Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy

účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství.

txt

Zákon č. 254/2001 Sb.

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
se změnami:76/2002 Sb., ..., 149/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 98/2001 Sbírky zákonů na straně 5617
schváleno:28.06.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze]
pdf

Zákon č. 150/2010 Sb.

kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
uveřejněno v: č. 53/2010 Sbírky zákonů na straně 1930
schváleno:23.04.2010
účinnost od:01.08.2010
[PDF verze (526 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 79/2018 Sb.

o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
uveřejněno v: č. 40/2018 Sbírky zákonů na straně 1026
schváleno:30.04.2018
účinnost od:01.06.2018
[Textová verze] [PDF verze (8533 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 183/2018 Sb.

o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
se změnami:197/2019 Sb.
uveřejněno v: č. 89/2018 Sbírky zákonů na straně 2730
schváleno:13.08.2018
účinnost od:01.09.2018
[Textová verze] [PDF verze (22305 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 328/2018 Sb.

o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
uveřejněno v: č. 159/2018 Sbírky zákonů na straně 5379
schváleno:18.12.2018
účinnost od:01.01.2019
[Textová verze] [PDF verze (356 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 57/2016 Sb.

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
uveřejněno v: č. 21/2016 Sbírky zákonů na straně 562
schváleno:03.02.2016
účinnost od:01.03.2016
[Textová verze] [PDF verze (388 kB)]
txt

Nařízení č. 401/2015 Sb.

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
se změnami:445/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 166/2015 Sbírky zákonů na straně 5442
schváleno:14.12.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 252/2013 Sb.

o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
se změnami:87/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 97/2013 Sbírky zákonů na straně 2645
schváleno:02.08.2013
účinnost od:01.09.2013
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 123/2012 Sb.

o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
se změnami:zrušeno 328/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 45/2012 Sbírky zákonů na straně 1859
schváleno:30.03.2012
účinnost od:01.06.2012
zrušeno:01.01.2019
[Textová verze] [PDF verze (555 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 143/2012 Sb.

o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
se změnami:zrušeno 327/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 53/2012 Sbírky zákonů na straně 2298
schváleno:28.03.2012
účinnost od:01.06.2012
zrušeno:01.01.2019
[Textová verze] [PDF verze (586 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 155/2011 Sb.

o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
uveřejněno v: č. 58/2011 Sbírky zákonů na straně 1573
schváleno:30.05.2011
účinnost od:01.07.2011
[Textová verze] [PDF verze (284 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 216/2011 Sb.

o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
uveřejněno v: č. 77/2011 Sbírky zákonů na straně 2226
schváleno:15.07.2011
účinnost od:01.08.2011
[Textová verze] [PDF verze (289 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 416/2010 Sb.

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
se změnami:zrušeno 57/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 146/2010 Sbírky zákonů na straně 5452
schváleno:14.12.2010
účinnost od:01.01.2011
zrušeno:01.03.2016
[Textová verze] [PDF verze (98 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 125/2004 Sb.

kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
se změnami:zrušeno 328/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 40/2004 Sbírky zákonů na straně 1715
schváleno:11.03.2004
účinnost od:22.03.2004
zrušeno:01.01.2019
[Textová verze] [PDF verze (333 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 391/2004 Sb.

o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
se změnami:zrušeno 252/2013 Sb.
uveřejněno v: č. 128/2004 Sbírky zákonů na straně 7825
schváleno:23.06.2004
účinnost od:01.07.2004
zrušeno:01.09.2013
[Textová verze] [PDF verze (65 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 61/2003 Sb.

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
poznámka:ve formátu PDF jsou uvedeny pouze přílohy č. 1, 3, 4, 5, 6, 7
se změnami:229/2007 Sb., 23/2011 Sb., zrušeno 401/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 24/2003 Sbírky zákonů na straně 898
schváleno:29.01.2003
účinnost od:01.03.2003
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (3651 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 159/2003 Sb.

kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob
se změnami:168/2006 Sb., 152/2008 Sb., zrušeno 157/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 60/2003 Sbírky zákonů na straně 3366
schváleno:20.05.2003
účinnost od:03.06.2003
zrušeno:13.06.2011
[Textová verze] [PDF verze (1113 kB)]
txt

Vyhláška č. 20/2002 Sb.

o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
se změnami:93/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 8/2002 Sbírky zákonů na straně 394
schváleno:27.12.2001
účinnost od:18.01.2002
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 195/2002 Sb.

o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
se změnami:zrušeno 216/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 81/2002 Sbírky zákonů na straně 4826
schváleno:02.05.2002
účinnost od:22.05.2002
zrušeno:01.08.2011
[Textová verze] [PDF verze (46 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 225/2002 Sb.

o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
uveřejněno v: č. 86/2002 Sbírky zákonů na straně 5026
schváleno:17.05.2002
účinnost od:10.06.2002
[Textová verze] [PDF verze (59 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 236/2002 Sb.

