Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zprávy z veletrhu For Arch 2010

Konference Revitalizace panelových domů přinesl řadu zajímavých témat

Doprovodný program 21. mezinárodního stavebního veletrhu For Arch 2010 (21. až 25. září) v pražském veletržním areálu Letňany otevřel první den svého konání velmi zajímavé téma. Pořadatel akce, portál TZB-info a ABF a.s., pozval odborníky k diskusi o revitalizaci bytových domů. V době, kdy došlo k zastavení statní podpory na opravy panelových domů, zvolil téma nadmíru aktuální.

Úvodní tisková konference předznamenala téma odpoledního bloku

Celodenní akci, která byla rozdělena do dvou přednáškových bloků, předcházela tisková konference Centra regenerace panelových domů (CERPAD) s názvem SOS Panelové domy, která dala jasně najevo, co si o plánovaných změnách myslí a vyzvala všechny organizace, vlastníky bytů, bytová družstva, jednotlivce, kteří se ztotožňují s jejich prohlášením, aby se připojili svým podpisem.

Na tiskovou konferenci pak navázala odpoledním blokem přednášek, kde seznámil prezident CERPAD Tomáš Fendrych s českým bytovým fondem a naznačil možné ztráty, které by daným rozhodnutím vlády vznikly. Zároveň s kritikou se zde objevil i návrh řešení, který spočívá v charakteru nepřímé podpory.

„Pokud není možné kvůli stavu veřejných financí pokračovat v dosavadní formě, navrhujeme náhradu jiným návratným nástrojem při zachování přínosů programu Panel: charakter nepřímé podpory, který vede investora k větší zodpovědnosti, jasná podpora a kontrolovatelná pravidla a také požadavek na komplexnost oprav. Problematika panelových sídlišť se nesmí dlouhodobě zanedbávat ani podceňovat, jak je to patrné i v zahraničí, například na Slovensku nebo ve Francii,“ uvedl Fendrych.

Následující příspěvky odpoledního bloku přednášek se dále zabývaly podporou rekonstrukcí bytových domů (JUDr. Jan Wagner, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení), který se mimo jiné zmínil o roli státu v tvorbě bytové politiky.

„Je tu ale také zájem státu. Státní ekologická i energetická politika vyžaduje do budoucna zásadně snížit spotřebu energií nebo alespoň zásadně snížit tempo růstu spotřeby energií. Státní bytová politika musí posilovat tok soukromých investic do rekonstrukcí bytového fondu, zabránit slamizaci sídlišť, vytváření tzv. špatných adres. Musí pomáhat aktivním vlastníkům, kteří se o svůj majetek starat chtějí, přesvědčovat ty pasivní, kteří se zhodnocení majetku brání, kteří se bojí větších stavebních zásahů, kteří se bojí vzít si úvěr. A to všechno jsou dobré důvody pro ingerenci státu do těchto jinak privátních ekonomických procesů,“ uvedl ve své přednášce Wagner.

O aktuálním stavu dotačních titulů dále hovořil Martin Hanák, ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD). Program Panel přináší podle jeho slov výrazný efekt národnímu hospodářství a osvědčil se jako správný nástroj, který pomáhá zvyšovat komplexnost, kvalitu a dlouhodobý efekt prováděných oprav.

„Podmínky nastavené v programu Panel směřují k dosažení výrazných úspor energie v průměru 40 % díky komplexnímu pojetí opravy – pro dosažení dotace je třeba splnit požadavek na provedení minimálního souboru regeneračních kroků. Úspora bez komplexního přístupu vlastníka se pohybuje pouze okolo 20 %. Nevyužitý potenciál úspor by tak mohl přijít nazmar,“ uvedl v prohlášení SOS Panelové domy.

Na již zmíněné možnosti charakteru nepřímé podpory navázal ve své přednášce Marin Kroh, předseda představenstva SBD Praha, který uvedl konkrétní příklad vybraného projektu v Letňanech, který se obešel bez dotací. Konkrétními příklady z praxe navázala a rozproudila vášnivou diskusi také Hana Chlebcová, ředitelka Regionálního centra bydlení (RCB). Právní aspekty revitalizace zmínil ve své přednášce Marek Novotný, advokát Družstevního marketingového sdružení ČR.

Dopolední program se nesl v duchu odborných diskusí

Zatímco odpolední program se týkal více vlastníků bytů, bytových družstev a široké veřejnosti, dopoledne si více užívali auditoři, projektanti a architekti. Své zkušenosti s energetickým vyhodnocením a revitalizací bytových domů z hlediska skutečných energetických úspor, kvality žádostí o dotace a možné alternativy snižování potřeby energie bez dotací přednesla ve svém příspěvku Renata Straková, energetický auditor a energetický expert.

„Ve výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění se v teoretické rovině dosahuje úspor hluboko nad 50 %. Jedná se o reálná čísla? Je dosažení na co nejvyšší dotaci vždy nejvhodnější? Ovlivňuje kvalita zpracování posudku a projektové dokumentace získání dotace? Nabízím ukázku vyhodnocení skutečně realizovaných projektů bytových domů ve variantních příkladech,“ uvedla svou přednášku Straková.

Přestože téma přednášky Jiřího Šály ze společnosti Šála-Modi znělo Minimální opatření pro zlepšení tepelnětechnických vlastností obálky budovy z hlediska splnění hygienických požadavků, dozvěděli se účastníci odborného semináře o mnoho více k danému problému i k problému diskutovanému předřečníky. Miroslav Procházka (TZÚS) podal vyčerpávající výklad na téma dopad zavedení Eurokódů pro navrhování mechanického upevňování ETICS, vývoj v posuzování a příprava evropské normy na ETICS.

Specifickou roli v dopoledním programu zaujal Jaroslav Dufek ze společnosti PAVUS, který měl jako téma požární ochranu. Provádění a dozorování zateplovacích systémů z hlediska požární ochrany zaujalo nejen odborníky, ale také ty, které dosud nechával požár chladnými. I o možném nebezpečí se dá přednášet zajímavě.

Poutavost nepostrádala ani poslední přednáška v řadě dopoledního programu. Miloš Solař z Národního památkového ústavu (NPÚ) Praha hovořil o energetických úsporách a architektonickém dědictví a zdůraznil, že energetické úspory nelze omezovat pouze na zateplování.

„Zateplování je nicméně v současnosti nejrozšířenější formou úprav vedoucí u stávajících staveb k energetickým úsporám. Tyto úpravy mění podobu staveb. Dostávají se tak do konfliktu s architektonickým dědictvím. Konflikt ovšem není důvodem rezignovat na snahu o energetické úspory staveb s kulturně-historickou hodnotou. Je důvodem přistupovat k nim odlišným, citlivým způsobem,“ uvedl mimo jiné Solař.

Ve středu 22. září pokračuje konference Revitalizace bytových domů blokem s názvem Vybraná opatření revitalizace bytových domů zaměřeným na technická zařízení budov. Podrobnější informace naleznete v programu.TIPY NA STÁNKY
Přehled zajímavostí vybírá z nabídky veletržních stánků letošního veletrhu FOR ARCH Praha.

VIRTUÁLNÍ HALA
Zveme Vás k návštěvě www stránek firem, které se letošního veletrhu For Arch nebudou účastnit vlastní expozicí, ale nabízejí Vám své novinky. Tiskové materiály si můžete v průběhu výstavy vyzvednout na stánku TZB-info.


 
 
Reklama