Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Autonomní hlásiče požáru chrání životy i majetek

Požárně bezpečnostní zařízení, ke kterým patří autonomní hlásiče požáru, by měla být součástí většiny firemních i soukromých objektů jakožto prvek zajišťující požární bezpečnost.

Požárně bezpečnostní zařízení je soubor ochranných prvků sloužících k detekci vzniku požáru a rychlé záchraně osob a majetku. Požární systém si mohou firmy i soukromé osoby nechat instalovat od naší agentury TOP security.

Součástí požárně bezpečnostních zařízení jsou:

 • Elektronická požární signalizace – autonomní hlásiče požáru, manuální hlásiče. Celá elektronická požární signalizace může být součástí rozsáhlejších zabezpečovacích systémů.
 • Výstražné osvětlení, výtahy, evakuační rozhlas, nouzový zvukový systém, bezpečnostní madla dveří – jejich cílem je rychle evakuovat osoby.
 • Požární dveře, klapky, systémy pro zvýšení odolnosti konstrukcí, hasící zařízení, hydranty – slouží k zastavení šíření požáru.

Typy autonomních hlásičů požáru

Podle detekčního podnětu se vybírá typ požárního hlásiče:

 • opticko-kouřový požární hlásič,
 • ionizační požární hlásič,
 • teplotní požární hlásič,
 • plynový požární hlásič,
 • hlásič úniku CO.

Kde se požární hlásiče využívají

Zákon jasně udává, v jakých případech a kde je nutné hlásiče požáru instalovat. Přesné ustanovení lze nalézt ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Jak se chovat při vzniku požáru

Kromě včasného varování před vznikajícím požárem je důležitá i reakce osob. Mějte na paměti tři základní pravidla:

 1. Pokud je to možné, snažte se požár uhasit, ale vždy jen v případě, že nedojde k zahrazení únikové cesty.
 2. Chraňte si dýchací cesty a držte se při zemi.
 3. Při rozsáhlém požáru zachraňte nejprve svůj život, okamžitě přivolejte pomoc (linka 150, 112) a držte se pokynů záchranářů.

TOP security, s.r.o.
logo TOP security, s.r.o.

Patříme mezi přední bezpečností agentury v České republice a to už od roku 1992. Veškeré služby zajišťujeme z vlastních zdrojů, proto jsme schopni vám garantovat nejvyšší kvalitu. Pracujeme chytře, systematicky, efektivně. Klientům přinášíme profesionální ...