Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN DIN 51900-3
Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 3: Metoda s kalorimetrem s adiabatickým pláštěm

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing of solid and liquid fuels - Determination of the gross calorific value by the bomb calorimeter and calculation of the net calorific value - Part 3: Method using adiabatic jacket
Třídicí znak:656169
Schválena:25.11.2014
Vydána:1.12.2014
Účinnost od:1.1.2015
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:230 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama