Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a související předpisy

txt

Zákon č. 185/2001 Sb.

o odpadech a o změně některých dalších zákonů
se změnami:477/2001 Sb., ..., 45/2019 Sb., zrušeno 541/2020 Sb.
uveřejněno v: č. 71/2001 Sbírky zákonů na straně 4074
schváleno:15.05.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.01.2021
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 321/2014 Sb.

o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
se změnami:210/2018 Sb., zrušeno 541/2020 Sb.
uveřejněno v: č. 128/2014 Sbírky zákonů na straně 4027
schváleno:16.12.2014
účinnost od:01.01.2015
zrušeno:01.01.2021
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 352/2005 Sb.

o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
se změnami:65/2010 Sb., 285/2010 Sb., 158/2011 Sb., 249/2012 Sb., 178/2013 Sb., 200/2014 Sb., zrušeno 541/2020 Sb.
uveřejněno v: č. 123/2005 Sbírky zákonů na straně 6064
schváleno:05.09.2005
účinnost od:15.09.2005
zrušeno:01.01.2021
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 237/2002 Sb.

o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
se změnami:505/2004 Sb., 353/2005 Sb., zrušeno 541/2020 Sb.
uveřejněno v: č. 89/2002 Sbírky zákonů na straně 5101
schváleno:27.05.2002
účinnost od:10.06.2002
zrušeno:01.01.2021
[Textová verze]


Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady, foto redakce

Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady

21.7.2021 | Cech topenářů a instalatérů ČR
Pokud živnostníkovi (původci odpadů) vznikají i jiné odpady než komunální odpad, musí řešit nakládání s nimi přes odpadové firmy/zařízení určené pro nakládání s odpady, neboť obecní systémy k tomu nejsou způsobilé.
Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků v obcích od 1. 1. 2020

Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků v obcích od 1. 1. 2020

3.1.2020 | redakce
Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň 1 den v týdnu.

Česko čeká odpadková revoluce, vláda schválila novou odpadovou legislativu

10.12.2019 | Ministerstvo životního prostředí
Vláda včera schválila soubor nové odpadové legislativy čítající nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona o obalech a tzv. změnový zákon. Nová legislativa přinese do Česka celoevropský trend zvyšování recyklace komunálního odpadu a Česko tak konečně vykročí na cestu k oběhovému hospodářství.

Jak nakládat s komunálním odpadem po roce 2024?

22.11.2019 | Vlastimil Růžička, redakce
Odborná konference v Českých Budějovicích otevřela diskusi o komunálním odpadu po roce 2024, kdy bude zakázáno v souladu se zákonem o odpadech ukládat na skládky směsný komunální odpad.

Vykazování údajů o odpadech bude pro obce jednodušší

3.3.2019 | Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí a Český statistický úřad v roce 2019 významně omezí administrativní zátěž obcí při vykazování údajů o odpadech. Uleví se tak 60 % z nich.

Potřebujete nový ohřívač vody? Recyklaci starého musí zajistit výrobce

17.10.2018 | DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Dosluhuje váš starý ohřívač vody, případně narušuje design rekonstruované koupelny? Již nemusíte složitě řešit likvidaci starého přístroje.

Environmentální přínos využívání recyklovaného dřeva při výrobě aglomerovaných materiálů (3. část)

21.5.2018 | doc. Ing. Milan Gaff, Ph.D., Ing. Kamil Trgala, Ph.D., Ing. Tereza Adamová
Třídílná studie sleduje na základě aktuálních poznatků environmentální přínos využívání recyklovaného dřeva při výrobě aglomerovaných materiálů. Základní myšlenka nakládání s dřevním odpadem vychází z teorie zachování funkčních lesních ekosystémů, kdy je důležité zachovat národní přírodní zdroje a recyklovat surovinu, protože separace odpadního dřeva a jeho recyklace má smysl a šetří peníze. V třetí části se zaměříme na vývoj legislativy a právního prostředí v Evropské unii a v České republice a shrneme poznatky environmentálního přínosu využívání recyklovaného dřeva při výrobě aglomerovaných materiálů.

