Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Celostátní konference BIM ve stavebnictví 2016 již v červnu v Praze

Již začátkem června se setkají odborníci, aby pokračovali v diskuzi na téma BIM a zavádění inovací do českého stavebnictví. Mezi tématy například komunikace mezi projektantem a dodavatelem stavby a zadávání zakázek v BIMu.

2. ročník konference je zaměřen na modernizaci a spolupráci ve stavebnictví BIM. Nový způsob spolupráce se dotýká především projektantů, stavebních firem, dodavatelů, investorů - stavebníků, státní správy, facility managementu a také škol - všechny účastníky ve stavebnictví čeká mnohem těsnější spolupráce než dosud. Na konferenci odborníci mimo jiné zhodnotí současný stav zavádění BIM v Česku a upřesní představu dalšího inovačního vývoje v jednotlivých oblastech stavebnictví. Zajímavé budou určitě i zahraniční zkušenosti.

Plenární část a 4 užší témata zavádění BIM do praxe českého stavebnictví:

 • BIM ve vzdělávání na středních a vysokých školách, celoživotní vzdělávání
  BIM ve vzdělávání je možno považovat za jeden z klíčových workshopů nejen této konference, ale především z pohledu budoucího zavádění metodiky BIM do praxe, která již dnes poptává odborníky, kteří dokáží přemýšlet v duchu metodiky BIM. Jaká je v tomto ohledu role středního či vysokého školství? Jak bude na zavádění BIM reagovat celoživotní vzdělávání ve stavebnictví?
  Jak požadavek na BIM již dnes ovlivnil studijní plány středních škol či univerzit? Jaké bude další směřování škol na cestě za digitalizací stavebního průmyslu, o tom přijdou diskutovat zástupci škol a univerzit.
 • BIM jako nástroj komunikace mezi projektantem a dodavatelem stavby
  Cílem tohoto workshopu je veřejně pokračovat v diskuzi mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu, zvláště pak rozvířit diskuzi BIM spolupráce mezi projektanty a zhotoviteli staveb. Jak nastavit BIM spolupráci mezi projekční fází a realizací stavby, kde úspěch jednoho, je úspěchem druhého, úspěchem celého týmu a naopak. Workshopu se zúčastní zástupci projekčních ateliérů - architektů, stavebních inženýrů, rozpočtářů a dodavatelů stavebních prací – BIM manažerů a BIM koordinátorů. Veřejný a soukromý investor, jeho požadavky a očekávání spojené se zavedením BIM
 • Jak zadat zakázku v BIMu?
  O BIMu se začíná intenzivně hovořit i mezi stavebníky a investory, ale málokdo ví, co vše BIM investorovi může přinést za výhody a naopak jakým úskalím je potřeba se vyhnout. Zadat zakázku a požadovat BIM ze strany investora se zcela jistě jeví jako osvícené a rozumné. Jak ale takovou zakázku v BIMu zadat? Jaká mít očekávání. Co je rozumné, co ve které etapě po dodavatelích požadovat a jak výstupy nadále využívat? Workshopu se zúčastní zástupci investorů a dodavatelů, kteří již mají zkušenosti se zadáváním zakázek v BIM, ale i ti, kteří by chtěli BIM využívat, ale nejsou si jisti, co mají požadovat.
 • Využití BIM jako nástroje lepšího uplatnění výrobků ve stavbě
  Workshop je určen nejen pro výrobce stavebních materiálů a výrobků, ale také pro všechny zájemce, kteří by rádi čerpali informace o stavebních výrobcích přímo od zdroje. Je již správný čas na zpracování katalogů výrobků metodikou BIM? Jaké konkrétní údaje mohou BIM prvky v katalogu obsahovat? Kdo takové katalogy bude používat a jak? Bude existovat národní BIM knihovna? Diskutovat a hledat řešení témat spojených se vstupními daty do modelu stavby budou zástupci výrobců, uživatelé, autoři nástrojů (software) a také zástupce státní správy.

Konference BIM ve stavebnictví 2016 se uskuteční ve čtvrtek 2 června 2016 od 9 do 17 hodin v konferenčních prostorách domu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze na Václavském náměstí. Aktuální informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách BIMkonference.

Konferenci pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Záštitu akci poskytl také předseda Svazu měst a obcí České republiky Mgr. František Lukl, MPA.

 
 
Reklama