Rok vydání:

Vydavatel:

Autor:

Zaměření:             
Novinky
bylo nalezeno 41 publikací, zaměření: Vytápění

Tepelná čerpadla

autor:Karel Srdečný, Jan Truxa
vydavatel:
rok vydání:2005
formát:A5
rozsah:84 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:109 Kč
titulka
 
Kniha odpovídá na nejčastější problémy, na které narazí zájemce o tepelné čerpadlo. Podrobně ze zabývá volbou správného typu tepelného čerpadla - s ohledem na různé přírodní podmínky, na stav budovy a její provoz. Poukazuje na specifické stránky provozu tepelného čerpadla - spolupráce s otopnou soustavou a s dalšími zdroji tepla v domě. Podrobněji rozebírá i ekonomiku provozu i vliv na životní prostředí. Smyslem knihy je pomoci zájemcům o tepelné čerpadlo, aby se mohli kvalifikovaně a správně rozhodnout.

Stavba krbů - Nové návrhy, modely a postupy

autor:Bernd Grützmacher
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2005
formát:A4
rozsah:120 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:290 Kč
titulka
 
Plápolající oheň v krbu není důležitý pouze pro pěkný zážitek, ale je významným zdrojem tepla a v podstatě pozváním k rozhovoru, uklidnění - jedním slovem - oheň v krbu je čistá atmosféra rodinné pohody. Tato kniha popisuje a na osmi příkladech v osmi kapitolách dokumentuje postup výstavby krbů různých pojetí (od domácího k italskému designu). Zachycuje současný stav kamnářského a krbařského řemesla.
další podrobnosti, koupit zde

Vykurovanie rodinných a bytových domov

autor:Dušan Petráš a kolektiv
vydavatel:JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání:2005
formát:A4
rozsah:264 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:399 Sk
titulka
 
Knižná publikácia ponúka čitateľovi komplexne spracovanú problematiku vykurovania rodinných a bytových domov vychádzajúcu zo základného procesu: výroba - distribúcia - odber tepla pri garantovaní všetkých troch E, t. j. minimálnej energetickej náročnosti, primeranej environmentálnej bezpečnosti a optimálnej ekonomickej efektívnosti. V nadväznosti na zabezpečenie tepelnej pohody prináša výpočty energetickej bilancie budov rešpektujúce najnovšie EN. Prezentujú sa tu aj zdroje tepla, vykurovacie sústavy, vykurovacie telesá, regulačná technika atď.

Komíny - 2. aktualizované vydání

autor:Martin Kužela
vydavatel:
rok vydání:2008
formát:A5
rozsah:148 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:145 Kč
titulka
 
Kniha se zabývá problematikou komínových těles a odvodu spalin při vytápění rodinných domků a drobných staveb. Dozvíte se zde například jaké typy komínů jsou vhodné pro jednotlivé druhy paliv a tepelných spotřebičů, jaké zásady platí při navrhování a provádění komínových těles a konečně jaké možnosti nám nabízí současný stavební trh. Součástí publikace jsou návrhové tabulky, technické detaily řešení a fotografie realizovaných komínových těles. Autor se v neposlední řadě věnuje také rekonstrukcím tradičních vyzdívaných komínů. V knize dále najdete: navrhování komínů a kouřovodů, právní a technické předpisy, údržbu komínů, požárnětechnické požadavky na komíny.

Klimatizace a větrání

autor:Olga a Aleš Rubinovi
vydavatel:
rok vydání:2004
formát:A5
rozsah:128 stran
zaměření:Vytápění, Větrání a klimatizace, Stavba a energie
dopor. cena:145 Kč
titulka
 
Kniha se zabývá soustavami větrání a klimatizací, které jsou určeny pro rodinné nebo bytové domy a malé kanceláře. Autoři popisují funkce a aplikace jednotlivých soustav, dále se zabývají návrhy, požárními aspekty, hlukovými parametry a v neposlední řadě regulací těchto zařízení. Věnují se základním prvkům vzduchotechnických systémů a jejich údržbě. Čtenáři se také dozví o možnostech odvětrání kuchyní nebo o větrání místností s plynovými spotřebiči a krby. Nechybí ani kapitola o přístrojích pro lokální úpravu vzduchu, kterými jsou např.. zvlhčovače vzduchu nebo ventilátory. Dalším po vzduchotechnice významným tématem je teplovzdušné vytápění - jeho princip, možnosti, systémy provozu.

Teplovodné a elektrické podlahové vykurovanie

autor:Dušan Petráš, Daniela Koudelková, Karel Kabele
vydavatel:JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání:2004
formát:A4
rozsah:216 stran
zaměření:Vytápění
dopor. cena:389 Sk
titulka
 
Druhé, prepracované a doplnené vydanie úspešnej knižnej publikácie z roku 1998 ponúka komplexný pohľad na voľbu, výpočet, návrh, posúdenie i prevádzku jedného z najstarších spôsobov vykurovania. Ide o návrh vykurovacej plochy, ktorá musí jednak zabezpečiť požadovaný tepelný príkon na pokrytie tepelných strát miestnosti, ale súčasne garantovať zabezpečenie tepelnej pohody v priestore bez možnosti vzniku lokálneho diskomfortu v dôsledku príliš teplej podlahy. V nadväznosti na uvedené kroky je prezentovaný materiál, konštrukcia a montáž samotnej vykurovacej plochy.
další podrobnosti, koupit zde

