Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Témata:
 
Katalog firem a výrobků:
SEVEROČESKÉ DOLY, a. s.  |  www.sd-bilinskeuhli.cz
    [neaktuální záznamy (1) >>>]
 
Na dotaz výhřevnost paliv zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 400 nalezených.
 [další stránka >>>]
[tabulka]Výhřevnosti paliv
Výhřevnosti paliv 13... Jan Novák Interaktivní přepočet výhřevnosti mezi různými palivy:.. Základem přepočtu jsou výhřevnosti paliv... atd.). Výhřevnosti v tabulce jsou průměrnými hodnotami výhřevností pro paliva obvyklá v České republice...Přesné hodnoty výhřevností jednotlivých druhů dřeva s respektováním vlhkosti najdete v tabulce Výhřevnosti palivového dřeva ..Energie - palivoVýhřevnost Množství ..
[norma]ČSN ISO 1928 - POZOR zrušená norma - Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti (vydána 1.6.1999)
ČSN ISO 1928 Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti ČSN ISO 1928 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1928:.. Tato norma specifikuje metodu pro stanovení spalného tepla tuhých paliv při konstantním objemu a referenční teplotě 25 °C v kalorimetru s tlakovou nádobou,.. Za těchto podmínek je účinným teplem při spálení výhřevnost paliva při konstantním tlaku...
[norma]ČSN DIN 51900-1 Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 1: Obecné informace, základní vybavení a metoda (vydána 1.12.2014)
ČSN DIN 51900-1 Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 1:.. základní vybavení a metoda ČSN DIN 51900-1 Tato norma popisuje metodu stanovení spalného tepla tuhých a kapalných paliv v kalorimetru s tlakovou nádobou a výpočet výhřevnosti...
[norma]ČSN ISO 1928 Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti (vydána 1.10.2010)
ČSN ISO 1928 Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti ČSN ISO 1928 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení spalného tepla tuhých paliv při konstantním objemu a referenční teplotě 25°C v kalorimetru s tlakovou nádobou,..
[norma]ČSN DIN 51900-3 Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 3: Metoda s kalorimetrem s adiabatickým pláštěm (vydána 1.12.2014)
ČSN DIN 51900-3 Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 3: Metoda s kalorimetrem s adiabatickým pláštěm ČSN DIN 51900-3 Tato norma popisuje metodu stanovení spalného tepla tuhých a kapalných paliv pomocí kalorimetru s adiabatickým pláštěm a výpočet výhřevnosti...
[norma]ČSN EN 15400 Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti (vydána 1.8.2011)
ČSN EN 15400 Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti 838304 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČSN
[norma]ČSN P CEN/TS 15400 - POZOR zrušená norma - Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení spalného tepla a výhřevnosti (vydána 1.7.2007)
ČSN P CEN/TS 15400 Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení spalného tepla a výhřevnosti 838304 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČSN
[norma]ČSN DIN 51900-2 Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 2: Metoda s isoperibolickým kalorimetrem nebo kalorimetrem se statickým pláštěm (vydána 1.12.2014)
ČSN DIN 51900-2 Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 2: Metoda s isoperibolickým kalorimetrem nebo kalorimetrem se statickým pláštěm ČSN DIN 51900-2 Tato norma popisuje metodu stanovení spalného tepla tuhých a kapalných paliv pomocí isoperibolického kalorimetru nebo kalorimetru se statickým pláštěm a výpočet výhřevnosti...
[článek]O spalování tuhých paliv v lokálních topeništích (1) 21.5.2012
O spalování tuhých paliv v lokálních topeništích (1) aneb palivo,.. 1 Srovnání prvkového složení hořlaviny různých paliv včetně jejich výhřevností .. v kgpaliva nebo v tpaliva). Čím větší výhřevnost,.. tak by jeho výhřevnost (hovoříme o výhřevnosti hořlaviny,.. ale to bude vysvětleno později) ve srovnání s výhřevností samotné hořlaviny (17 MJ/kghořlaviny). Výhřevnost dřeva po jednom roce sušení se zvýší cca na 11,..5 %. Proto se zvýšilo i množství měrné energie - výhřevnost paliva, která se vyjadřuje jako množství energie v MJ na kg paliva (výhřevnost vzrostla z původních 7,..
