Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Dodavatelé energií: Jak vývoj cen komodit na burze ovlivňuje tvorbu produktové nabídky

Trh s energiemi se v České republice začal pro koncové zákazníky otevírat v roce 2002. Tenkrát si ale mohli vybrat svého dodavatele pouze zákazníci, kteří měli spotřebu vyšší než 42 GWh. Liberalizace poté již pokračovala vcelku rychle, a tak již o tři roky později si dodavatele elektřiny mohly zvolit i domácnosti. Celý proces byl završen v roce 2007, kdy se domácnostem otevřel i trh se zemním plynem.

V letošním roce je to tedy již 19 let od začátku postupné liberalizace energetického trhu. To je dostatečně dlouhá doba na to, aby se vyprofiloval, a také k tomu, aby se ukázalo, jak úspěšní byli obchodníci – dodavatelé a jak v porovnání s nimi obstály základní nákupní strategie.

Koncovým zákazníkům to pak může pomoci zorientovat se v různých nabídkách a vybrat si takovou, která zajistí dlouhodobě výhodnou cenu, možnost fixace ceny podle jejich potřeb a v neposlední řadě transparentnost v podobě jasně definovaného způsobu stanovení koncové ceny, a tedy i jasnou cenu za službu obchodníka.

Komoditní trh s cenami nahoru a dolů

Nákup energií na velkoobchodním trhu má svá specifika. Předně je třeba rozlišovat, zda je nákup realizován na tzv. denním trhu nebo na dlouhodobém trhu. Na denním trhu neboli „spotovém“ se obchoduje elektřina a plyn s dodávkou na následující den. „Právě na tomto trhu dochází k největším cenovým výkyvům, nicméně dlouhodobě je výsledná cena v porovnání s cenami na dlouhodobém trhu nižší,“ uvádí Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy. Vzhledem k tomu, že většina dodavatelů ale preferuje konzervativní nákupní strategii, tak na spotovém trhu nakupuje jen část spotřeby pro své zákazníky. Větší část pak zajišťuje na dlouhodobém trhu neboli trhu „futures“, kde se obchoduje na delší a vzdálenější časové horizonty, a tedy i za méně kolísavé ceny.

Do vývoje cen komodit promlouvá hned několik faktorů, ať je to aktuální politická situace v Evropě i ve světě, klimatická situace a vývoj počasí, emisní povolenky či třeba jen naplněné zásobníky zemního plynu. Ceny energií se tak často výrazně pohybují oběma směry. U nákupu, respektive formy fixace musí obchodník volit takovou strategii, aby neohrozil svou cenovou konkurenceschopnost, a tedy i svého zákazníka. Proto před otevřením trhu museli tehdy ještě regulovaní dodavatelé předložit ERÚ strategii, jak budou nakupovat. Jinými slovy, jak budou fixovat cenu.

Postupná fixace cen

Na burze se obchoduje každý pracovní den a obchodují se jak dodávky na následující den, tak dodávky na příští jeden až tři roky. „Kdybyste teď na začátku ledna dostali za úkol nakoupit co nejlépe, třeba na příští rok, co byste udělali? Asi byste se nespoléhali na to, že právě dnes je cena na příští rok nejlepší. To by byl přeci hazard. Zřejmě byste se rozhodli nakupovat postupně a kdyby vám to někdo dovolil, pak byste nejraději nakoupili každý den takové množství, abyste na konci prosince nákup na příští rok dokončili. Proč? Protože byste neudělali žádnou chybu a nakoupili byste za průměrnou cenu. A tomu se také říká postupná fixace ceny,“ vysvětluje Libor Holub.

