domů dneška působí dobrým dojmem. Vlastnosti tepelné izolace pomáhají udržet energii v domě. To je důležité hlavně u nízkoenergetických a pasivních domů.

Novinka ABSOLUT

Nejnovější výrobek předního výrobce komínů a komínových systémů - společnosti Schiedel, komínový systém ABSOLUT, je koncipován pro budoucí období a nabízí zcela nové možnosti. Je totiž vybaven přidruženou šachtou pro současný přívod vzduchu. To znamená, že zabezpečí nejen odvod spalin pro všechny druhy spotřebičů vč. spotřebičů na tuhá paliva, ale také přívod vzduchu pro ně. A to je, při současném trendu zateplovat domy a utěsňovat okna, mimořádná přednost. Snížení provzdušnosti oken a dveří, k níž utěsněním dochází znamená omezení přirozeného přívodu vzduchu pro spotřebiče. Schopnost komínového systému SCHIEDEL Absolut zajistit provoz spotřebičů nezávisle na vzduchu v místnosti rozšiřuje jeho použitelnost a univerzálnost, takže je možné použít jej i pro nízkoenergetické domy. Jeho originální konstrukce a vlastnosti pak zjednodušují výběr při plánování, přípravě i realizaci zvoleného způsobu vytápění.

Schiedel - 60 let zkušeností, pokrok a inovace v komínové technice.ATMOS
ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN
Hala F, stánek 322

Firma Jaroslav Cankař a syn ATMOS, která je pravidelným vystavovatelem na veletrhu Aqua-therm, zve tímto všechny návštěvníky k návštěvě svého stánku v pravém křídle Průmyslového paláce.

Bude představeno několik novinek, jako jsou větší výkony kotlů na pelety, zplynovací kotel na černé uhlí a dřevo a nové modely klasických kotlů.

Jistě bude na co koukat, a nejen koukat, v termínu od 21. do 25. listopadu.Grundfos pokračuje ve svém "Energetickém projektu"
GRUNDFOS s.r.o.
Hala J, stánek 053

Úspora 400 milionů KWh. Počítejme...

V roce 2005 zahájil Grundfos, jeden ze tří vedoucích dodavatelů čerpací technologie na světě, svůj "Energetický projekt" - ucelenou snahu informovat průmysl a zákazníky o možnostech, nabízených novými, energeticky účinnějšími oběhovými čerpadly.

Projekt, který zahrnuje značení oběhových čerpadel energetickou třídou, pomohl zákazníkům - jak domácnostem, tak komerčním zařízením, jako např. hotelům a nemocnicím - jen v první topné sezóně ušetřit 400 milionů kWh. A Grundfos slibuje, že to v příští topné sezóně bude v nezmenšené míře pokračovat.

Obrovský potenciál pro úspory energie

"My v Grundfosu se cítíme zodpovědní za svět, který nás obklopuje", říká Petr Jurníček, obchodní ředitel společnosti Grundfos s.r.o. "Je to oblast, v níž můžeme udělat velké rozdíly. Dnes se v evropských domácnostech používá více než 120 milionů oběhových čerpadel - a většina z nich má energetickou spotřebu, odpovídající na energetické stupnici třídě D nebo E."

"Vzhledem k tomu, že naše čerpadla třídy A využívají až o 80% méně energie než čerpadla třídy D/E, jsou důsledky jasně viditelné. Ve skutečnosti bychom mohli ušetřit biliony kWh a miliony tun emisí CO2, kdybychom vyměnili stará čerpadla za jejich energeticky účinné alternativy. Energetický projekt pomáhá všem - instalatérům, majitelům domů, jiným výrobcům čerpadel - uvědomit si to."

Budoucnost Energetického projektu

V této topné sezóně bude Energetický projekt pokračovat. "Budeme pokračovat v pořádání seminářů, vydávání příruček, v propagaci a jiných prostředcích komunikace, abychom lidem vysvětlili, jaký rozdíl představuje dobrý energetický výkon." slibuje Petr Jurníček. "Obchodní svět může počítat s tím, že uslyší ještě mnoho o energetické účinnosti - a vlastníci domů na celém světě se mohou těšit, že ušetří ještě více energie. Každý rok."