o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
se změnami:zrušeno od 1.6.2018 79/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 89/2002 Sbírky zákonů na straně 5098
schváleno:24.05.2002
účinnost od:10.07.2002
zrušeno:01.06.2018
[Textová verze] [PDF verze (45 kB)]
txt

Vyhláška č. 293/2002 Sb.

o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
poznámka:přílohy č. 1 a 4 jsou ve formátu PDF k dispozici u vyhlášky č. 110/2005 Sb. (novela)
se změnami:110/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 107/2002 Sbírky zákonů na straně 6156
schváleno:14.06.2002
účinnost od:02.07.2002
zrušeno:01.06.2012
[Textová verze]
pdf

Vyhláška č. 110/2005 Sb.

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
poznámka:vyhláška je zde uvedena z důvodu doplnění příloh č. 1 a 4 ve formátu PDF k vyhlášce č. 293/2002 Sb.
uveřejněno v: č. 35/2005 Sbírky zákonů na straně 1132
schváleno:02.03.2005
účinnost od:01.04.2005
zrušeno:01.06.2012
[PDF verze (149 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 432/2001 Sb.

o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
poznámka:ve formátu PDF jsou uvedeny pouze přílohy
se změnami:195/2003 Sb., 620/2004 Sb., 40/2008 Sb., 336/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 162/2001 Sbírky zákonů na straně 9186
schváleno:03.12.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.09.2018
[Textová verze] [PDF verze (6191 kB)]


Zdroj: Pexels

Schválená novela vodního zákona řeší havarijní situace

17.10.2023 | Vlastimil Růžička, redakce
Vláda schválila novelu vodního zákona a představila komplexní legislativní řešení pro havárie na vodách. Definuje, kdo má v případě havárií jednat a jak má postupovat. Mimo jiné zavádí také kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr, který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění do vod povrchových a zvyšuje výši sankcí za způsobení havárie. V naší anketě jsme získali několik odborných komentářů k dosavadnímu dění.

ČSN ISO 16075 – čištěné odpadní vody pro projekty závlah. Nově platnost části 5 normy

25.7.2022 | redakce
Část 5: Dezinfekce čištěných odpadních vod a ekvivalentní úpravy má účinnost od 1. 8. 2022. Významné je, že v normách jsou shrnuty zkušenosti zemí, které zavlažují odpadními vodami i více než 30 roků a tak jsou v obraze, co se týká reálných rizik.

Zákulisí práce geologa aneb jak číst geologické posudky

15.11.2020 | Mgr. Petr Nakládal, redakce
Stavební inženýři se při projektování či realizaci staveb velmi často potkávají s geology a řeší celou řadu otázek, které přesahují jejich odbornost. Aby mohli posuzovat závěry geologických posudků, měli by mít alespoň základní znalosti i v tomto oboru, což se podle slov Petra Nakládala stává pouze výjimečně. Ovšem ani geologové nepředkládají kvalitní posudky. Na to, jaký je současný stav spolupráce stavař a geolog, odpoví sám autor.
ředitelka Hnutí DUHA paní Anna Kárníková

Jak se bránit suchu a využít vodu ve městě?

23.8.2020 | redakce TZB-info a Mgr. Moki Topiarzová, projekt Počítáme s vodou
Asociace ekologických organizací Zelený Kruh, která se zabývá ochranou životního prostředí, uspořádala on-line diskusi k nakládání s dešťovou vodou v zastavěných územích.

Vláda schválila návrh novely vodního zákona

19.7.2019 | Ministerstvo životního prostředí
Schválený návrh novely vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) z dílny ministerstva životního prostředí a zemědělství umožní úřadům větší regulaci odběrů vody v případě sucha.

Rozdíl mezi povodňovou mapou a stanoveným záplavovým územím

22.5.2019 | redakce podle informací MŽP
Povodňové mapy slouží pojistitelům jako primární zdroj pro tarifikaci rizika povodně a záplavy na území České republiky. Vodoprávním úřadem stanovená záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně dané doby opakování zaplavena vodou.

Společným cílem je zajistit dostatečné zdroje vody

31.3.2019 | redakce podle tiskové zprávy MŽP ČR
Současné zdroje vody na území ČR přestávají dostačovat k zajištění dosavadního vodního blahobytu.

Česká asociace hydrogeologů připomínkovala novelu vodního zákona

18.2.2019 | RNDr. Petr Čížek, Vlastimil Růžička
Letité spory jsou často u studní, které provádějí na počkání bez stavebního povolení a bez účasti geologa mnozí vrtaři. Česká asociace hydrogeologů (ČAH) připomínkuje připravovanou novelu vodního zákona zaměřenou na boj proti suchu.

50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha

16.2.2019 | redakce podle tiskové zprávy MŽP
Sněhová pokrývka postupně doplňuje nejenom přehrady, ale i stavy podzemních vod, přesto 21 % území ČR je stále postiženo půdním suchem a 50  % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha.

