Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zprávy z veletrhu For Arch 2010 III.

Veletrh For Arch 2010 nabídl ve středu a ve čtvrtek další zajímavý odborný doprovodný program. Navštívili jsme semináře Využití solární technologie pro bytové domy a Dřevěné stavění.

Využití solární technologie pro bytové domy

Třetí den konání veletrhu For Therm 2010, který běží paralelně s veletrhem For Arch, proběhl na letňanském výstavišti odborný seminář pod názvem Využití solární technologie pro bytové domy pořádaný ČSSE - ISES. Seminář byl zaměřen na využití solární energie v kombinovaných systémech pro přípravu teplé vody a vytápění v bytových domech v intencích aktuálních podmínek dotačního programu Zelená úsporám.

Úvodní přednáška, kterou přednesl moderátor semináře Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., z FS ČVUT Praha, byla strukturována tak, že se posluchači postupně dozvěděli důvody, proč solární energii v bytových domech využívat, jaké kroky je třeba ke zdárné realizaci učinit, jaké možnosti při návrhu využití a s jakým ekonomickým efektem lze v současnosti počítat. A konečně jak postupovat při přípravě, návrhu a vlastní realizaci.

Dalším přednášejícím byl Petr Kramoliš, člověk s bohatými zkušenostmi z projektování OZE. Ve svém příspěvku se věnoval projektování velkoplošných solárních soustav. Upozornil na různá úskalí, která na projektanty v praxi čekají, a nastínil, jak se s problémy vypořádat. V závěru potom představil úspěšné realizace velkoplošných solárních soustav v zahraničí, konkrétně v Dánsku a Německu.

Následovala přednáška Ing. Jiřího Kaliny ze společnosti Regulus věnovaná návrhu a energetické bilanci solární soustavy v bytových domech. Přednášející přiblížil posluchačům proces od zadání po realizaci. Uvedl, jaká vstupní data jsou při zadání požadována, stručně popsal návrh soustavy a výstupní data projektu. Dále vysvětlil, jak postupovat, aby návrh splňoval parametry stanovené programem Zelená úsporám a investor tak mohl využít dotaci na vlastní realizaci.

O zkušenosti z realizací velkých solárních systémů v zahraničí se poté s posluchači podělil zahraniční host semináře Ing. Alfréd Gottas ze společnosti Thermosolar, Žiar n. Hronom. Součástí jeho přednášky byl opět popis jednotlivých fází investičního procesu, nezapomněl na praktické informace z oblasti ekonomiky a provozu včetně ukázek chyb, na které je třeba při návrhu a realizaci dávat pozor. Dále prezentoval realizace ze Slovenska, Černé Hory a Srbska. Posledním řečníkem byl Ing. Radovan Ekrt ze společnosti Energy Benefit Centre, o.p.s., který hovořil o ekonomice solárních soustav pro bytové domy a dotačním programu Zelená úsporám. V první části svého příspěvku zopakoval přítomným rozsah a podmínky programu Zelená úsporám, v další části se věnoval příkladům z dosud realizovaných projektů v oblasti využití solární energie.

Všechny uvedené příspěvky bude možné nalézt na našem portálu v sekci Video.

TZB-info připravilo v letošním roce novinku, své brány otevírá virtuální hala veletrhu FOR ARCH Praha.

Dřevěné stavění

Jedna z hlavních odborných konferencí druhého dne veletrhu For Arch (21. až 25. září) v pražských Letňanech s názvem Dřevěné stavění přinesla celou řadu užitečných podnětů nejen pro architekty a projektanty. V zaplněném konferenčním sále se dotazovali také soukromí investoři a stavitelé.

Dřevo má své specifické kouzlo a zcela jistě i budoucnost. Vše nasvědčuje tomu, shodli se diskutující, že využívání dřeva a materiálů na bázi dřeva ve stavebních konstrukcích se bude perspektivně zvyšovat. Konference nabídla kromě jiného i aktuální témata spojená s ubývajícími zásobami surovinových a energetických zdrojů, s globálními klimatickými změnami a s nadměrným znečišťováním půd, vody a ovzduší. Organizátoři rozdělili celodenní konferenci na čtyři bloky. Hovořilo se o současné dřevěné architektuře u nás a v zahraničí, o trvale udržitelném rozvoji v bytové a občanské výstavbě, o požární odolnosti dřevěných budov a také o ekonomice dřevěného stavění.

Blok první

Architektura patří mezi nejžádanější témata většiny konferencí. Ve spojení s dřevěným stavěním a s odborným výkladem jednoho z nepovolanějších, architekta Josefa Smoly, byla dobrým úvodem pro perspektivní dřevěné stavění i na letošním For Archu. Sám autor ve svém abstraktu příspěvku slíbil, že navodí atmosféru vonícího dřeva a zaměří se oproti svému zvyku tentokrát mimo rámec rodinných domů, kde stále ještě pociťujeme deficit oproti vyspělé části Evropy. Nutno dodat, že nezklamal.

