Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požární ucpávky – zabezpečení prostupů instalací

Zabezpečit prostupy potrubí před šířením požáru mají za úkol požární ucpávky. Tyto prvky protipožární ochrany by se měly brát v potaz už při tvorbě projektu stavby a měly by splňovat technické normy.

Pokud potřebujete vyřešit volbu požárních ucpávek, obraťte se na odborníky. Technici z bezpečnostní agentury Top security se dlouhodobě zabývají požární ochranou staveb a mohou doporučit vhodný způsob protipožární ochrany vaší konstrukce. Rovněž zajistí montáž požárních ucpávek.

K čemu slouží požární ucpávky

Jak už bylo řečeno, požární ucpávky chrání potrubní prostupy v případě vzniku požáru. Mezi tyto prostupy patří potrubní rozvody vytápění nebo chlazení, zdravotní instalace jako jsou rozvody vodovodů a kanalizací, rozvody požárních vodovodů a plynu, rozvody kabelů a vodičů, rozvody vzduchotechniky.

Před výběrem konkrétního způsobu těsnění prostupu je zapotřebí vědět detaily o dělící konstrukci. Vliv na volbu ucpávky má typ, skladba, tloušťka, objem hmoty i požární odolnost dané konstrukce. Je nutné mít také informace o samotném prostupu, a to o jeho velikosti, požární odolnosti, typu instalace, která bude prostupem vedena, tloušťce a typu materiálu použitého na izolaci potrubí. Pokud budou prostupy sdruženy, je nutné znát i jejich uspořádání.

Kde je nutné počítat s požárními ucpávkami

Požární ucpávky by se měly umístit všude tam, kde potrubí prochází přes jakékoli konstrukce, které nejsou zděné nebo betonové. V případě, že je prostup pro potrubí dozdíván a jsou zde vytvořeny dilatační spáry, musí být i tyto spáry utěsněny ucpávkami splňujícími příslušná kritéria.

Požárními dělícími konstrukcemi se rozumí stěny, podlahy, stropy, střechy, ale také vrata, poklopy, dveře, uzávěry šachet nebo požární klapky ohraničující požární úseky.

Typy požárních ucpávek

Pokud je znám typ konstrukce a specifikace požárního prostupu, může se přikročit k realizaci požárních ucpávek.

Nejčastěji využívané typy požárních ucpávek:

  • protipožární elastické nebo zpěňující tmely,
  • protipožární pěny a malty,
  • protipožární manžety,
  • protipožární desky a obklady,
  • protipožární kazety určené k zabetonování nebo k dodatečné montáži,
  • protipožární bandáže,
  • protipožární pásky,
  • protipožární polštáře,
  • protipožární tvarovky.

Kontroly a revize požárních ucpávek

Vyhláška nestanovuje nutnost provádět funkční zkoušky požárních ucpávek, ale jednou ročně (kromě výjimek) by měla proběhnout kontrola jejich provozuschopnosti. Tu by měla vykonávat oprávněná osoba zodpovědná za servis a revize požárních ucpávek. Po provedení kontroly by měl být vystaven protokol o kontrole požárních ucpávek. Rovněž by měla být vedena kniha požárních ucpávek. Veškeré úkony spojené s kontrolou požárních ucpávek musí být v souladu s právními předpisy, s požadavky norem a s průvodní dokumentací výrobce.


TOP security, s.r.o.
logo TOP security, s.r.o.

Patříme mezi přední bezpečností agentury v České republice a to už od roku 1992. Veškeré služby zajišťujeme z vlastních zdrojů, proto jsme schopni vám garantovat nejvyšší kvalitu. Pracujeme chytře, systematicky, efektivně. Klientům přinášíme profesionální ...

 
 
Reklama