Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

5. seminář z cyklu "Provoz a kontroly PBZ"

Zveme Vás na 5. seminář z cyklu odborných seminářů Profesní komory požární ochrany na téma „Provoz a kontroly PBZ“, který se uskuteční dne 4.4.2024 od 13:00 do 17:30 hodin na ČVUT Praha.

Jednotlivé semináře jsou připraveny pro odbornou veřejnost a Odborně způsobilé osoby v požární ochraně a jejich obsah je zaměřen na současnou praxi.

Vzhledem k velkému zájmu a počtu přihlášených upozorňujeme, že počet přihlášek je omezen kapacitou posluchárny.

Semináře určeny pro:

 • Odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany
 • Projektanty PBŘ, zařízení technického vybavení objektu, pozemních staveb, apod.
 • Všechny, kdo provádějí kontroly provozuschopnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení.
 • Všechny, kdo se zabývající instalací a aplikací požárně bezpečnostních zařízení do staveb.
 • Manažery a pracovníky stavebních či montážních firem.
 • Pracovníky provádějící technický či autorský dozor na stavbách a koordinaci funkčnosti PBŘ.

Obsah 5. semináře:

 • Fotovoltaické systémy a nabíjecí body – legislativa a projektová dokumentace. (Ivana Nohová, mjr. v.v.)
 • Požáry rodinných domů s fotovoltaikou. Příčiny. Rozšíření. Následky. Hasicí systémy. (Ing. Et Ing. Vít Dobiáš – vedoucí Znalecké kanceláře PKPO)
 • Požárně bezpečnostní řešení – základní zásady a příklady. (Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.)
 • Nesprávné osazení stavebních prvků a konstrukcí z požárního hlediska – požární zasklení. (Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.)
 • Protipožární ucpávky – zásady provádění ve vztahu k podmínkám požárně bezpečnostního řešení. Zodpovědnosti realizace stavby. (I. Matějíček)
 • Rizikové inženýrství v pojišťovnictví z pohledu požární bezpečnosti. (Česká asociace pojišťoven (ČAP))

Více informací


Profesní komora požární ochrany, z.s.
logo Profesní komora požární ochrany, z.s.

Profesní komora požární ochrany (PKPO) podporuje vytvoření zdravého konkurenčního prostředí na komerčním trhu a přispívá k růstu kvality požární ochrany, bezpečnosti a prevence. Přispíváme ke zvyšování odbornosti fyzických i právnických osob v oblasti ...

 
 
Reklama