Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva

Porovnání výhřevností jednotlivých druhů dřeva, včetně zohlednění vlivu vlhkosti. V článku dále najdete přepočet mezi jednotkami používanými pro plné a rovnané dřevo a objemové hmotnosti dřeva.

Vliv vlhkosti dřeva na výhřevnost a měrnou hmotnost:

Druh paliva Obsah
vody
Výhřevnost Objemová hmotnost
[%] [MJ/kg] [kg/m3]=[kg/plm] [kg/prm] [kg/prms]
Dřevo obecně 20 14,230      
Buk 15   670 469 275
Buk 50   1116 781 458
Dub 15   695 480 281
Dub 50   1242 799 468
Borovice 15   517 362 212
Smrk 15   455 319 187
Smrk 50   758 531 311
Listnaté dřevo 15 14,605 678 475 278
Listnaté dřevo 50 7,585 1130 791 463
Jehličnaté dřevo 15 15,584 486 340 199
Jehličnaté dřevo 50 8,161 810 567 332
Polena (měkké dřevo) 0 18,560   355  
Polena (měkké dřevo) 0 16,400   375  
Polena (měkké dřevo) 20 14,280   400  
Polena (měkké dřevo) 30 12,180   425  
Polena (měkké dřevo) 40 10,100   450  
Polena (měkké dřevo) 50 8,100   530  
Dřevní štěpka 10 16,400     170
Dřevní štěpka 20 14,280     190
Dřevní štěpka 30 12,180     210
Dřevní štěpka 40 10,100     225
Smrková kůra 15 15,470      
Smrková kůra 60 8,400      
Sláma obilovin 10 15,490   120 (balíky)
Sláma kukuřice 10 14,400   100 (balíky)
Lněné stonky 10 16,900   140 (balíky)
Sláma řepky 10 16,000   100 (balíky)
Pozn.: Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20% za jeden rok.
Čerstvě vytěžené dřevo má vlhkost kolem 50%.


Vzájemné přepočty mezi jednotkami objemu dřevní hmoty

Palivo Jednotka Rozsah koeficientu
přepočtu na [plm]
Koeficient přepočtu
[plm]
kusové dřevo délky 25-33 cm, rovnané 1 prm   0,86
kusové dřevo délky 25-33 cm, sypané 1 prms 0,56-0,60 0,58
polena, rovnaná 1 prm 0,70-0,80 0,75
větve, rovnané 1 prm 0,20-0,50 0,85
krajinky, rovnané 1 prm 0,50-0,70 0,6
krajinky, skládané 1 prm 0,55-0,75 0,65
odřezky, volně ložené 1 prms 0,50-0,70 0,55
piliny do 5 mm, sypané 1 prms   0,33
hobliny, sypané 1 prms   0,2
lesní štěpka, sypaná 1 prms 0,35-0,45 0,4
štěpka z pilařských odpadů, sypaná 1 prms 0,30-0,40 0,35
kůra, sypaná 1 prms 0,20-0,40 0,3
drcená kůra, sypaná 1 prms 0,25-0,40 0,3


Jednotky pro objemy dřeva a jejich přepočty:

  Pevné dřevo
plnometr-pevný metr
[plm], [pm]
Složené dřevo
prostorový-rovnaný metr
[prm], [rm]
Štěpkované (drcené) dřevo
sypný metr
[prms]
[plm], [pm] 1,0 1,43 2,43
[prm], [rm] 0,7 1,0 1,7
[prms] 0,41 0,59 1,0
[plm], [pm] = 1 m3 plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr)
[prm], [rm] = 1 m3 rovnaných polen, obsahuje 60-75% dřeva (prostorový metr)
[prms] = 1 m3 volně ložené nezhutněné štěpky (prostorový metr)


Poznámky:
Tabulkové hodnoty čerpány z publikací Komínová technika - Doc.Vladimír Jelínek a Využití biomasy pro energetické účely - ČEA.


 
 
Reklama