Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.

www.delta.at
logo DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.
21.5.2020
DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.

Viedeň pravidelne obsadzuje prvé priečky v rebríčkoch kvality života. Stala sa v Európe najžiadanejšou adresou. „V sociálne dostupných bytoch žije vo Viedni približne 57 % percent viedenskej populácie uviedol“ na úvod rozhovoru Erik Štefanovič, konateľ DELTA Slovensko.

8.8.2019
DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.

Projektová príprava v BIM dnes často končí v úrovni 3D modelu, eventuálne čiastočného informačného modelu. Nedarí sa ho stále presadiť ako bežnú platformu pre tvorbu stavebných projektov, spôsob komunikácie a zdieľanie dát. Nie je tajomstvom, že rôzna profesijné združenia sa snažia prostredníctvom štátu presadzovať vyššie normy k plánovaniu a projektovej príprave budúcich objektov. Jediným reálnym výsledkom zatiaľ je, že metodika BIM bude zavedená od roku 2022 na nadlimitné verejné obstarávanie.

18.4.2019
DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.

Vlani bola slávnostne udelená v Dolnom Rakúsku Cena za drevostavby pre rok 2018; DELTA a SWAP (združenie architektov) získali prvé miesto v kategórii "verejné stavby" za kancelársku a laboratórnu budovu IFA Tulln realizovanú v maximálnej možnej miere z dreva. Pre spoločnosť DELTA a architektonické štúdio SWAP to nebol prvý úspech, ktorý spoločne oslavujú.

27.3.2019
DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.

Tohto roku sa bude vyhlasovať laureát Ceny VISIO už ôsmy krát. Cena VISIO je cenou slovenského časopisu EUROSTAV a ide o cenu za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby. Jednou z troch nominovaných stavieb je administratívna budova tuzemskej spoločnosti Ekom v Piešťanoch, ktorej autorom je spoločnosť DELTA.

22.10.2018
DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.

Heslom tohtoročného Týždňa zelených budov bolo „EKOLOGICKY – ZDRAVO – EFEKTÍVNE“ a pretože DELTA je už dlhoročným partnerom Slovenskej rady pre zelené budovy pripravili obe spoločnosti na termín 2.októbra v kníhkupectve Martinus v Bratislave odborné stretnutie.

23.2.2018
DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.

Digitalizácia, Building Information Modeling a podporné softvéry sú novou cestou v stavebníctve. Na jeseň 2017 túto tému tiež prerokovávala vláda. Cieľom je dosiahnuť vyššiu produktivitu, inovatívnosť a konkurencieschopnosť sektoru. BIM má okrem iného za úlohu znížiť napríklad náklady na rekonštrukciu stavieb či zjednodušiť ich prevádzku a údržbu.

7.12.2017
DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.

Novostavbou administratívneho objektu a prístavby parkovacieho domu začala DELTA koncepčne riešiť architektonickú štúdiu po spracovanie zastavovacej štúdie vypracovanej na základe návrhu rozvoja celého výrobného areálu investora spoločnosti EKOM spol. s.r.o. Realizácia tohto projektu projektovaného v štandarde BIM, bola zahájená v apríli tohto roka.

Erik Štefanovič, konateľ DELTA Projektconsult
17.7.2017
DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.

O tom, prečo sa hovorí o BIM ako evolúcii v projektovej príprave a výstavbe budov, čo nového prináša BIM do projekcie, koordinácie výstavby, výberového konania či samotnej realizácie sme sa rozprávali s Erikom Štefanovičom, konateľom najväčšej projekčnej kancelárie na Vysočine - DELTA Projektconsult.

1.3.2017
DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.

V dnešnej dobe stále ešte prevláda mýtus, kde rola architekta je často zaškatuľkovaná len do pozície riešenia estetiky budovy a s týmto faktom je spojený predpoklad, že budova bude vďaka jeho prítomnosti zbytočne drahšia.