Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hygienické předpisy - zrušené v roce 2001

txt

Vyhláška č. 20/2001 Sb.

kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví
uveřejněno v: č. 5/2001 Sbírky zákonů na straně 0166
schváleno:29.12.2000
účinnost od:10.01.2001
zrušeno:31.12.2023
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 13/1977 Sb.

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
se změnami:352/2000 Sb., zrušeno 20/2001 Sb.
uveřejněno v: č. 4/1977 Sbírky zákonů na straně 50
schváleno:31.01.1977
účinnost od:01.07.1977
zrušeno:10.01.2001
[Textová verze]
txt

OP-321.6-12.1.77

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací - příloha k vyhlášce č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
se změnami:zrušeno 20/2001 Sb.
uveřejněno v: Registrováno v částce 4/1977 na straně 56
schváleno:31.01.1977
účinnost od:31.01.1977
zrušeno:10.01.2001
[Textová verze]
txt

Směrnice č. HE 42/77 (čj. HEM-344.3-5.1.77)

jimiž se stanoví způsob měření a hodnocení hluku a ultrazvuku v pracovním prostředí
se změnami:zrušeno 20/2001 Sb.
uveřejněno v: Registrováno v částce 4/1977 na straně 56
schváleno:01.02.1977
účinnost od:01.04.1977
zrušeno:10.01.2001
[Textová verze]
txt

Směrnice č. HE 43/77 (čj. HEM-321.6-5.1.1977)

jimiž se stanoví způsob měření a hodnocení hluku ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru
se změnami:zrušeno 20/2001 Sb.
uveřejněno v: Registrováno v částce 4/1977 na straně 56
schváleno:01.02.1977
účinnost od:01.04.1977
zrušeno:10.01.2001
[Textová verze]
txt

Směrnice č. HE 45/77 (čj. HEM-324.5-5)

o hygienických požadavcích na zřizování a provoz veřejných saun
se změnami:zrušeno 464/2000 Sb.
uveřejněno v: Registrováno v částce 9/1977 na straně 135
schváleno:01.02.1977
účinnost od:01.07.1977
zrušeno:01.01.2001
[Textová verze]
txt

Směrnice č. HE 46/78 (čj. HEM-340.2-30.9.77)

o hygienických požadavcích na pracovní prostředí
se změnami:směrnice čj. HEM-340.2-21.3.85; výnos čj. 340.2-13.10.88, zrušeno 89/2001 Sb.
uveřejněno v: Registrováno v částce 21/1978 na straně 440
schváleno:11.05.1978
účinnost od:01.10.1978
zrušeno:28.02.2001
[Textová verze]
txt

Směrnice č. HE 58/81 (čj. HEM-325-5.12.1980)

o zásadních hygienických požadavcích, o nejvyšších přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně jeho znečištění
se změnami:zrušeno 20/2001 Sb.
uveřejněno v: Registrováno v částce 14/1981 na straně 352
schváleno:24.02.1980
účinnost od:01.07.1981
zrušeno:10.01.2001
[Textová verze]
 
 
Reklama