Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference Revitalizace bytových domů

Zveme Vás na konferenci Revitalizace bytových domů, kterou pořádá portál TZB-info ve spolupráci s ABF a.s. v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2010. Tématy konference jsou úspory energií v bytových domech, využití obnovitelných zdrojů pro bytové domy, úpravy systémů TZB a zkušenosti s dotačními tituly pro bytové domy.

Konference se koná 21. a 22. září v konferenčním sále vstupní haly PVA v Letňanech. Své příspěvky přednesou přední experti v oboru energetické náročnosti budov, zateplování obálky budovy, požární ochrany, památkové péče, dotačních programů, otopných soustav, zdrojů tepla a obnovitelných zdrojů.

Konference Revitalizace bytových domů na veletrhu FOR ARCH 2010 je určena majitelům, správcům a uživatelům bytových domů, zástupcům společenství vlastníků jednotek a bytovým družstvům, odborné veřejnosti. Velice rádi uvítáme i další zájemce o kvalitní a nové informace v avizovaných oborech.

Program konference navazuje na odborný obsah rubriky Regenerace bytových domů na portálu TZB-info. Vstup na konferenci je volný. Pro zajištění místa v sále a hladký průběh prezentace účastníků prosíme využijte možnosti registrace na konferenci (registrace 21. 9. / registrace 22. 9.) na stránkách doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2010.

Program konference Regenerace bytových domů, 21. a 22. 9. 2010, PVA Letňany, Praha

Úterý 21. 9. 2010

on-line registrace

11.45 - 12.15 / Tisková konference SOS panelové domy - Tisková konference k výzvě Centra regenerace panelových domů k obnovení státní podpory revitalizace panelových domů.

Jestliže není možné kvůli stavu veřejných financí pokračovat v realizaci Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. v dosavadní formě, navrhuje CERPAD vytvořit nový nástroj s podmínkami obdobnými programu Panel, například ve formě výhodné půjčky.

Podpora revitalizace panelových i nepanelových domů je činnost s výrazným kladným ekonomickým výsledkem, který lze deklarovat na výsledcích 10 let fungování programu Panel. V současné době je nezanedabatelný i efekt podpory stavebnictví a zaměstnanosti ve stavebnictví. Podmínky nastavené programem státní podpory fungují jako regulátor kvality a výsledkem je větší účinnost energeticky úsporných opatření a dlouhodobě funkční dílo bez vad a poruch.

Tisková konference je určena pro novináře, vlastníky bytů, bytová družstva i širokou veřejnost. Vstup volný.
12.15 - 12.30 / prezentace účastníků

I. tematický blok / 12.30 - 14.45 hodin

12.30 - 13.00 / Ing. Renata Straková, energetický auditor a energetický expert MPO

Zkušenosti s energetickým vyhodnocením a revitalizací bytových domů z hlediska skutečných energetických úspor, kvalita žádostí o dotace a alternativy snižování potřeby energie bez dotace.

(Anotace: Ve výpočtu měrné potřeby tepla na vytápění se v teoretické rovině dosahuje úspor hluboko nad 50 %. Jedná se o reálná čísla? Je dosažení na co nejvyšší dotaci vždy nejvýhodnější? Ovlivňuje kvalita zpracování posudku a projektové dokumentace získání dotace? Ukázka vyhodnocení skutečně realizovaných projektů bytových domů ve variantních příkladech.)
13.00 - 13.30 / Ing. Jiří Šála, CSc., Šála-Modi

Minimální opatření pro zlepšení tepelnětechnických vlastností obálky budovy z hlediska splnění hygienických požadavků
13.30 - 13.55 / Ing. Miroslav Procházka, TZÚS

Novinky v zateplovacích systémech v roce 2010

(Anotace: Dopad zavedení Eurokódů pro navrhování mechanického upevňování ETICS, vývoj v posuzování a příprava evropské normy na ETICS.)
13.55 - 14.20 / Ing. Jaroslav Dufek, PAVÚS

Provádění a dozorování zateplovacích systémů z hlediska požární ochrany
14.20 - 14.45 / Ing. arch. Miloš Solař, NPÚ Praha