Na úvodní přednášku navázal zahraničními zkušenostmi architekt Václav Zahradníček, jednatel společnosti Domesi/Prodesi; zkušenosti domácí pak shrnul architekt Aleš Brotánek, který je nejen předsedou rady Centra pasivního domu, ale také aktivním realizátorem celé řady dřevostaveb. Oba přenášející se shodli na tom, že v zahraničí se pracuje s dřevem mnohem svobodněji a sází se na vysokou řemeslnou zručnost tesařů, truhlářů a dalších stavebních profesí. Aleš Brotánek pak dále podnítil debatu na téma neujasněná česká legislativa a uvedl konkrétní zkušenost s návrhem pasivní mateřské školky, která měla být koncipována jako montovaná dřevostavba, což v našich podmínkách není možné.

FOR ARCH 2010 - Tipy na stánky

Blok druhý

Debatu o trvale udržitelném rozvoji v bytové a občanské výstavbě nemohl otevřít nikdo jiný, než neúnavný propagátor dřevěného stavění docent Vladimír Bílek, předseda Odborných společností pro dřevěné stavby při ČKAIT a ČSSI. Právě on a jeho spolupracovníci předali na začátku roku 2009 Ministerstvu pro místní rozvoj ČR propracovaný návrh programu rozvoje dřevené bytové a občanské výstavby. V přednášce docent Bílek pochválil zvýšení podílu dřevených budov v občanské a bytové výstavbě a označil ho jako jeden z největších potenciálů energetických úspor.

"Ve srovnání s výstavbou energetických zařízení na bázi obnovitelných zdrojů je zde cesta k rozsáhlým investičním úsporám. Tyto možnosti byly pochopeny již v řadě zemí Evropské unie a byly zde přijaty nejrůznější programy, zvláště na výstavbu patrových bytových domu. Za úspěšný a inspirativní program lze označit například Timber Frame 2000 ve Velké Británii," uvedl mimo jiné Bílek.

Téma certifikace kvality budov patří k dřevěnému stavění od počátku a nevyhne se mu žádná podobně laděná konference. Málokdo však dokáže rozpoznat opravdu kvalitní budovu. Inženýr Martin Vonka ze stavební fakulty ČVUT Praha nabídl jako jednou z cest využívání existujících metodik pro hodnocení kvality (udržitelnosti) budov. Pro české podmínky byla v rámci centra CIDEAS na Fakultě stavební ČVUT vytvořena metodika SBToolCZ, která byla oficiálně spuštěna v červnu 2010.

"SBToolCZ (www.sbtool.cz) poskytuje pro fázi návrhu budov nástroj, který poukazuje na možnosti, jak danou budovu zlepšit ve sledovaných parametrech. Projektanti mají v rukou nástroj, který jim pomáhá navrhovat budovu v širších souvislostech a posuzovat i vlivy na okolí stavby. Jde sice o hodnotící metodiku, jejímž výstupem je certifikát kvality budovy, ale lze ji použít i jako návod, kterým projektant postupně prochází a nalézá podněty ke zlepšení kvality budovy - a to vše v souladu s udržitelnou výstavbou," uvedl Vonka.

Blok třetí

Požární odolnost vícepodlažních dřevostaveb, která je v současné době středem zájmu odborníků na celém světě, dopodrobna popsal a diskutoval s přítomnými projektanty docent Petr Kuklík. V přednášce vysvětlil filozofii stanovení požární odolnosti dřevostaveb podle ČSN EN 1995-1-2 a hovořil o nových poznatcích požární odolnosti konstrukcí a dílců vícepodlažních budov, které získal z četných požárních zkoušek provedených v posledních letech u nás a v zahraničí. Praktické výsledky požárních zkoušek pak přednesl také jeho fakultní kolega Milan Peukert. Zaměřil se na problematiku požární odolnosti nechráněných konstrukcí těžkého dřevěného skeletu.

Blok čtvrtý

Ekonomika dřevěného stavění nesmí ve výčtu superlativ chybět. Je nedílnou součástí rozvoje dřevěného stavění, pro rozhodnutí investovat je třeba, aby byla zajištěna ekonomická návratnost projektu. O specifikaci optimální potřeby zdrojů (know-how, finance, lidé, stroje a zařízení) ve vztahu k objemu výroby hovořil inženýr Lubomír Krov z katedry technologie staveb FSv ČVUT Praha. Srovnání cen v případě dvou domů, pasivního a nízkoenergetického poté nabídl Zdeněk Kaňa ze společnosti HLC Hodonín. "Jednou z cest pro větší rozšíření PD je kombinace vhodných, ale hlavně konstrukčně jednoduchých a cenově dostupných skladeb řešených pro rychlou realizaci stavby," uvedl na závěr své přednášky Kaňa.

Konference s názvem Dřevěné stavění splnila podle slov účastníků svůj účel a lidé po jejím skončení ještě dlouho diskutovali a vyměňovali si kontakty pro možnou spolupráci. Odměnou přednášejícím byl velmi často dlouhotrvající potlesk a nefalšovaný zájem o danou problematiku. Dřevo žije, poznamenal jeden z účastníků při odchodu ze sálu.

 
 
Reklama