[článek]Jak si doma stanovit vlhkost a výhřevnost dřeva? 19.11.2012
Jak si doma stanovit vlhkost a výhřevnost dřeva?.. Jedná se o palivo,.. Jsme si schopni sami stanovit obsah vody v palivovém dříví a zjistit hodnotu jeho výhřevnosti?.. Složení dřeva Pokud se díváme na dřevo jako na palivo,.. kterou v palivu chceme,.. Balastem nazýváme tu část paliva, která je v palivu obsažena,.. hovoříme o vodě (W) a popelovině (A). Se snižujícím se obsahem vody a popeloviny se zvyšuje kvalita paliva,.. tak by jeho výhřevnost byla cca 17 MJ/kg. Výhřevnost je přímo úměrně závislá na obsahu vody ve dřevě... Stanovení výhřevnosti dřeva Výhřevnost čisté hořlaviny je cca 17 ..
[tabulka]Výpočet výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí
Výpočet výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí Výpočet udává výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí v závislosti na spalném teplu hořlaviny,.. Zároveň pomůcka udává Seznam odzkoušených paliv v automatických kotlích na tuhá paliva,.. Palivo ??? Spalné teplo hořlaviny Qsdaf kJ/kg ??? Vodík v hořlavině Hdaf % ??? obsah vody Wr % ??? obsah popela Ad % ??? Výhřevnost paliva Qir = kJ/kg Seznam odzkoušených paliv v automatických kotlích na ..
[článek]Náklady na vytápění dřevními peletami 22.2.2010
.. Pro bilanční výpočty roční potřeby paliva je důležité správné stanovení výhřevnosti konkrétního paliva a stanovení reálné provozní účinnost samotného kotle...Pro bilanční výpočty roční potřeby paliva je důležité správné stanovení výhřevnosti konkrétního paliva a stanovení reálné provozní účinnost samotného kotle... Je-li výhřevnost v bezvodém stavu Hw [MJ/kg] a vlhkost dřeva w [%], pak skutečnou výhřevnost HMJ získáme ze vztahu Často bývá udávána výhřevnost paliva v kWh/kg...
[článek]Vývoj cen pevných paliv pro domácnosti v letech 2007-2010 19.9.2011
Vývoj cen pevných paliv pro domácnosti v letech 2007-2010 19... Aleš Bufka Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo výsledky statistického zjišťování pohybů cen pevných paliv pro domácnosti... Z těchto paliv jsou první dvě nerostná fosilní paliva těžená důlním,..1 Výhřevnost porovnávaných paliv ..1 Černé a hnědé uhlí Výhřevnost uhelných paliv vztažená na 1 kg hmotnosti je závislá především na obsahu popela,..3 Dřevěné pelety Pro stanovení výhřevnosti pelet byla využita výpočetní pomůcka [4]. Pro kvalitní dřevěné pelety zde vychází výhřevnost 17 099 kJ/kg... Lyčky [5] Předpoklady o ..
[článek]Kotle – 1. část 19.3.2012
.. při němž se stanoví poměrný obsah vody (W r) a popelovin (Ar) a určí se výhřevnost paliva a prchavá a neprchavá hořlavina,..Snižuje výhřevnost paliva a je zdrojem řady potíží při dopravě paliva (způsobuje nalepování uhlí na dopravních cestách,.. 2 Závislost výhřevnosti paliva na vlhkosti .. Výhřevnost paliva Nejdůležitější energeticko-ekonomickou vlastností paliva je informace o obsahu energie v palivu –..Výhřevnost paliva kromě prvkového rozboru hořlaviny silně závisí na obsahu vody...
[článek]Ekonomie dopravy dřevní hmoty 28.5.2003
.. Vlhkost [%] 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1 plm Měrná hmotnost[kg/plm] 470 485 512 548 590 640 698 768 853 Výhřevnost[kWh/plm] 2034 1957 1914 1888 1859 1828 1788 1741 1683 1 prm Měrná hmotnost[kg/prm] 306 315 333 356 384 416 454 499 554 Výhřevnost[kWh/prm] 1325 1271 1245 1227 1210 1188 1163 1131 1093 1 prms Měrná hmotnost[kg/prm] 165 170 180 192 207 224 244 269 299 Výhřevnost[kWh/prms] 714 686 673 662 652..