Energetické úspory a architektonické dědictví

(Anotace: Otázku energetických úspor není vhodné omezovat pouze na zateplování. Zateplování je nicméně v současnosti nejrozšířenější formou úprav vedoucích u stávajících staveb k energetickým úsporám. Tyto úpravy mění podobu staveb. Dostávají se tak do konfliktu s architektonickým dědictvím. Konflikt není důvodem rezignovat na snahu o energetické úspory staveb s kulturně-historickou hodnotou. Je důvodem přistupovat k nim odlišným způsobem.)
14.45 - 15.15 / přestávka

II. tematický blok /15.15 - 17.35 hodin

Úvod:

15.15 - 15.30 / Ing. Tomáš Fendrych, prezident CERPAD

Zanedbanost bytového fondu

Příspěvky:

15.30 - 15.55 / JUDr. Jan Wagner, ředitel SFRB

Podpora rekonstrukcí bytových domů (Program Nový Panel)
15.55 - 16.20 / Ing. Martin Hanák, ředitel metodického odboru SČMBD

Přednáška na aktuální téma - dle návrhu Ing. Hanáka
16.20 - 16.40 / Mgr. Martin Kroh, předseda představenstva SBD Praha

Zkušenosti z praxe - prezentace vybraného projektu v Letňanech
16.40 - 16.55 / JUDr. Marek Novotný, advokát, právník Družstevního marketingového sdružení ČR

Právní aspekty revitalizace
16.55 - 17.35 / Hana Chlebcová, ředitelka RCB

Kombinace dotací v programech Nový panel a Zelená úsporám ("legislativa, pomoc žadatelům")
17.35 / předpokládané ukončení programu prvního dne

Středa 22. 9. 2010

on-line registrace

III. tematický blok / 10.30 - 16.35 - Vybraná opatření revitalizace bytových domů

10.30 - 11.00 / Ing. Jiří Matějček, CSc.

Hluk v otopných soustavách a jeho odstraňování - Zdroje a druhy hluku – mechanický, teplotní dilatace, tlakové poměry v otopné soustavě, zavzdušňování otopných soustav, způsoby vnikání plynů do otopných soustav, při montáži a opravách, korozní a biologické procesy, ochrana proti zavzdušňování.
11.00 - 11.30 / Ing. Vladimír Galád

Sofistikovaná Optimalizace Otopných Soustav (SOOS) - Vliv zateplení budov na tepelné ztráty a větrání, korekce pracovních parametrů otopných soustav po zateplení budov, vliv dodavatelských otopových křivek na tepelnou pohodu (zkušenosti z měření parametrů), příklad nevhodnosti klasického projektování, volby parametrů a uživatelských manipulací s regulační technikou.
11.30 - 12.00 / Jiří V.Ráž, DiS

Náprava nedostatků při aplikacích regulační techniky podle zákona č.406/2000 Sb. - Reakce otopných soustav na tepelné zisky a úspory tepla přímým i dodatečným termickým vyvážením, teplota místnosti při plném otevření hlavice, důvody neplatnosti klasických projektů vytápění v soustavách s TRV, poznámky k požadavkům vyhlášky č.193/2007 Sb. na výpočty tepelných izolací, fyzikální vlastnosti nemrznoucích směsí pro solární soustavy a jejich vliv na dimenzování soustav.
12.00 - 12.30 / Ing. Jan Soukup, Geminox

Úpravy kotelny po zeteplení , nutné kroky, praktické příklady a návratnost optimalizace kotelny (Anotace: Po zateplení se výrazně změní potřeba objektu na vytápění. Bez úpravy kotelny a parametrů otopné soustavy nelze očekávat předpokládané úspory)
12.30 - 12.50 / Ing. Milan Langer, Danfoss

Úspora spotřeby tepla již zatepleného domu po následné instalaci vlastní výměníkové stanice a osazení termoventilů
12.50 - 13.10 / Ing. Petr Kepka, Schiedel