Máte-li zájem o další informace, navštivte naše stránky www.grundfos.cz nebo se obraťte na nejbližší obchodní zastoupení Grundfos.


Texty tematicky doplňující dnešní doprovodný program
a vybraná témata, která se na veletrhu prezentují:


Z OBORU VYTÁPĚNÍ:
KONDENZAČNÍ KOTLE

Kondenzační kotle pracují nejlépe tehdy, pokud mají teplotu vratné vody sníženu na minimum. Tato hodnota samozřejmě závisí na tepelném spádu otopné soustavy a platí obecná zásada, že čím je nižší tepelný spád, tím je vyšší stupeň využití kotle. Následuje technická úroveň výrobku. Ta je velmi důležitá pro funkčnost jednotlivých typů kotlů na běžných otopných soustavách 80/60 °C nebo nověji 75/60 °C, které jsou u nás nejrozšířenější. Pokud má například kotel inteligentně řízeny otáčky oběhového čerpadla, může posunout mez kondenzace o více než 5 °C a pracovat v kondenzačním režimu i na takové soustavě, kde levné a tedy i jednoduché výrobky dávno nekondenzují. Velmi důležitým parametrem je i výkonový rozsah kotle. Je-li tento rozsah takový, že kotel není schopen zkopírovat tepelnou ztrátu domu, nemůže pracovat správně. Nejdramatičtější je tento problém u současných novostaveb. Moderní domy mívají tepelnou ztrátu 8-14 kW při vnějších teplotách -12 °C (popř. -15 °C).

Bývá běžnou praxí, že montážní firma doporučí investorovi jako ekonomicky výhodné řešení jednoduchý kondenzační kotel s výkonovým rozsahem 8-24 kW s tím, že má stejnou funkci jako zbytečně složité a drahé výrobky. Má, ale pouze 1 až 2 týdny za rok. Po celý zbytek topné sezóny je totiž požadavek na teplo mimo pracovní rozsah takovéhoto kotle. Je pak opravdu na pováženou, jaký je stupeň využití takovéhoto výrobku a zda má zvýšená investice do kondenzační techniky v tomto konkrétním příkladě vůbec nějaký smysl. Domnívám se, že klasický nekondenzační kotel by poskytl hodně podobnou službu za de facto poloviční cenu. Zejména pro tyto novostavby jsou nutností kotle kopírující jejich tepelnou ztrátu - například 2,3-13,9 kW . Toto tvrzení je podloženo dlouhodobým měřením, při kterém bylo objektivně zjištěno, že na objektu s tepelnou ztrátou okolo 8 kW nastala roční úspora ve spotřebě plynu 20 % poté, kdy byl kondenzační kotel s výkonovým rozsahem 4,8-23,2 kW nahrazen stejným typem kondenzačního kotle Geminox, ale s optimálním výkonovým rozsahem 0,9-9,5 kW.

Z OBORU VODA A KANALIZACE:
ROZHODNUTÍ PRO KONDENZAČNÍ KOTEL MÁ DOPAD I NA KANALIZACI

Kondenzáty z kondenzačních kotlů nejsou obecně ekologickým problémem. Při správném seřízení kotle probíhá čisté spalování, kdy se pH kondenzátu zpravidla pohybuje kolem 5,9 až 7. Odváděním kondenzátů do kanalizace je zpravidla nadlepšeno vysoké pH splašků, které je způsobeno pracími a čisticími prostředky zásadité povahy. Jiná situace nastává při špatném spalování s nedostatkem kyslíku nebo při vysoké teplotě vratné vody, kdy se pH kondenzátu pohybuje v nižších hodnotách kolem 3,7. (Nižší pH je příznačné např. pro nízkoteplotní kotle).