[článek]Komfort kotlů na tuhá/pevná paliva – část I. 26.3.2018
.. Dále se zabývá porovnáním jednotlivých paliv a to jak s ohledem na prašnost paliv,.. ale jen její menší částí (palivo leží na roštu). Z paliva,.. i do zásobníku paliva nuceně pomocí spalinového ventilátoru (poměrné množství vzduchu jdoucí do trysky a do zásobníku paliva lze měnit). Tento konstrukční prvek zmenšuje vliv komínového tahu na kvalitu spalování... nebo tvarem jednotlivých kusů paliva). Míra přeměny energie paliva na teplo je u tohoto kotle vyšší (rovnoměrnější průběh spalovací periody) než u výše zmiňovaných kotlů,.. typu a výhřevnosti paliva... Periodu přikládání paliva je ..
[článek]Hnědé uhlí a norma ČSN ISO 1928 28.3.2006
..5 Gtmp (tun měrného paliva) [1], tedy výrazně nižší,..Ze znázornění světových zásob fosilních paliv na obr... Světové zásoby fosilních paliv začátkem 90... obsahem vody a výhřevností... protože vypařováním vody v průběhu spalovacího procesu se výhřevnost paliva zvyšuje (je méně balastu), zatímco vlivem vyššího obsahu popela klesá (balast se koncentruje). .. Norma ČSN ISO 1928 nemůže proto předepisovat postup stanovení výhřevnosti hnědého uhlí a také ho nestanoví...
[článek]Vytápění domů při dnešním vývoji cen energií z fosilních paliv a biomasy jako obnovitelného zdroje energie (II) 7.5.2007
.. Tepelná účinnost kotlů se pohybuje v celém rozmezí výkonu od 85 do 90 %. Při uvedené výhřevnosti paliva je roční spotřeba paliva cca 1 m3 paliva na 1 kW instalovaného výkonu kotle... V zahraničí je rozšířen způsob spalování peletek z dřevní hmoty Základní energetická bilance Pro bilanční stanovení vstupující energie ve spalovaném palivu je nutno vycházet z hmotnosti Základní energetická bilance Pro bilanční stanovení vstupující energie ve spalovaném palivu je nutno vycházet z hmotnosti spotřeby paliva energetického zdroje za sledovaný časový úsek a z jeho výhřevnosti,..chemickém ..
[norma]ČSN EN ISO 6976 - POZOR zrušená norma - Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla (vydána 1.2.2006)
ČSN EN ISO 6976 Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ČSN EN ISO 6976 Norma ČSN EN ISO 6976 stanovuje metody pro výpočet spalného tepla, výhřevnosti,.. náhradního zemního plynu a ostatních plynných paliv,.. náhradu zemního plynu nebo další palivo,.. podobně jako označení spodní a čistá tepelná hodnota jsou synonyma pro výhřevnost. Výraz tepelná hodnota je synonymum pro spalné teplo a výhřevnost;.. Pro spalné teplo a výhřevnost stanovené výpočtem z objemového složení platí hranice týkající se množství složek ve směsi jiných než methan.....
[norma]ČSN EN ISO 6976 Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení (vydána 1.12.2017)
ČSN EN ISO 6976 Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla ze složení ČSN EN ISO 6976 Tento dokument specifikuje metody výpočtu spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty, horního Wobbeho čísla a dolního Wobbeho čísla zemních plynů, náhradních zemních plynů a jiných spalitelných plynných paliv v případech,.. náhradní zemní plyn nebo jiné spalitelné palivo,.. podobně jako označení spodní a čistá tepelná hodnota jsou synonyma pro výhřevnost. Výraz tepelná hodnota je synonymum pro spalné teplo a výhřevnost;.. Účinky vodní páry na ..
[tabulka]Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva
Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva 18.10.2000 Ing. Jan Novák Porovnání výhřevností jednotlivých druhů dřeva, včetně zohlednění vlivu vlhkosti. V článku dále najdete přepočet mezi jednotkami používanými pro plné a rovnané dřevo a objemové hmotnosti dřeva.Vliv vlhkosti dřeva na výhřevnost a měrnou hmotnost: Druh paliva Obsahvody Výhřevnost .. Palivo Jednotka Rozsah koeficientupřepočtu na [plm] Koeficient přepočtu[plm] ..