Komínové systémy pro vícebytové domy - úspory při odpojení od CZT (Anotace: Praktické ukázky z realizací dodatečných komínů pro bytové domy a zkušenosti z rekonstrukcí komínů. Komínové vložky pro vložkování a obnovu stávajících komínů. Systém pro řízené větrání.)
13.10 - 13.30 / Ing. Tomáš Matuška Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek Ph.D., ČVUT Praha, fakulta strojní

Proč a kdy instalovat solární soustavy v bytových domech? - Předpoklady, argumenty a bariéry - Přestože jsou solární soustavy v dnešní době zralou a vyspělou technologií a jejich využití pro bytové domy je ekonomicky výrazně výhodnější než pro rodinné domy, jejich rozvoj v ČR je zatím na startovní čáře. Jaké jsou hlavní předpoklady pro úspěšnou realizaci solárních soustav pro přípravu teplé vody v bytových domech, jaké úspory lze očekávat a co tvoří hlavní bariéry jejich rozvoje bude nosným tématem první části přednášky.
13.30 - 14.00 / Ing. Tomáš Matuška Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek Ph.D., ČVUT Praha, fakulta strojní

Návrh, realizace a ekonomika solární přípravy teplé vody - Návrh a realizace solární soustavy pro přípravu teplé vody v bytovém domě vychází z místních podmínek spotřeby teplé vody, dostupné plochy pro instalaci solárních kolektorů a především očekávání investora. Na příkladech budou ukázány energetické přínosy a ekonomika provozu pro různé varianty návrhu solární soustavy. Příklady budou doplněny ukázkami z realizací.
14.00 - 14.30 / Ing. Jiří Kalina, Regulus

Ukázka studie solárního systému pro přípravu teplé vody v bytovém domě. Možnosti financování a dotací Zelená úsporám (Anotace: Zateplení fasády objektu a výměna oken snižují náklady na vytápění, využívání kolektorů pro přípravu teplé vody je dalším logickým krokem s výrazným potenciálem úspor, rychlou návratností a možností výrazných dotací.)
14.30 - 15.00 / Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.,TZB-info

Fotovoltaika a bytové domy
15.00 - 15.30 / Ing. Jiří Buchta, CSc.

Zřizování a provoz odběrných plynových zařízení v budovách (Anotace: Povinnosti vlastníka při zřizování a provozu plynových zařízení, zřizování, rekonstrukce a opravy plynovodů v budovách, nové technologie rozvodu plynu v budovách, provádění kontrol a revizí plynových zařízení, bezpečnostní aspekty užívání plynových zařízení)
15.30 - 16.00 / Ing. Jiří Beranovský, EKOWATT

Možnosti jak rekonstruovat panelový dům do pasivního standardu za optimální ekonomické návratnosti. Pohled na potenciál rekonstrukcí panelových domů v ČR jako prostředek pro zvýšení životní úrovně - Příspěvek analyzuje, jakými prostředky lze dosáhnout pasivního standardu při rekonstrukci původního panelového domu podle českého standardu TNI 730330. Obsahem bude shrnutí analýzy ekonomického úsporného efektu stavebních opatření, opatření na větrání, opatření výměny zdroje tepla, ale též úspor teplé vody a instalace obnovitelných zdrojů na panelových objektech.
16.00 - 16.15 / Ing. Ján Vlček, SOFTLINK s.r.o.

Ukázka možností rozpočítávání a sledování nákladů (Anotace: Zkušenosti s nasazením systému CEM pro správu domu a on-line měření spotřeby vody a tepla v podmínkách panelového domu.)
16.15 - 16.25 / Nové možnosti komunikace v bytovém domě, Sousedé.cz

(Anotace: Projekt vhodný pro správce nemovitostí, SVJ, bytové družstvo nebo starostu, nabízí efektivní nástroj, kterým lze jednoduše a rychle informovat a organizovat své sousedy.)
16.25 / Předpokládané ukončení programu

Partneři projektu TZB-info 2010 - Regenerace bytových domů

logo REGULUS logo DANFOSS logo IVAR CS logo KORADO
logo GEMINOX logo SUNPUR logo YTONG
 
 
Reklama