Dnes je většina komunálních splašků sváděna do čistíren odpadních vod, kde procesem anareobní fermentace dochází k biologickému čištění kalů. Úspěšný biologický proces závisí nejen na teplotě kapaliny, ale i na pH. Existence a vitalita bakterií žijících z kalů vadí jak vysoké, tak i nízké pH. Vlivem používaných zásaditých čisticích přípravků v domácnostech je obecně v kanalizacích a čistírnách pH příliš zásadité. Vypouštění kyselých kondenzátů je tedy pro čistírny odpadních vod zpravidla přínosem.

Jinak tomu ale může být u kanalizací, pokud jsou choulostivé na kyselejší pH. Současné materiály pro kanalizace (včetně betonových) vykazují vesměs dostatečnou odolnost pH vytvářených kondenzačními kotli.

Z OBORU OBNOVITELNÁ ENERGIE:
KDYŽ PEVNÁ PALIVA PAK JEDINĚ KUSOVÉ DŘEVO NEBO PELETY

Než člověk nalezl antracit a uhlí, tedy fosilní paliva, platilo, že dříví dokáže člověka sedmkrát zahřát. Dnes se kusové dřevo používá spíše jako doplněk, jiného komfortnějšího zdroje tepla a slouží ke zpříjemnění víkendové pohody v krbech či venkovních udírnách. Beze sporu lze ale říci, že vytápění dřevem je ekologické a finančně nejzajímavější, přestože v poslední době nás sdělovací prostředky masírují informacemi o jeho nedostatku. Přitom je spousta lidí, kteří doma pracně kácejí stromy, které pak na haldách pálí, protože nevědí co se dřevem. Energy Consulting, o.s. proto vytvořil a financuje web specializovaný na nabídku prodeje a koupě dřeva, štěpek a pilin, peletek, dřevěných briket a další spalitelné biomasy, kde každý může zdarma inzerovat svoji nabídku či poptávku. Jeho adresa je www.topenidrevem.cz.

Komfortním palivem mohou být např. peletky, mezi jejich přednosti patří zejména pohodlnost skladování, automatizace dodávek do kotle nebo minimální obsah popela. Jejich cena se nadále pomalu vyrovnává rostoucím cenám zemního plynu či elektřiny. Jako obnovitelný zdroj budou mít jistě v budoucnosti stále větší zastoupení. Aktuální informace naleznete v článcích na portálu TZB-info v rubrice Peletky.

Z OBORU STAVBA A ENERGIE:
ÚČINNÉ TEPELNÉ IZOLACE A ŘEŠENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ

V současné době, kdy je již jisté, že je nutné realizovat výrazně účinné tepelné izolace, se zájem přesouvá mimo jiné i do oblasti řešení tepelných mostů. To je dáno tím, že tepelné mosty ovlivňují tepelně izolační vlastnosti nikoliv procentuální hodnotou vyjádřenou procentním navýšením součinitele prostupu tepla U, ale tvoří pevnou přirážku ΔU více méně bez závislosti na tepelně izolačních vlastnostech okolních konstrukcí. Z tohoto hlediska je jistě zajímavé porovnání výpočtů tepelných mostů na základě tepelně izolačních vlastností a skladeb různých materiálů.

Při výpočtech různých detailů jsme si uvědomili, že některé materiály jsou anizotropní, tedy že nemají ve všech směrech stejné vlastnosti. To je známé např. u dřeva, kdy norma uvádí různé součinitele tepelné vodivosti na základě toho, zda se jedná o vedení tepla kolmo k vláknům či rovnoběžně s nimi. Tato problematika se však týká i nejrozšířenějšího stavebního materiálu, kterým jsou různé typy cihelných tvarovek. Rozdíl v tepelně izolačních vlastnostech pak vzrůstá počtem vzduchových dutin speciálních tvarů a tepelně izolačními schopnostmi vlastního cihelného střepu, tedy faktory, které se uplatňují u nejnovějších cihlářských výrobků. Proto jsme se při výpočtu tepelných mostů věnovali i této problematice a provedli jsme výpočet nejpoužívanějších tepelně izolačních tvarovek typu Therm. Více naleznete v článku Anizotropie cihelných materiálů a její vliv na tepelné mosty.

 
 
Reklama