Pelety - palivo budoucnosti

autor:Lubomír Klobušník
vydavatel:Sdružení Harmonie
rok vydání:2003
rozsah:100 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:122 Kč
titulka
 
Publikace je praktickou a užitečnou pomůckou určenou zejména projektantům, energetickým auditorům a poradcům, orgánům státní správy a samosprávy, ekologickým a nevládním organizacím i odborně angažované veřejnosti. Zajímavé informace v ní najdou také výrobci pelet a výrobci zařízení k jejich spalování. V publikaci najdete např. druhy a ceny pelet, stav jejich výroby v ČR, adresář výrobců pelet a zařízení na jejich spalování, praktické rady pro vytápění peletami.
další podrobnosti, koupit zde

Stavíme tepelné čerpadlo

autor:Antonín Žeravík
rok vydání:2003
formát:A5
rozsah:302 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:390 Kč
titulka
 
Kniha vám poskytne všechny potřebné informace pro úspěšnou stavbu tepelného čerpadla. Jsou v ní popsány základní principy a informace o zdrojích tepla, podrobný popis funkce všech staveních prvk, výpočty výkonů, potrubí i kompresorů. Jsou popsány i všechny pracovní postupy. Kniha obsahuje podrobný popis ověřené konstrukce tepelného čerpadla země-voda s naměřenými hodnotami zpracovanými do názorné grafické podoby.
další podrobnosti, koupit zde

Stavební tabulky 4 - vytápění budov

autor:Róbert Chromík, Štefan Klein
vydavatel:
rok vydání:2004
formát:A4
rozsah:505 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:368 Kč
titulka
 
Publikace je určena pro odbornou i neodbornou veřejnost, studenty apod. Publikace je rozdělena do 3 částí: 1. část: určená pro neodbornou veřejnost, 2. část: kompletní přehled dostupných výrobků v ČR a SR, kompletní technické parametry, 3. část: odborná část (výpočty, normy, detaily, schémy zapojení). Paliva a zdroje energie, zdroje tepla, komínová technika, příprava a ohřev TV, čerpadla pro ÚT a TV, zabezpečovací zařízení, vytápění hal, výměníkové stanice, vytápěcí plochy, vytápěcí tělesa, tepelné sítě (rozvody tepla), armatury, ventily, fitingy, regulace, měření tepla, řídicí systémy, krby, kachle, pece, netradiční zdroje energie.

Vytápění netradičními zdroji tepla

autor:Jaroslav Dufka
vydavatel:BEN - technická literatura (další publikace)
rok vydání:2003
formát:A5
rozsah:112 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:149 Kč
titulka
 
Kniha je rozdělena do tří samostatných celků. První kapitola se zabývá vytápěním tuhými palivy. V minulosti se hodně topilo dřevem a uhlím. V letech 1990-2000 proběhla plynofikace České republiky a zemní plyn byl zaveden téměř všude. Cena plynu byla a dlouho (možná vždy) bude vyšší než cena dřeva, uhlí a biomasy. Z tohoto důvodu se v první kapitole píše o druzích tuhých paliv a jejich možnostech spalování. Netradiční je zejména vytápění dřevěnými peletkami a dalšími druhy biomasy. Druhá kapitola představuje tepelná čerpadla, která se pomalu začínají prosazovat jako nejnovější zdroje tepla. V knize je stručně popsána jejich funkce. Všechny běžně užívané druhy jsou v knize uvedeny a rovněž vhodnost jejich využití. Závěrečná kapitola informuje o možnosti využívání sluneční energie. Tato energie se využívá dlouhou dobu. Zařízení dnes vyráběná pro využívání slunečního záření se během minulých let zdokonalila, zvýšila se jejich životnost, účinnost i záruční doba na nové výrobky.
další podrobnosti, koupit zde

Komíny (4., přepracované vydání)

autor:František Jiřík
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2013
formát:A5
rozsah:128 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:169 Kč
titulka
 
Čtvrté vydání publikace aktuálně a srozumitelně seznamuje čtenáře s problematikou odvodu spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Dotýká se jak novostaveb, tak i rekonstrukcí. U plynových spotřebičů se zabývá konstrukcemi komínů v závislosti na teplotě spalin a požadovaném podtlaku či přetlaku. Popisuje zásady a způsob stavby keramických komínů, kovových komínů a i nových typů komínů, způsoby a návody na rekonstrukce komínů vložkováním pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva. Samostatná kapitola je věnována problematice kontrol, čistění a revize spalinových cest vycházející z nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Autor se podílí na zpracování českých komínových norem a spolupracuje i na tvorbě dalších předpisů v oblasti komínů, současně je dlouholetým soudním znalcem v oboru stavebním se zvláštní specializací kominictví.
další podrobnosti, koupit zde
<<< předchozí publikace

Témata 2018

Knihovna publikací


Spolupracujeme

Nakladatelství Sobotáles Grada Publishing Nakladatelství Informatorium Společnost pro techniku prostředí UNO Praha s.r.o. Vydavatežstvo Jaga

technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czProdejní ceny bytů v ČR ke konci března vzrostly o 16 procentProjektová dokumentace na rodinný dům: Jak dlouho trvá, jaké jsou fáze a celková cenaStále populárnější sprchové kouty ESCURA ve špičkové kvalitě a osobitém designuPlyn, elektřinu, uhlí, pelety? S volbou vytápění vám pomůže veletrh FOR ARCH