V ČR se začalo využívání tzv. šedých vod skloňovat ve všech pádech

7.8.2017 | Ing. Martina Beránková, Ing. Dagmar Vološinová, Mgr. Lada Stejskalová, Ing. Elžbieta Čejková
V souvislosti se stále delšími obdobími sucha v posledních letech už i v ČR musíme myslet na to, jak šetřit vodou. V našich domácnostech přitom lze na splachování nebo zalévání znovu použít tzv. šedou vodu. Při jejím užívání je však nutné dodržovat určité zásady.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 10.08.2017 22:59

Spalovny odpadu – odpad jako palivo

27.10.2014 | Ing. Marek Baláš, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc., Ing. Martin Lisý, Ph.D.
Problematika energetického využití odpadů a s ní spojená výstavba nových zařízení je velice aktuálním tématem. Článek se věnuje především trendům nakládání s odpady, posuzuje možnost energetického využití z různých hledisek.
diskuse: 23 příspěvků, poslední 07.11.2014 06:57

Firmy nabízející recyklaci fotovoltaických panelů

27.6.2013 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce
V článku je uveden seznam všech firem, které nabízejí v České republice recyklaci fotovoltaických panelů. Z 9 firem již 4 získaly registraci, dalších 5 ji pravděpodobně získá v nejbližších dnech. Smlouvu lze uzavřít i s firmou, která dosud registraci nezískala.

Recyklaci fotovoltaických panelů nabízejí již čtyři firmy

11.6.2013 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Vlastníkům fotovoltaických panelů zbývají pouze tři týdny na uzavření smlouvy s recyklační firmou. Prováděcí vyhláška přitom dosud nebyla vydána, smlouvy tedy budou uzavírány bez znalosti výše poplatku. Recyklaci nově nabízí i firma propojená s fotovoltaickým průmyslem.

Zákon o odpadech problém recyklace panelů neřeší

1.4.2013 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Hrozba, že panely zůstanou na polích, nebyla loňskou novelou vyřešena. Výše příspěvku má být určena do poloviny tohoto roku, přičemž v současnosti nejsou známy náklady na důslednou recyklaci panelů po roce 2030.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 27.06.2013 09:41

Zeman bude vetovat novelu zákona o odpadech zbytečně

28.3.2013 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Chybné ustanovení pouze o půl roku odsouvá povinnost vlastníků fotovoltaických panelů vybrat si recyklační firmu. Jinak jsou všechny povinnosti včetně termínů plateb zachovány. Jen Ministerstvo životního prostředí mohlo získat čas pro vydání prováděcí vyhlášky. Prezidentské veto je zbytečné.

Vyřazené solární panely se nově musí recyklovat

27.3.2013 | REMA PV Systém, a.s.
Od ledna platí nová povinnost ekologické likvidace solárních panelů a jejich komponent. Na základě novely zákona o odpadech mají provozovatelé solárních panelů povinnost zajistit recyklaci panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013. Za panely vyrobené po tomto datu přejímají odpovědnost jejich výrobci a dovozci. Usnadnit firmám ekologickou likvidaci solárních panelů má nový kolektivní systém zpětného odběru Rema PV Systém.

Legislativa k recyklaci fotovoltaických panelů

20.8.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V praktických otázkách recyklace fotovoltaických panelů došlo k poměrně malému posunu. Byla však přijata nová legislativa na evropské úrovni i v České republice. Požadavky českého zákona jdou v případě fotovoltaických panelů nad rámec požadavků evropské směrnice i české vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.
diskuse: 12 příspěvků, poslední 27.08.2012 09:02

ČR trápí vraky aut i bioodpad

16.1.2009 | Veletrhy Brno, a.s., Jana Tyrichová - manažer PR a reklamy WATENVI
Odpadové hospodářství je zvýrazněným oborem Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 26. do 28. května 2009.

Nakládání s odpady obsahujícími azbest

2.7.2007 | podle materiálů SZÚ zpracovala redakce časopisu Odpady
Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

Obce nyní mohou snáze řešit problém s elektroodpadem

2.2.2006 | Eva Veverková, Ministerstvo životního prostředí
Povinnost zpětného odběru elektrozařízení z domácností platí v ČR i celé EU od 13. srpna 2005. Ministerstvo životního prostředí pro ni nastavilo vhodné podmínky [1]. Obce tak dnes mohou podepsat smlouvu s vybraným kolektivním systémem, který pak pro obec zajistí odběr elektrozařízení i elektroodpadu [2].
diskuse: 1 příspěvek, 10.02.2006 13:48

Co znamená povinnost zpětného odběru elektroodpadu

3.11.2005 | redakce
Podle novely zákona o odpadech je výrobce či dovozce elektrického nebo elektronického zařízení povinen zajistit nejen zpětný odběr, ale i tzv. oddělený sběr, zpracování a využití těchto výrobků po skončení jejich životnosti podobně, jako je tomu u obalů a obalového odpadu.

Drtiče kuchyňských odpadů nelze libovolně vkládat do kanalizačního potrubí

26.9.2005 | Ing. Dagmar Kopačková, redakce
Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto sytému byly odváděny odpady - např. rozmělněný kuchyňský odpad. Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu odpadní voda významně překračuje povolený limit znečištění a vypouštění do kanalizace je podmíněno dodatkem ke smlouvě s provozovatelem kanalizace, jinak vzniká důvod pro přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 19.03.2007 15:23

další články

 
 
Reklama