[článek]Ceny paliv na TZB-info 26.8.2009
Ceny paliv na TZB-info 26...2009 Článek přináší pohled na aktuální cenovou situaci na trhu s palivy v polovině roku 2009...Jakou má palivo výhřevnost,.. plyn), pro jiné se však může měnit v závislosti na původu paliva (výhřevnost uhlí se liší podle uhelné oblasti, ze které pochází), surovin použitých pro výrobu (pelety nebo brikety jsou vyráběny z různých druhů dřeva nebo zemědělských plodin s různou výhřevností), nebo obsahu vody v palivu (dřevo a štěpky mohou mít přírodní vlhkost nebo mohou být vysušeny,.. tak na výhřevnost paliva). .. Zejména při větších vzdálenostech mezi zdrojem paliva ..
[článek]Spalovny odpadu – odpad jako palivo 27.10.2014
.. odpad jako palivo 27... Nemalá část článku se také zabývá popisem odpadů jako paliva,.. 6 Základní schéma spalovny 3 Odpad jako palivo Hlavní problematikou při návrhu a provozování spalovenských kotlů je jasná definice paliva. Odpad jako palivo je sice dosti výhřevný,.. Výkyvy ve složení odpadu mají vliv především na jeho výhřevnost... 5) jsou patrné průměrné zastoupení jednotlivých složek ve směsném komunálním odpadu a jejich výhřevnost...
[článek]Brikety a pelety – statistika domácí výroby a spotřeby do roku 2013 2.3.2015
.. Vladimír Stupavský Článek popisuje základní statistické údaje o trhu s lisovanými (tvarovanými) palivy,.. Ty jsou v České republice hojně využívaným palivem,.. Tato paliva se uplatňují jak v malých zdrojích v domácnostech,.. V článku jsou uvedeny finální bilance jednotlivých paliv za rok 2013 a předběžné hodnoty za rok 2014. Článek popisuje základní statistické údaje o trhu s lisovanými (tvarovanými) palivy,.. Ty jsou v České republice hojně využívaným palivem,.. Rostlinné pelety jsou v současné době prakticky již standardním doplňkovým palivem v elektrárnách a teplárnách... K dispozici ..
[článek]Vývoj cen paliv za poslední dva roky, nejvíce zdražily pelety 2.5.2011
Vývoj cen paliv za poslední dva roky,.. Aleš Bufka Článek přináší vyhodnocení průzkumu cen paliv z února 2011. Autor rozdělil zkoumaná paliva do třech skupin - dřevní biomasa, rostlinná biomasa a uhelná paliva - a v grafické podobě ukazuje jejich cenový vývoj v čase. Závěr článku je zaměřen na porovnání nákladů na výrobu tepla spalováním jednotlivých druhů paliv,..Přehled o vývoji spotřebitelských cen paliv zpracovávaný na základě periodického průzkumu aktuálních cen prodejců zveřejňovaných na internetu nabízíme na našich stránkách od léta roku 2009... které určuje výhřevnost paliva,.. Každé..
[článek]Brikety a pelety v roce 2011 1.4.2013
.. Zpráva zahrnuje data o lisovaných (tvarovaných) palivech (brikety a pelety) z biomasy (dřevní i rostlinné), rašeliny,.. Zpráva zahrnuje data o lisovaných (tvarovaných) palivech (brikety a pelety) z biomasy (dřevní i rostlinné), rašeliny,.. Rostlinné pelety jsou v současné době prakticky již standardním doplňkovým palivem v elektrárnách a teplárnách... Na trhu se objevují také netradiční paliva jako rostlinné a papírové brikety...75 GJ/t (pouze zbytkové zásoby u prodejců). Z Německa jsou dováženy z lužické briketárny Schwarze Pumpe brikety Rekord (7"; 6"; 4"; 2") o výhřevnosti 19 GJ/t a ..
[článek]Pohledem znalce: Dřevo jako garanční palivo – i vlhkost 25 % je v pořádku! 11.12.2018
..2018 Vlhkost dřeva použitého jako palivo je zásadní pro uznání případných garančních záruk a rovněž jako podklad do protokolu z kontrol kotlů na tuhá paliva... Z tohoto důvodu u všech moderních kotlů jejich výrobci předepisují maximální vlhkost paliva 20 %. V návodech k provozu a obsluze kotle bývá velice často také přiložen graf závislosti výhřevnosti paliva na jeho vlhkosti (viz přiložený graf). V případě reklamace zjišťuje zástupce výrobce přímo u provozovatele vlhkost používaného paliva,..