Směs splaškových, srážkových a dalších vod v jednotné kanalizaci je odpadní voda

14.1.2019 | redakce dle sdělení MŽP
V žádném případě se nejedná o nový fakt – pokud jsou odpadní vody vyčištěné, vypouštěné z čistírny odpadních vod (ČOV), je naprosto zjevné, že stejný charakter musí mít i voda na ČOV přitékající, tedy voda tekoucí jednotnou nebo splaškovou kanalizací.
Historický Cizinecký vstup do veřejné kanalizace pod Staroměstským náměstím, foto D.Kopačková, redakce

Novela vodního zákona a zvyšování vodného a stočného

12.1.2019 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Žádné zvyšování vodného a stočného není nutné, aneb demagogie SOVAK pokračuje – takto zní nadpis komentáře MŽP, který vysvětluje novelou zákona požadovaný monitoring množství i kvality vod v odlehčovacích komorách. Doplňujeme i odkaz na k tématu zajímavou polemiku nadačního fondu PRAVDA O VODĚ.
Cizinecký vstup pod Staroměstským náměstím, veřejná kanalizace, foto D.Kopačková, redakce

Od ledna začala platit novela vodního zákona č. 254/2001 Sb. o vodách

9.1.2019 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Mění se pravidla pro použití odpadní vody i pro likvidaci odpadní vody z bezodtokových jímek (žump). Když se žumpa vyváží, jak má, je to jednoznačně nejdražší způsob likvidace odpadních vod – proto připomínáme i ekonomické porovnání čistírny odpadních vod a žumpy.

Zrušeny zálohy za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody

15.12.2018 | redakce
Od 1.1.2019 zaniká povinnost platit zálohy na poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a zálohy na poplatek za odebrané množství podzemní vody. Pokud byla platba zálohy již zaslána, může odběratel požádat o vrácení uhrazené zálohy.

Hospodaření s dešťovou vodou - poznatky z reálných projektů v ČR, Německa a Dánska

10.11.2018 | doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková, garantka projektu POČÍTÁME S VODOU
Kde je největší překážka implementace hospodaření s dešťovou vodou a co by mohlo být tou správnou motivací kromě zrušení výjimek ze zpoplatnění odvádění srážkových vod do kanalizace? Jaké jsou zkušenosti s ozeleněním budov? A jaké jsou investiční a provozní náklady na zelenou střechu?
Výskyt koliformních bakterií ve vodě - mohou vznikat i rozkladem listí ve studni, Escherichia coli, foto Euroclean

Výskyt koliformních bakterií ve vodě – mohou vznikat i rozkladem listí ve studni

25.10.2018 | redakce dle podkladů společnosti Euroclean
Koliformní bakterie se dostávají do vody především ze septiků a městské kanalizace. Dále se mohou do vody dostat splachem odpadů ze zemědělství. Koliformní bakterie mohou vznikat i ve studních rozkladem listí či jiného biologického materiálu. Způsobují běžné střevní potíže, nebo i koliku.

Jak vylepšit město? Dejme šanci vodě a zeleni!

4.6.2018 | Ing. Marie Nehasilová
Vhodnými opatřeními je možné vodní režim ve městech přiblížit tomu v přírodě a zmírnit tak negativní dopady urbanizace. I v ČR existuje řada realizací, které navrací vodu a zeleň do měst.

Dešťovka se vrací

8.8.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Nová Dešťovka nabídne dvojnásobný balík peněz a komfortnější administraci. Polovina z 240 milionů korun v Dešťovce půjde do suchých oblastí.

Přívalové deště prověřují kvalitu staveb

30.7.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Přívalové deště prověřují zejména návaznost staveb na terén a správné řešení kanalizace. Typickým místem s problémy jsou podzemní garáže. Zároveň se ukazuje, že opatření, přijatá po povodních 1997 a 2002 jsou funkční. Také se potvrzuje, že prevence je nejefektivnější formou ochrany.

Boj se suchem: MŽP připravuje protierozní vyhlášku, novelu vodního zákona a dotace

26.7.2017 | Ministerstvo životního prostředí
Vláda schválila společnou státní koncepci ochrany před suchem. MŽP nově připravuje protierozní vyhlášku, novelizaci vodního zákona, do r. 2020 má ještě přes 6,5 miliardy korun na boj se suchem a 240 mil. Kč půjde ještě letos na program Dešťovka.

Ostrovní systémy – aneb jak řešit vodu v lokalitách bez veřejných sítí – část II.

28.11.2016 | Ing. Karel Plotěný, Ing. Jan Vacek
Existuje z hlediska hydrogeologického řada lokalit nevhodných pro výstavbu – není kam vypouštět a zastavěním nevhodného území se vytvoří bariéry v odtoku srážkových vod z lokality. Pak je jediným řešením minimalizace odtoku.

další články

 
 
Reklama