Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Co znamená povinnost zpětného odběru elektroodpadu

Dne 13.8.2005 vstoupila v účinnost některá důležitá ustanovení novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která se týkají elektrických a elektronických zařízení uváděných na trh v České republice. Podle novely je výrobce či dovozce elektrického nebo elektronického zařízení povinen zajistit nejen zpětný odběr, ale i tzv. oddělený sběr, zpracování a využití těchto výrobků po skončení jejich životnosti podobně, jako je tomu u obalů a obalového odpadu.

Jednou z povinností, která touto novelou vstoupila dne 13. srpna 2005 v platnost je, že každý výrobce či dovozce elektrického či elektronického zařízení je povinen buď samostatně nebo prostřednictvím kolektivního systému, který nabízí převzetí povinností výrobců či dovozců pro konkrétní skupinu elektrozařízení, podat návrh na zápis do Seznamu osob a tím se registrovat u MŽP nejpozději do 12. října 2005.

Firmy, kterých se to týká, tedy musí především vyhodnotit své obchodní a výrobní aktivity z hlediska své možné odpovědnosti za elektrická či elektronická zařízení uvedená na trh České republiky. Je třeba zdůraznit, že zmíněná povinnost se firmy může týkat i tehdy, pokud dovoz, výroba či prodej těchto zařízení není její obvyklou obchodní činností, protože zákonu mohou podléhat i výrobky nakoupené v zahraničí (včetně států EU) individuálně v rámci testů, promočních akcí či pro účely diagnostiky apod. Již delší dobu se povinnost zpětného odběru vztahuje také na baterie, ať již uváděné na trh samostatně nebo spolu s výrobkem.

Seznam elektrozařízení, na která se povinnosti vztahují

Obdobně jako u obalů i v případě elektrozařízení je možné namísto vlastního individuálního zajišťování sběru, zpracování, využití, odstranění a vlastní registrace na MŽP použít služeb kolektivního systému (obdoba sdruženého plnění v případě obalů).

Některé společnosti, které zajišťují kolektivní plnění povinností:

ASEKOL, s.r.o. www.asekol.cz
KS orientovaný na skupinu odpadů č.3, 4 a 7

EKOLAMP s.r.o. www.ekolamp.cz
KS orientovaný na skupinu odpadů č.5

Elektrowin, a.s. www.elektrowin.cz
KS orientovaný na skupiny odpadů č.1, 2 a 6

RETELA, s.r.o. www.retela.cz
KS orientovaný na skupiny odpadů č.3, 4, 6, 7, 8, 9, a 10

ECOBAT s.r.o. www.ecobat.cz
KS zajišťující zpětný odběr baterií

V případě, že společnost nějakým, byť okrajovým způsobem, uvádí na trh elektrická či elektronická zařízení, uváděná v Příloze č. 7 (seznam) zákona o odpadech, či baterie, doporučujeme seznámit se s obsahem novely zákona o odpadech.

Redakce děkuje za poskytnutí informací k této problematice Dr. Svatomiru Begenimu ze společnosti Sokra.

 
 
Reklama