[článek]Přepočet parametrů kotlů (účinnost a emise) na tuhá paliva dle požadavků nařízení Komise EU 2015/1189 (Ekodesign) 24.7.2017
.. uváděná v %, je zde definována jako poměr dodaného využitelného tepelného výkonu předaného vodě Q [W] (využitelné teplo [J] dodané kotlem a předané vodě za jednotku času [s]) k tepelnému příkonu QB [W] (množství tepla [J] přivedeného do spalovací komory palivem o dané výhřevnosti Qi [J/kg] za jednotku času [s]. Norma nezvykle značí výkon jako Q,.. a) Kotle s automatickým přikládáním paliva a kotle s ručním přikládáním paliva,.. a) Kotle s automatickým přikládáním paliva a kotle s ručním přikládáním paliva,.. vztažených na výhřevnost paliva,.. že je účinnost vztažena na výhřevnost paliva...
[článek]Brikety a pelety v roce 2010 14.11.2011
.. Materiál vydaný v srpnu 2011 zahrnuje data o lisovaných (tvarovaných) palivech (brikety a pelety) z biomasy (dřevní i rostlinné), rašeliny,.. Zpráva zahrnuje data o lisovaných (tvarovaných) palivech (brikety a pelety) z biomasy (dřevní i rostlinné), rašeliny,.. Rostlinné pelety jsou v současné době prakticky již standardním doplňkovým palivem v elektrárnách a teplárnách... Na trhu se objevují také netradiční paliva jako rostlinné a papírové brikety... Z Německa jsou dováženy z lužické briketárny Schwarze Pumpe brikety Rekord (7"; 6"; 4"; 2") o výhřevnosti 19 GJ/t a brikety Union z ..
[norma]ČSN 38 5521 - POZOR zrušená norma - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti topných plynů
ČSN 38 5521 Stanovení spalného tepla a výhřevnosti topných plynů ČSN 38 5521 Norma platí pro stanovení spalného tepla a výhřevnosti plynů málo výhřevných (mv), středně výhřevných (sv), velmi výhřevných (vv) a zemního plynu...
[článek]Uplatnění motorových biopaliv v dopravě v ČR 9.10.2006
..2006Technická univerzita v Liberci Na základě Akčního plánu Evropské komise by měla být ve státech EU paliva vyráběná z ropy postupně nahrazována biopalivy,.. tak na bioetanolové palivo s různým podílem bioetanolu - až do 85 %. Z hodnot koncentrace kyslíku změřených sondou ve výfukových plynech získává řídicí jednotka motoru informaci o množství bioetanolu v palivu a tomu přizpůsobí seřizovací parametry motoru,.. palivo s obsahem minimálně 30 % MEŘO a palivo s obsahem maximálně 5 % MEŘO... Spotřeba motorových paliv pro dopravu v ČR v roce 2005 Motorové palivo Spotřeba v roce 2005..
[článek]Požadavky na nové zdroje tepla a kotelny dle zákona 406/2000 Sb. v posledním platném znění 29.1.2018
.. že pro stejné množství tepla na výstupu z kotle dodám u kotlů využívajících výhřevnost s teplotou spalin nejníže přípustnou 60 °C v palivu méně využité energie než u kondenzačních kotlů využívajích spalné teplo... Fyzikálně nevhodné vyjadřování účinnosti kondenzačních kotlů vyšší než 100 % vzniklo z poměru využitého tepla v palivu při uvažování výhřevnosti ku množství tepla na výstupu vzniklého ze spalného tepla... dílčím 30% zatížení a v klidu kotle (stand-by). Přepočítáte-li pak takto zjištěnou sezónní účinnost na formálně nesprávnou účinnost při uvažování výhřevnosti v palivu,..palivo..
[norma]ČSN EN 15170 Charakterizace kalů - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti (vydána 1.5.2009)
ČSN EN 15170 Charakterizace kalů - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti ČSN EN 15170 Tato norma specifikuje metodu stanovení spalného tepla kalu při konstantním objemu a referenční teplotě 25 C v bombovém kalorimetru, kalibrovaném spalováním certifikované kyseliny benzoové... výhřevnost paliva při konstantním tlaku. V této normě je popsána výhřevnost při konstantním objemu,..
