Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Využití modelu BIM a přímé propojení s CDE platformou

Autora článku jsme se zeptali, jakou výhodu spatřuje ve vyžívání BIM ve stavebnictví a co konkrétně mu poskytuje či neposkytuje přímé propojení s platformou CDE (společné datové prostředí). Jaké jsou jeho výhody a nevýhody, včetně případných ohrožení celého projektu?

Pro efektivní a relevantní práci s koncepcí BIM je důležité mít k dispozici kvalitní 3D model, bez ohledu na modelovací nástroj, ve kterém byl model zpracován. Je samozřejmě důležité mít k dispozici další podklady, jako například BEP (BIM Execution Pian) a další informace.

Obecně lze tvrdit, že modelovací nástroj je nezávislý na platformě. Ovšem používání obou nástrojů od jednoho poskytovatele může přinášet výhody nad rámec standardních funkcí. Pár takových výhod si představíme při spolupráci konstrukčního programu Tekla Structures a moderního CDE řešení Trimble Connect.

Mezi hlavní přednosti patří bezesporu možnost přímého importu a exportu 2D i 3D informací mezi oběma programy. CDE nám poskytuje aktuální informace k danému projektu kdykoli a kdykoli potřebujeme. Díky propracovanému propojení není potřeba data stahovat na disk a následně s nimi pracovat a po zpracování je zase nahrávat na CDE platformu. Všechny tyto úkony nám odpadají při použití nástroje Trimble Connect přímo v projekčním nástroji  Tekla Structures. Projektant má k dispozici veškerá relevantní data, která může přímo v modelu použít. DWG i IFC soubory mohou být použity jako reference a je možné s nimi dokonce rovnou pracovat. Máme i tu možnost, že modely není nutné ani stahovat a jen si je v modelovacím prostoru zobrazíme – v případě, že nejsou potřeba funkce dostupné pro reference. Podobně je možné přímo do zvoleného umístění v CDE exportovat IFC modely nebo výkresy ve formátu DWG nebo PDF. Je také možné výrobní výkresy připnout k jednolivým  objektům v IFC modelu, tím pádem se v CDE prostředí velice rychle dostaneme z modelu ke korespondujícímu výkresu bez nutnosti prohledávat složkovou strukturu.

Další skvělou funkcí je možnost do modelu ve společném prostředí nahrát 3D anotace (poznámky, popisové značky, kóty apod.), které jsou vytvořeny a do 3D modelu vloženy na základě již hotových výkresů. Touto funkcí můžeme kombinovat výhody čtení dat z výkresu i 3D modelu zároveň. Veškeré geometrické informace a návaznosti tak vidíme přímo ve 3D zobrazení a nemusíme je odměřovat nebo mít dokonce ve vedlejším okně otevřený výkres. Zároveň jsou k dispozici všechna data, která obsahuje IFC model.

Obrázek 1 – Anotace vložené od IFC modelu na základě vytvořených výrobních výkresů – v tomto případě ocelové konstrukce. Tento způsob usnadňuje především čtení geometrických informací jednotlivých prvků.
Obrázek 1 – Anotace vložené od IFC modelu na základě vytvořených výrobních výkresů – v tomto případě ocelové konstrukce. Tento způsob usnadňuje především čtení geometrických informací jednotlivých prvků.

Občas narazíme na projekt, který je opravdu velký a výsledný IFC soubor je rovněž obrovský. Pokud pracujeme s takto velkými daty můžeme občas narážet na limity výkonu zařízení – především těch mobilních. Trimble za tímto účelem vyvinul a umožňuje pracovat se speciálním formátem .tekla nebo trimbin, jež dokážou v určitých případech nahradit IFC model. Takovýmto způsobem lze pracovat efektivně a rychle i s datově rozsáhlými modely. Tento formát nemá za úkol nahradit plnohodnotný IFC model, ale pomoci k plynulejší práci v určitých situacích.

Výhod přímého propojení a spolupráce je samozřejmě mnohem více jako například zobrazování úkolů apod. Tyto však považujeme za ty nejužitečnější pro uživatele.

Výkazy nejen na vyžádání od projektanta

Trimble Connect disponuje funkcí Datová tabulka, což je tabulkové zobrazení veškerých informací (atributů), které obsahuje IFC model. Uživatel má možnost si vytvářet své vlastní rozložení sloupců s daty. Je možné také vytvářet stromové zobrazení informací. Tyto struktury je možné ukládat a opakovaně používat. Data je možné vypisovat pro všechny prvky modelu, viditelné nebo vybrané prvky. Tato nastavení je možné ukládat, opakovaně používat a přepínat se mezi různými rozloženími sloupců.

Pokud je výsledné zobrazení informací vyhovující, je k dispozici možnost tisku, uložení do PDF nebo export do excelu. Následně je možné s daty dále pracovat. Kdokoli si tak může vytvořit výpisy na základě IFC modelu bez zbytečného zdržování. Uživatel má také možnost si přidávat své vlastní atributy k elementům 3D modelu. Může si tak efektivně hlídat například harmonogram apod. Tato funkcionalita má také vlastní API, což uvítají především takoví zákazníci, kteří rádi propojují své systémy. V tomto případě se nabízí například přímé propojení s rozpočtovými nástroji.

Klasifikace objektů a datové standardy v IFC

Neustále kolem sebe slyšíme o klasifikaci nebo kategorizaci. Jedná se o postup, jak jednoznačně identifikovat jednotlivé stavební prvky nebo entity podle předem zadaného systému, a to nezávisle na projekčním nástroji. Tato data jsou pak zapsána do výsledného IFC souboru odkud s nimi lze dále pracovat. My se snažíme pro naše uživatele připravit nástroje, které jim práci při klasifikaci usnadní.

První nástroj, který je pro uživatele přístupný nese název Datový standard Stavebnictví (DSS). Tento nástroj slouží primárně ke kategorizaci podle českého systému CCI, který zpracovává Agentura ČAS. Nástroj uživateli umožní pohodlně kategorizovat vybrané objekty modelu a našeptává mu jednotlivé kategorie. Po vyplnění těchto informací nástroj data k jednotlivým prvků modelu zapíše.

V případě, že uživatel potřebuje z jakéhokoli důvodu pracovat s jiným datovým standardem než je definovaný v IFC a zapisovat zde specifická data, jsme na to připraveni. Náš nový nástroj Dynamické Vlastnosti umožňuje libovolným prvkům modelu definovat vybrané vlastnosti, které mohou být navíc řazeny ve stromové struktuře. Našim pilotním projektem k tomuto nástroji je práce s datovým standardem definovaným organizací SFDI. Všechna tato data jsou součástí jak tvořeného modelu, tak výsledného IFC souboru, do něhož se zapisují.

Obrázek 2 – Nástroj dynamické vlastnosti umožňuje definovat libovolný datový standard pro libovolné prvky v modelu. V tomto případě se jedná o část datového standardu SFDI.
Obrázek 2 – Nástroj dynamické vlastnosti umožňuje definovat libovolný datový standard pro libovolné prvky v modelu. V tomto případě se jedná o část datového standardu SFDI.

Poslední představený nástroj se nazývá IFC Extender, který již podle názvu dovoluje rozšířit standardní funkce IFC exportu, který je přímo v Tekla Structures dostupný. Potřebné informace zadané k libovolným prvkům mohou být pomocí tohoto nástroje změněny, přejmenovány a exportovány do IFC. Zároveň mohou být také přepsány IFC typy souborů (například sloup, který standardně nese typ ifcColumn, je možné exportovat jako ifcWall). Možnosti jsou neomezené, nicméně je potřeba mít na paměti, že typ musí být podporován samotným IFC formátem.

 
 
Reklama