Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na semináře zaměřené na aktuální témata z oblasti energetiky

EPC a Energy Tour 2016 (EPC, Energetický audit, PENB)

Program seminářů v Praze, Jihlavě a Olomouci bude věnován EPC, energetickému auditu a PENB. Přednášet bude např. Ing. Juračková (SEI), Ing. Cihlář (Asociace energetických specialistů), Ing. Sochor (MPO), Ing. Henelová (Enviros)/ Ing. Maroušek (SEVEn)/ Ing. Prouza (Loyd Group).

České ekologické manažerské centrum (CEMC) Vás srdečně zve na cyklus seminářů zaměřených na aktuální témata z oblasti energetiky:

 • Poskytování energetických služeb se zárukou (EPC) nejen ve veřejném sektoru
 • Energetický audit
 • Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)

Poskytování energetických služeb se zárukou (EPC) nejen ve veřejném sektoru

Cílem akce je podpora metody EPC jako efektivního nástroje pro realizaci úsporných opatření v budovách. Metoda je primárně vhodná pro opatření technologického charakteru a nachází uplatnění v téměř všech typech budov s náklady na energie vyššími než 3 miliony korun ročně.

Pro klienta jsou hlavními přínosy projektu řešeného metodou EPC záruka za dosažení úspor, transparentní vyhodnocení výsledků a jeden smluvní partner po celou dobu trvání smluvního vztahu. Úspory jsou zpravidla použity na splácení nákladů projektu, v případě přání klienta je v rámci jedné smlouvy zajištěno i financování úsporných opatření.

V zájmu komplexní renovace budov je vhodné a možné kombinovat metodu EPC s dotačními programy, které mohou poskytnout finanční prostředky pro nákladná stavební opatření s dlouhou dobou návratnosti.

V ČR bylo dosud realizováno více než 200 projektů s celkovou investicí do úsporných opatření ve výši 2,5 mld. Kč. Akce probíhá pod záštitou Středočeského kraje, Kraje Vysočina a Olomouckého kraje.

Energetický audit

Nákladově efektivní audity v praxi – Energetický audit je velmi široký pojem, který bude přednáškou blíže vymezen. Základem auditu je stanovení tzv. energetického hospodářství, které je následně analyzováno. V současné době probíhá významná revize a zpracovávání metodiky pro toto vymezení, která bude v základních rysech představena. Přednáška představí základní členění, pojmy a proces auditování organizace.

Management hospodaření energií (ČSN EN ISO 50 001) – Systém řízení hospodaření energií je úzce spojen s metodikou energetického auditu. Zákon č. 406/2000 Sb. umožňuje v platném znění nahradit energetický audit certifikovaným systémem řízení. Přednáška představí proces implementace systému a certifikace organizace.

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Seminář představí PENB z pohledu zpracovatele, zmíní jeho hlavní části a způsob hodnocení budov. Průkaz se stal zcela běžným a známým dokumentem, často je ale komentována jeho malá vypovídací hodnota často související s nízkou kvalitou zpracování. Přednáška zmíní správné postupy a optimální proces zpracování stejně jako potřebné podklady vyžadované od vlastníka či stavebníka budovy.

Součástí semináře bude také upozornění na povinnost předkládání PENB při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části, a na povinnost uvádění klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v infomačních materiálech. Tato povinnost se týká jak vlastníků, tak i zprostředkovatelů prodeje. Seminář je tak vhodný nejen pro makléře, ale i pro širokou veřejnost a zástupce družstev a SVJ.

Vložné: zdarma

Termín a místo konání

 • 11. 10. 2016 – Praha
  Krajský úřad Středočeského kraje – místnost č. 1015 (Zborovská 11, 150 21 Praha 5)
 • 25. 10. 2016 – Jihlava
  Krajský úřad Kraje Vysočina – Kongresový sál (Žižkova 57, 587 33 Jihlava)
 • 16. 11. 2016 – Olomouc
  Krajský úřad Olomouckého kraje – Kongresový sál (Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc)

Program

I. ČÁST:

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Vladimír Sochor (MPO), Ing. Vladimíra Henelová (Enviros)/ Ing. Jaroslav Maroušek (SEVEn)/ Ing. Libor Prouza (Loyd Group), Ing. Ivo Slavotínek (Enesa)/ Ing. Radim Kohoutek (Amper Savings)/ Ing. Leoš Aldorf (Amper Savings), Ing. Alexander Filip (Nemocnice Jihlava), Ing. Roman Melo (Olomoucký kraj)

8:30Zahájení
8:35EPC z pohledu státní správy
Vývoj v ČR, právní rámec a směrnice EED, nejvýznamnější bariéry, podpůrné dokumenty a metodiky
9:30Metoda EPC
Historie, princip, přínosy, rizika, cílové skupiny, vhodné projekty
10:00Realizace EPC projektů ve veřejném sektoru
Specifika veřejného sektoru, příprava projektů, výběr dodavatele (ESCO), smluvní vztahy, realizace, sledování a hodnocení
10:30Přestávka
10:45Financování projektů a využití dotací
Možnosti financování, bariéry, zaúčtování, zkušenosti a doporučení
11:00Dotační programy
Přehled, podmínky, alokace, zkušenosti
11:15Úspěšně realizované projekty
Osobní zkušenosti s realizací EPC projektu – administrativní a časová náročnost procesu, výběr dodavatele, řešení financování, spolupráce s ESCO, dosažené výsledky a doporučení
12:00Přestávka

II. ČÁST

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Marcela Juračková (Státní energetická inspekce), Ing. Jiří Cihlář (Asociace energetických specialistů)

13:00Zákon č. 406/2000 Sb. z pohledu Energetického auditu
Aktuální vývoj a související legislativa, povinnosti, výjimky, výsledky kontrol a sankce
13:30Nákladově efektivní energetické audity v praxi
Principy, pojmy, proces auditování, revize a nová metodika
Management hospodaření s energií – ČSN ISO 50 001
Souvislost s energetickým auditem, principy, implementace a certifikace
15:00Diskuse a přestávka

III. ČÁST

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Marcela Juračková (Státní energetická inspekce), Ing. Jiří Cihlář (Asociace energetických specialistů

15:30Zákon č. 406/2000 Sb. z pohledu PENB
Aktuální vývoj a související legislativa, práva, povinnosti, výjimky
15:50Vše o PENB z pohledu zpracovatele
Přínosy, principy a metodika zpracování, náklady, požadavky na podklady, výběr zpracovatele
17:10Kontrolní činnost SEI
Výsledky kontrolní činnosti, sankce, příklady nejčastějších prohřešků a správné praxe
17:30Dotazy a ukončení semináře

REGISTRACE A VÍCE INFORMACÍ: http://www.tretiruka.cz/energie/energy-tour-2016

POŘADATEL:
České ekologické manažerské centrum, z.s.
28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10
Tel.: 274 784 417, FAX.: 274 775 869
http://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz
IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

ODBORNÍ PARTNEŘI: Asociace Poskytovatelů Energetických Služeb (www.apes.cz) a Asociace energetických specialistů (www.asociacees.cz)

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: internetový portál o životním prostředí Třetí ruka a odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii Odpadové fórum.

Seminář je uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2016 – Program EFEKT.

 
 
Reklama