[článek]Kotelny s kotli na dřevo a pelety 6.10.2008
.. Popisuje základní kategorizaci teplovodních kotlů dle druhu paliva a způsobů jeho dodávky...2 Palivo a způsob jeho dodávky Jako biologické palivo je normou definována dřevní hmota ve formě kulatiny,.. Díky zásobníkům paliva o velkých objemech a automatickému doplňování paliva umožňují několikadenní bezobslužný provoz... kvalitu domácích paliv a účinnost zdrojů tepla s dostatečnou přesností stanovit roční potřebu paliva pro vytápění a ohřev TV na 1 kW projektovaného výkonu zdroje pomocí tab... Stanovení roční potřeby paliva Pro bilanční výpočet roční potřeby paliva (t) lze použít vztahu..
[norma]ČSN P CEN/TS 14918 - POZOR zrušená norma - Tuhá biopaliva - Metoda stanovení spalného tepla a výhřevnosti (vydána 1.8.2006)
ČSN P CEN/TS 14918 Tuhá biopaliva - Metoda stanovení spalného tepla a výhřevnosti ČSN P CEN/TS 14918 Předběžná česká norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 14918:2005. Popisuje metodu stanovení spalného tepla tuhého biopaliva při konstantním objemu a referenční teplotě 25 °C v kalorimetrické tlakové nádobě kalibrované spálením certifikované kyseliny benzoové... Příloha D obsahuje návody pro provádění kalibrace a zkoušek paliv za použití určených typů kalorimetrů... výhřevnost Úřad pro technickou normalizaci,..
[článek]Dřevní peleta - připravuje se k vydání nová publikace 22.4.2011
.. výhřevnost popel spalování spalovací tavení výhřevnost teplo účinnost biomasa pelety peletky vytápění topný systém kotelNová kniha o dřevní peletě .. výhřevnost,.. Jaká je reálná výhřevnost pelet a jak stanovit skutečnou potřebu pro vytápění se započtením tepelné účinnosti celého topného systému?.. VÝHŘEVNOST PELET .. které jsou na TZB-info uvedeny pro pelety ve výpočtu Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva... že reálná výhřevnost pelet se pohybuje okolo 17 MJ/kg...
[článek]Kogenerace - použití zvláštních plynů, obnovitelné zdroje energie a ekonomická motivace (II) 9.1.2006
.. Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie je významným opatřením při zvyšování efektivnosti využití energetického obsahu primárního paliva. V oblasti obnovitelných zdrojů ve smyslu zákona o OZE je významné použití plynných paliv získaných transformací biomasy,.. Jedním z kriterií při posuzování vhodnosti plynného paliva pro kogeneraci je výhřevnost... Za standard se považuje výhřevnost metanu - tedy zemního plynu s výhřevností okolo 34 MJ/Nm3 anebo přibližně 10 kWh/Nm3... Jeho výhřevnost se pohybuje okolo 2/3 výhřevnosti metanu a pohybuje se mezi 22 - 24 MJ/Nm3...
[článek]Kotlíková kalkulačka 2017 3.4.2017
.. orientační vyhodnocení případné finanční úspory z pohledu nákladů na palivo nebo elektřinu a návratnosti při realizaci výměny starého kotle na pevná paliva v rodinných domech za nový zdroj tepla... která slouží k informativnímu vyhodnocení výměny starého kotle za nový kotel spalující pevná paliva z pohledu nákladů na palivo...Výhřevnost jednotlivých pevných paliv je uvedena v jednotkách megajouly na kilogram paliva (MJ/kg). U zemního plynu je jeho energetická hodnota vyjádřena ve spalném teplu v kilowatthodinách na kubický metr plynu vztaženému k podmínkám používaných v plynárenské praxi,..
[tabulka]Vlastnosti pevných biopaliv, obsah vody, obsah popele a výhřevnost
Vlastnosti pevných biopaliv, obsah vody, obsah popele a výhřevnost PALIVO VLASTNOSTI Obsah vody(%) Výhřevnost(MJ/kg) Obsah popele(%) Teplota měknutí(°C) rozsah ∅ rozsah ∅ rozsah ∅ Dřevní štěpka 20-55 40 5-13 9 0,5-2 0,8 900 Kůra čerstvá 40-65 55 4-10 7 0,5-5 1,5 850 Sláma řepky 15-25 17 13-17 14 3-10 4 750 Rašelina surová 45-55 50 8-11 10 0,5-4 1 900 ..
