Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

První miliarda úspor energie v České republice pomocí energetických služeb dosažena

Celkové investice do úspor konečné spotřeby energie činí tři miliardy korun. Hlavní překážkou rozvoje zůstává nízká motivace veřejného sektoru k úsporám. České firmy oceněny v EU jako nejlepší poskytovatelé energetických služeb i za nejlepší projekt.

Celkové úspory ve spotřebě energie dosažené poskytováním energetických služeb v České republice dosáhly historického milníku - první miliardy korun. Takto uspořená energie v objemu více než 800 TJ představuje čtvrtletní výrobu 100MW bloku uhelné elektrárny Mělník II.

"V současnosti energetické služby dosahují úspory energie více než 300 miliónů korun ročně. Předpokládáme však, že v krátké době se tyto roční úspory ještě podstatně zvýší. Projeví se tak nejen významně zvýšené investice vložené do úsporných projektů v poslední době, ale také - jak pevně věříme - naše očekávání, která souvisejí s využitím nezanedbatelného potenciálu úspor ve veřejném sektoru v období vlády rozpočtové odpovědnosti," sdělil místopředseda Asociace poskytovatelů energetických služeb ČR (APES) a předseda správní rady společnosti SEVEn, o.p.s., Jaroslav Maroušek.

Celkové investiční náklady vynaložené na dosažení úspor provozních nákladů prostřednictvím projektů energetických služeb zatím v ČR dosáhly až téměř tří miliard korun, každoročně se zvyšují o zhruba 150 až 200 miliónů korun. Výhodou energetických služeb s garantovanou úsporou je to, že jednorázově vynaložené investice do úsporných opatření se postupně splatí z dosažených úspor obvykle za osm až deset let. Po tuto dobu firma energetických služeb garantuje výši dosahovaných úspor, vysvětlil J. Maroušek.

Jak dále upozornil, přes dosažené výsledky a pozitivní vliv na veřejné rozpočty zůstává i nadále největší překážkou rozvoje nedostatečná motivace veřejného sektoru a omezující legislativa, která provádění energeticky úsporných projektů ve veřejném sektoru značně komplikuje. "Management veřejných institucí by měl být státem mnohem lépe motivován k hledání úspor," řekl J. Maroušek. "Proto se Asociace poskytovatelů energetických služeb oficiálně obrátí s výzvou a doporučeními na vládu ČR a upozorní na hlavní překážky v rozvoji energetických služeb na českém trhu. Ať už půjde o úpravu stávající legislativy či návrh standardizovaných postupů uplatnění energetických služeb ve veřejném sektoru ," doplnil předseda asociace a předseda představenstva ENESA a.s. Ivo Slavotínek.

První projekty energetických služeb se v ČR začaly rozvíjet kolem roku 1993. Jeden z prvních projektů byl dokončen ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze v roce 1995. Do současnosti je v ČR evidováno přes 150 projektů energetických služeb. V některých případech jeden projekt reprezentuje i desítky budov. Nejvýznamnější dokončené projekty byly realizovány například v budovách Národního divadla v Praze, v Masarykově městské nemocnici Jilemnice, v Nemocnici Chomutov, ve společnostech SIEMENS Elektromotory Mohelnice, Vulkán Hrádek nad Nisou, Gumotex Břeclav, v Psychiatrických léčebnách v Dobřanech, Kosmonosech a Jihlavě, ve Stavovském divadle v Praze, ve Státní opeře Praha, v souboru více než 50 příspěvkových organizací Pardubického kraje a mnoha školách v řadě měst celé České republiky.

Asociace poskytovatelů energetických služeb ČR (APES) byla založena v roce 2010. Sdružuje společnosti Energ (AB Facility), ENESA, SIEMENS, Středisko pro úspory energie, EVČ, Dalkia Česká republika, Martia, MVV Energie CZ, SEVEn a ENVIROS, které patří k evropské špičce v oblasti energetických služeb. Například SEVEn získal ocenění Nejlepší evropský podporovatel energetických služeb za rok 2005, ENESA byla letos vyhlášena Nejlepším evropským poskytovatelem energetických služeb za rok 2009 a SIEMENS byl oceněn za Nejlepší evropský projekt energetických služeb v soukromém sektoru (za projekt v areálu společnosti Elektromotory Mohelnice). ENESA navíc zvítězila s projektem úspor v Národním divadle v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2010 v kategorii "Oheň" zaměřené na úspory energie.

Energetické služby jsou tradičně zaměřeny na snižování konečné spotřeby energie ve stávajících budovách. Nejznámější metodou dosahování úspor je metoda EPC (Energy Performance Contracting), kdy poskytovatel energetických služeb dodává na klíč komplexní službu, vč. zajištění financování úsporných opatření a garance minimálních úspor ve spotřebě energie (tu zajišťuje poskytovatel na své riziko). Investice jsou spláceny z dosahovaných úspor ve spotřebě energie. Hlavní předností metody je dosažení úspor bez zatížení veřejných rozpočtů (investice zajišťuje na své náklady dodavatel), získání nových moderních technologií a tedy zhodnocení majetku veřejného sektoru, snížení provozních nákladů, zlepšení ekonomiky energetického provozu, snížení nároků na obsluhu, garance minimálních dosažených úspor, zlepšení kvality pracovního prostředí, pracovní příležitosti pro tuzemské dodavatele a zlepšení životního prostředí.

Další informace najdete například na www.epc-ec.cz.

PŘÍLOHA - SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB V ČR

 
 
Reklama