Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Protipožární dveře mají speciální úpravu, konstrukci, a zejména výplň

Do objednávky je třeba uvést specifikaci dle PBŘ, typicky se jedná o světlost dveří, požární odolnost, dveřní doplňky, například samozavírač, zda se jedná o dveře otevíratelné do nebo z prostoru zasaženým plamenem, dveře pravé nebo levé.

Ing. Václav Fučík, Sapeli, protipožární dveře, foto TZB-info

Tradiční konferenci Požární bezpečnost staveb v roce 2021 nahradila série rozhovorů. A tak k mikrofonu ve studiu TZB-info přišel i Ing. Václav Fučík, produkt manažer společnosti Sapeli a hovořili jsme o požárních dveřích, které jsou také součástí širokého sortimentu.

Ing. Václav Fučík: „Sapeli je jedním z největších českých interiérových výrobců dřevěných dveří a zárubní. Zabýváme se výhradně zakázkovou výrobou a rádi realizujeme atypické zakázky. V nabídce lze nalézt i výrobky ze skla – skleněné dveře a skleněné stěny. Samostatnou částí sortimentu jsou technické dveře, kam patří právě i dveře protipožární. Ty mají speciální úpravu, konstrukci, a zejména výplň, která dává dveřím požární odolnost. Jejich účelem je omezit šíření požáru po stanovenou dobu, projektují se jako požární bezpečnostní zařízení. Jejich umístění, množství a specifikace je dána požárně bezpečnostním řešením stavby (PBŘ).“

PBŘ rozděluje budovu na požární úseky, které mezi sebou oddělují protipožární konstrukce. A právě otvory v těchto konstrukcích jsou místa pro osazení protipožárních dveří. Investor by se měl návrhem míst a provedením dveří 100% řídit. Je to otázkou omezení rizik při požáru, ale dodržení návrhu je také podmínkou kolaudace.
Ve spojení s protipožárními dveřmi je důležité zmínit únikové cesty, jejichž účelem je rychlá evakuace osob ohrožených požárem a na druhé straně rychlý a snadný přístup hasičských jednotek. Typické místo pro protipožární dveře je tak i otvor v konstrukci chráněné únikové cesty. Tyto dveře musejí být včetně samouzavíracího zařízení a musejí splňovat další specifika jako např. otevírání ve směru úniku, osazení bez prahů
.“

TZB-info: Jak je to se zámky, klasický problém například u bytových staveb?

Ing. Václav Fučík: „Protipožární dveře osazujeme odzkoušenými typy zámků, na únikových cestách pak bývají panikové zámky a kování, které urychluje evakuaci osob ohrožených požárem. Důležité je řídit se PBŘ stavby.“

Nejdůležitějším kritériem je požární odolnost

Ing. Václav Fučík: „Požární odolnost je minimální hodnota v minutách, po kterou dveře dokážou odolat požáru a bránit tím jeho šíření. Dokládá se na základě zkoušek v akreditovaných laboratořích.“

TZB-info: Zkoušíte vždy konkrétní typ dveří a každý typ výplně? Každá varianta má tedy konkrétní výsledky a konkrétní atest?

Ing. Václav Fučík: „Ano. V našem portfoliu máme 3 základní modely protipožárních dveří a nabízíme je v různých provedeních, například jednokřídlé, dvoukřídlé, prosklené varianty, polodrážkové atd. Všechny tyto varianty atestovány v akreditovaných laboratořích a mají certifikát. Jsou sice možné nějaké výjimky, uznání na základě klasifikací PO, ale to je vždy na základě posouzení technického oddělení nebo autorizované osoby.
V PBŘ je uvedena hodnota požární odolnosti 15, 30, 60 ev. 90 minut, v ČR je nejčastějším požadavkem 30 minut
.“

TZB-info: Jak má vypadat správná specifikace pro objednávku protipožárních dveří?

Ing. Václav Fučík: „Do objednávky je třeba uvést nejlépe kompletní specifikaci dle PBŘ, typicky se jedná o světlost dveří, požární odolnost, dveřní doplňky, například samozavírač, zda se jedná o dveře otevíratelné do nebo z prostoru zasaženým požárem, dveře pravé nebo levé. Objednávku v případě potřeby posuzujeme s technickým oddělením a pokud vidíme, že objednávka není kompletní nebo jednoznačná, situaci samozřejmě dořešíme.“

TZB-info: Jaká je životnost dveří a jsou nějaké požadavky na údržbu, servis a provoz, které se liší od běžných dveří?

Ing. Václav Fučík: „Protipožární dveře podléhají vyhlášce 246/2001 Sb., kdy je nutné jednou ročně provádět kontrolu provozuschopnosti, případně další servis. Za prvé tak předcházíme riziku nesprávné funkce a používání a za druhé prodlužujeme životnost dveřního kompletu. Životnost se u DPO dveří obecně neuvádí. Standardně naše dveře testujeme až na 500.000 cyklů, čemuž odpovídá životnost 25 let.“

TZB-info: Kromě požadavků na materiál dveří, jsou nějaké speciální požadavky i na ostatní konstrukce, například závěsy dveří?

Ing. Václav Fučík: „Samozřejmě, že jsou zde vyšší nároky než na klasické dveře a určité rozdíly. Protipožární dveře jsou osazovány kvalitnějšími závěsy a kvalitnějším kováním, díky čemuž mj. dokáží odolat účinkům požáru.“

Jednotlivé modely se liší tloušťkou dveřního křídla

Technické dveře nabízíme ve třech odlišných tloušťkách křídla.

  • Základním modelem je ARGOS, který má tloušťku dveřního křídla 40 mm. Máme v tomto provedení odzkoušené a certifikované jednokřídlé i dvoukřídlé varianty včetně prosklených provedení v odolnosti 15 a 30 minut.
  • Dveře GOLIAS jsou robustní s dvoupolodrážkovou konstrukcí a tloušťkou křídla 68 mm. Nabízejí požární odolnost 30 minut a ve všech variantách provedení zvukový útlum 43 dB. Proto jsou častou volbou zákazníků jako vstupní dveře do bytu.
  • Model Securo je novinkou 2021 a jsou to takové projektové dveře, které jsou díky své variabilitě a speciálním vlastnostem špičkou na trhu. Nabízejí se v nadstandardních rozměrech a s požární odolností až 45 minut, což je parametr pro slovenský trh. I přes dřevěnou konstrukci se jejich PO blíží k hodině. Jsou to dveře, které nabízí něco navíc.

Všechny zmíněné modely dveří lze kromě protipožárního provedení dodávat i s dalšími speciálními vlastnostmi, například zvukovou izolací nebo kouřotěsností. Doplněním o bezpečnostní prvky, jako jsou vícebodové zámky nebo kvalitní 3D seřiditelné panty, pak dveře povýšíme na bezpečnostní.

Detaily ke všem výše jmenovaným dveřím i ostatní typy najdete na www.sapeli.cz

 
 
Reklama