[článek]O vytápění biomasou od A až do Z 13.7.2012
.. jaká paliva na bázi biomasy můžeme využívat?..ekologicky ušlechtilé palivo vyráběné především z dřevní a okrajově z rostlinné biomasy ..umožňují nezávislost na dodávkách fosilních paliv jako je plyn nebo uhlí ..výhřevnost pelet se pohybuje okolo 18 MJ/kg a předčí tak i některé druhy uhlí ..ušlechtilé palivo vyráběné z dřevní nebo rostlinné biomasy ..mají nízkou vlhkost a vysokou výhřevnost ..výhřevnost briket se pohybuje nad 18 MJ/kg (tedy vyšší než například u nejkvalitnějšího hnědého uhlí) ..výhřevnost dřeva je asi 15 MJ/kg (při vlhkosti okolo 20 %) .. Náklady na paliva jsou zprůměrovány..
[tabulka]Přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek
.. orientační klíčová čísla pro výhřevnost,.. výhřevnost biomasy,.. metanové kvašení (produkce bioplynu) mechanicko-chemická přeměna lisování olejů (produkce kapalných paliv,.. Druh paliva Obsah vody Výhřevnost Měrné hmotnosti [%] [MJ/kg] [kg/m3]= [kg/plm] [kg/prm] [kg/prms] .. Druh paliva Obsah vody Výhřevnost Měrné hmotnosti [%] [MJ/kg] [kg/m3]=[kg/plm] [kg/prm] [kg/prms] .. Druh paliva Výhřevnost Výhřevnost [MJ/kg] [MJ/m3] .. ..
[článek]Kotle – 2. část 2.4.2012
.. Palivo se na rošt dostává ze zásobníku (3) přes hradítko výšky paliva (4) na rošt... 5 Fáze spalování paliva na roštu (2) Palivo na roštu prochází těmito charakteristickými fázemi:..Spalování u roštových ohnišť probíhá jednak ve vrstvě na roštu (tuhý uhlík), jednak v prostoru nad vrstvou paliva (uvolněná prchavá hořlavina). Podíl hoření nad vrstvou paliva je tím větší,..Kotle pracující na principu spalování paliva ve fluidní vrstvě byly vyvinuty pro spalování paliva širokého rozsahu...Ve fluidních kotlích lze spalovat i méněhodnotná paliva a odpady s velmi nízkou výhřevností,.. Palivo je ..
[článek]Kotlíková kalkulačka 2016 – Opravdu v novém kotli spálíme méně paliva než ve starém? 4.4.2016
.. Na základě této informace je vypočítáno množství jednotlivého paliva dle účinnosti nového kotle (Oblast 3), výhřevnosti (Oblast 5) a vypočtené roční spotřeby tepla (Oblast 6) v PRMr (platí pro měkké a tvrdé dřevo) nebo v tunách (platí pro ostatní paliva). Pozn.: Celkový podíl (součet jednotlivých podílů) musí být vždy 100 %! V opačném případě nelze vypočítat roční úsporu a návratnost investice...1 Popis stavu před výměnou Roční spotřeba tepla (GJ) je vypočtena automaticky na základě množství spáleného paliva za rok (Oblast 4), výhřevnosti jednotlivých paliv (Oblast 5) a stanovené ..
[článek]Proč sušit dřevo a učit lidi topit? 10.3.2014
.. Pro tuto zkoušku jsme chtěli použít palivo s vysokým obsahem vody (50 %hm.), avšak po přiložení pouze takto vlhkého paliva do kotle,.. Dřevo je v ČR významným palivem [9], [10], které je používáno pro vytápění domácností (dřevo 53 %, hnědé uhlí 46 % celkové spotřeby tuhých paliv) a je velmi pravděpodobné,.. Objektivnější je srovnání měrných emisí vztažených na výhřevnost paliva tedy na energii... že se výhřevnost zkoušených paliv značně liší díky různému obsahu vody ve zkoušených palivech (prvkové složení a tedy i výhřevnost hořlaviny suché dřevní hmoty je téměř konstantní). Měrné emise ..
