Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Povinnost mít průkaz energetické náročnosti budovy PENB

Od 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, kterou je zákon č. 318/2012 Sb. Nejširší dopad na veřejnost má rozšíření povinnosti nechat certifikovat budovy.

Od 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií , kterou je zákon č. 318/2012 Sb. Nejširší dopad na veřejnost má zřejmě rozšíření okruhu osob povinných nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy PENB, který je obecně známější spíše pod názvem energetický štítek.

Jak postupovat při energetické certifikaci budovy?

Novela zákona je sice platná již od 1. ledna 2013, ale doposud nebyla přijata novela prováděcí vyhlášky k zákonu 318/2012 Sb. Stav je tedy nyní takový, že povinnost nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy platí pro okruh povinných osob dle zmíněného zákona, ale metodika zpracování průkazu energetické náročnosti budovy zůstává podle staré úpravy, tedy postupuje se podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov.

Tento stav bude trvat do doby přijetí novely této vyhlášky. V současné době je uváděn termín jejího přijetí, respektive vstoupení v platnost datem 1. dubna 2013. Ti, kdož jsou v okruhu povinných osob, nemusí mít žádné obavy z toho, že by po tomto datu museli projít procesem energetické certifikace budovy znovu. Průkazy totiž platí po dobu 10 roků od data vydání, ať jsou legislativní změny jakékoli. Jediné, co platnost ruší, je větší změna dokončené budovy. Pak se musí energetická certifikace provést znovu a vypracovat nový průkaz energetické náročnosti budovy.

Potřebujete-li průkaz energetické náročnosti budovy, obraťte se na nás, rádi Vám jej zpracujeme!

 
 
Reklama