Největší alternativní dodavatel energií na trhu, Bohemia Energy, působí na trhu již od samého počátku liberalizace. Má tak s různými nákupními strategiemi dostatek zkušeností. Rozhodl se proto provést porovnání čtyř základních, a také nejčastějších, způsobů nákupů (postupné fixace ceny) elektřiny:

 1. Postupná fixace ceny na kalendářní rok 1 rok předem
  Příklad: cena na rok 2021 se fixuje každý obchodní den v průběhu roku 2020; tedy dílčích 256 fixací
 2. Postupná fixace ceny na kalendářní rok 2 roky předem
  Příklad: cena na rok 2021 se fixuje každý obchodní den v průběhu let 2019, 2020; tedy dílčích 507 fixací
 3. Postupná fixace ceny na kalendářní rok 3 roky předem
  Příklad: cena na rok 2021 se fixuje každý obchodní den v průběhu let 2018, 2019, 2020; tedy dílčích 710 fixací
 4. Postupná fixace den předem
  Příklad: pro 1. ledna 2021 vznikne 31. prosince 2020 obchodováním na denním trhu a u elektřiny je stanovena cena pro každou hodinu zvlášť

Kromě postupných fixací existuje ještě možnost jednorázové fixace, zpravidla na období jednoho až tří let. Cena se odvíjí od aktuálních cen na velkoobchodním trhu pro období fixace. Tento způsob “jednorázové“ fixace je vhodný zejména pro ty zákazníky, kterým nezáleží ani tak na ceně, ale na klidu a dlouhodobé jistotě pevné, neměnné, ceny. Do výše uvedeného porovnání tak zařazen nebyl.

Základní shrnutí testovaných způsobů

Test uvedených čtyř způsobů postupné fixace jsme provedli na uplynulém desetiletém období, tedy od roku 2011 do roku 2021. To, co jsme zjistili, jen potvrdilo naše předpoklady,“ uvádí k výsledkům Libor Holub. Celkově je lze shrnout následovně:

 • Trend poklesu nebo růstu ceny elektřiny a plynu se na velkoobchodním trhu nejprve projeví na trhu denním (SPOT) => ti, co fixují ceny na krátkodobém denním trhu (spotovém) jsou tak vždy první, kteří zlevnění nebo zdražení pocítí.
 • Zároveň platí, že změna trendu, poklesu či růstu ceny se stoprocentně projeví i na dlouhodobém trhu (FUTURES), jen s určitým zpožděním; zpravidla nejpozději do půl roku.
 • Neexistuje jistota trvalého růstu nebo poklesu ceny. Vždy je třeba počítat s tím, že se kdykoli objeví objektivní důvody, které na první pohled nezměnitelný trend s jistotou změní => fixace cen není lék na dobrou cenu, opak může být reálně pravdou.

Jak se umístily testované způsoby z pohledu ceny

1. místo: fixace ceny den předem, tedy na krátkodobém denním trhu (SPOT, respektive Day Ahead Market)
2. místo: postupná fixace ceny 1 rok předem, tedy na dlouhodobém trhu (FUTURES)
3. místo: postupná fixace ceny 2 roky předem, tedy na dlouhodobém trhu (FUTURES)
4. místo: postupná fixace ceny 3 roky předem, tedy na dlouhodobém trhu (FUTURES)


Výsledky testovaných způsobů z pohledu nákladů obchodníka

A jak si stojí způsoby postupné fixace z pohledu finančních nákladů, které s nimi má obchodník? Nejdražší způsob pro obchodníka je postupná fixace ceny na 3 roky předem. Následuje postupná fixace na 2 roky a pak na 1 rok předem. Nejmenší náklady, a tedy nejlevnější pro obchodníka je fixace ceny den předem.

Nejlepší nabídky současného energetického trhu

Testování prokázalo, že jak pro zákazníka, tak pro obchodníka je nejvhodnějším způsobem fixace ceny den předem či postupné fixace ceny na 1 rok předem, anebo jejich kombinace. Bohemia Energy proto vytvořila tři základní produktové řady, které reflektují právě tyto způsoby, které v uplynulých deseti let dosáhly na energetickém trhu nejlepších výsledků. „Ať už si zákazník zvolí ENERGII A++, RELAX či produktovou řadu KOMBI, bude mít jistotu férové a dlouhodobě výhodné ceny, aniž by musel každý rok zkoumat, jestli jeho dodavatel adekvátně reaguje na změny na velkoobchodním trhu s komoditami,“ uzavírá Libor Holub.


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
logo BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Společnost Bohemia Energy entity s.r.o. vznikla v roce 2005 a již v roce 2006 jako první alternativní dodavatel začala na nově liberalizovaném trhu nabízet elektřinu nejen firmám, ale i domácnostem. V roce 2007 rozšířila svou působnost a pod značkou ...