[text]Přehled cen dřevní štěpky
.. Ze strany dodavatelů paliv umožňujeme aktualizaci kdykoliv v průběhu roku. Pokud chcete v našem přehledu uvést novější cenu paliva,.. Dřevní štěpka aktuální ceny 2013 (ceny v závorkách jsou z roku 2011) Dodavatel Místo odběru výhřevnost MJ/kg cena Kč/t (vč... Hostouň u Prahy (978) zdroj Kutnohorské lesy - Timmer Kutná Hora (1000) zdroj pozn.: 1) výhřevnost dřevní štěpky je 10 až 16,.. je cena vyšší ale stejně tak i ..
[článek]Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí 27.10.2014
.. jaké palivo pro přípravu našeho jídla používáme a jak hodnotit jeho kvalitu...Ke grilování se jako palivo převážně používají dva výrobky, které lze běžně zakoupit v supermarketech nebo prodejnách specializovaných na prodej týkající se vybavení pro domov nebo zahradu či v prodejnách specializujících se na prodej paliv... Výhřevnost Nově norma EN ISO 17225-1 specifikuje pro dřevěné uhlí parametr výhřevnosti,.. Tyto hodnoty výhřevnosti paliv v původním a vysušeném stavu se často zaměňují. Palivo v původním stavu obsahuje vyšší obsah vody a tudíž je výhřevnost nižší,.. Parametry jako ..
[článek]Emise z kotelen a ochrana ovzduší (I) 20.12.2004
.. Základní paliva jsou tedy jednak paliva fosilní (uhlí,.. Tyto znečišťující látky jsou svým původem vzniku součástí paliva nebo okysličovadla a ve výše uvedené formě se do ovzduší dostávají v důsledku uvolnění tepla obsaženého v palivu spalovacím procesem... hořlavina (část palivové hmoty obsahující uvolnitelné teplo), W je voda obsažená v palivu a A jsou inertní popeloviny v palivu... kde přivedené teplo v palivu je vztaženo na výhřevnost paliva QN. Výhřevnost paliva však není celé teplo obsažené v palivu...
[článek]Emise z kotelen a ochrana ovzduší (III) 3.1.2005
.. kdy se nemusí provádět měření (TZL při spalování výlučně plynného paliva nebo SO2 při spalování kapalného paliva se zaručeným obsahem síry,.. kterou u spalovacích zdrojů je hmotnost paliva u tuhých a kapalných paliv nebo objem paliva u plynných paliv... Druh paliva Druh topeniště Tepelný výkon kotle Emisní faktor(kg/t spáleného paliva) TZL SO2 NOx CO Org... protože jsou odvozeny pro výhřevnost paliva o průměrném prvkovém složení a průměrném obsahu vody a popelovin v palivu...
[článek]Topení pohledem ekonoma – topíme uhlím (I. díl) 25.3.2013
.. kolik vás bude stát výměna starého kotle za automatický kotel na tuhá paliva splňující třídu 3... kolik vás bude stát výměna starého kotle za automatický kotel na tuhá paliva splňující třídu 3... instalovat automatický kotel na tuhá paliva?.. Co získáte výměnou starého kotle za automatický kotel Úspora nákladů za palivo teoreticky činí zhruba 30 %, protože automatický kotel má vyšší účinnost,.. Většina automatických kotlů na tuhá paliva splňuje emisní třídu 3,.. za 3 až 7 dnůekologický provozúspora nákladůmožnost regulace Důvody pro instalaci automatického kotle na tuhá paliva .. ..
[článek]Plyn versus pelety 7.5.2011
.. kdy se na našem trhu s pevnými palivy objevily dřevní pelety,.. Olej do ohně v tomto sporu bohužel přilil autor příspěvku "Vývoj cen paliv za poslední dva roky,.. Velice pěkně zpracovaný přehled vývoje cen paliv byl zakončen konstatováním,.. První varianta - plynařská Pokud si trochu "pohrajeme" s tabulkou Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva,.. abych v případě možnosti topit plynem nezvolil z praktického hlediska právě toto palivo... Domácí i celosvětový trh s peletou dynamicky roste a peleta se již stala nepřehlédnutelnou komoditou na trhu s pevnými palivy. Ceny ..

 [další stránka >>>]

Témata 2019

technická podpora výrobců