Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak (ne)spáchat ekologickou sebevraždu

Nastiňme si stručně moderní možnosti, jak zajistit bezpečné a předpisové skladování nebezpečných látek, které plně nahradí již zastaralá stavební řešení a které mají oproti nim zcela neopomenutelnou výhodu vysoké flexibility.

Disciplinovanost českého národa oproti některým jiným evropským zemím z hlediska ekologie v některých oblastech tak trochu pokulhává, potřebu ochrany životního prostředí řada lidí příliš nebere vážně a mnohdy je jejich povědomí o tomto rozsáhlém tématu redukováno pouze na problematiku třídění a recyklace odpadu, ve které jsme ale naopak přeborníci a držíme se na předních příčkách evropských žebříčků. Jak by taky ne, když na nás číhá osvěta téměř na každém rohu, že?

Na jedné straně neustále přibývají kontejnery na tříděný odpad, do kterých s vervou třídíme naše odpadky – mnohdy dokonce tak zarputile, že nám ani kapacita sběrných kontejnerů nestačí, a tak můžeme sem tam v okolí sběrných stanovišť nalézt různorodé exempláře, které se již do příslušné sběrné nádoby nevešly. Na straně druhé dělá stále řadě lidí problém donést si s sebou domů odpadky z procházek v přírodě, takže nejen na frekventovaných lesních či polních cestičkách potkáváme obaly od sušenek, plechovky od piva a další poklady nepůvodního druhu.

Rekordně vzrůstající těžba dřeva kvůli kůrovci poznamenala nejeden lesní porost, ve kterém vedle těžkou technikou rozdrancovaného terénu občas narazíte i na zlověstně vyhlížející olejovou kaluž a pár odhozených kanystrů, plechovek a dalších odpadků, které tam – jistě omylem – zanechali lesní dělníci. Přestože bychom jistě mohli jmenovat další a další příklady, zaměřme se nyní na další, občas tak trochu lehkovážně opomíjenou, oblast, a to je bezpečné skladování nebezpečných látek, protože problematika ochrany přírody se zdaleka neomezuje pouze na třídění odpadu, používání obnovitelných zdrojů či neodhazování odpadků okolo sebe. To, jakým způsobem nakládáme s nebezpečnými látkami, jde ruku v ruce nejen s ochranou životního prostředí, ale zároveň i bezpečností zaměstnanců.

Když se ucho utrhne

Přestože je skladování nebezpečných látek legislativně upraveno, stále se můžeme v praxi setkat s firmami, které berou skladování nebezpečných látek na lehkou váhu, ať už z toho či onoho důvodu. K tomu tíhnou firmy, které spojuje menší ochota věnovat čas zjišťování, jak by to mělo vlastně být správně a protože je ke správnému skladování nic a nikdo nenutí a zároveň si často uvědomují, že by to pro ně znamenalo administrativní a ekonomickou zátěž navíc, podceňují při samotném skladování rizika a jsou skálopevně přesvědčeni, že u nich k žádné nehodě spojené s nebezpečnými látkami dojít nemůže. Nebezpečné látky mají ledabyle uložené v nevhodných podmínkách a možná rizika si vůbec nepřipouštějí. Ale znáte to, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu… Ale co když se jednou to ucho doopravdy utrhne? A že se skutečně občas utrhne dokazují četné zprávy o požárech výrobních provozů a skladů, otravách či explozích v továrnách, atd. Přitom stačí pouze málo…

Záchytná vana classic-line s roštem z oceli pro 2 sudy 200 l
Záchytná vana classic-line s roštem z oceli pro 2 sudy 200 l

Nastiňme si nyní stručně moderní možnosti, jak zajistit bezpečné a předpisové skladování nebezpečných látek, které plně nahradí již zastaralá stavební řešení a které mají oproti nim zcela neopomenutelnou výhodu vysoké flexibility. Zároveň si jednotlivé varianty porovnáme a ukážeme si výhody či nevýhody, které s sebou jednotlivá řešení přinášejí.

Ani kapka nazmar se záchytnou vanou

Pro předpisové skladování nebezpečných látek je nejjednodušším řešením záchytná vana. Po záchytné vaně můžete bez obav sáhnout v případě, že potřebujete skladovat jakékoliv nebezpečné látky. Záchytná vana spolehlivě zachytí veškeré úkapy kapalin, které mohou při manipulaci s uskladněnými nebezpečnými látkami snadno uniknout.

Výhody

 • Nejjednodušší řešení odpovídající předpisům,
 • lze přizpůsobit pro skladování jakékoliv látky (ocelové či plastové provedení)
 • snadná manipulace a přeprava,
 • široká škála rozměrů,
 • barevné varianty.

Nevýhody

 • K uloženým látkám má přístup kdokoliv a kdykoliv,
 • nenabízí požární ochranu,
 • nelze umístit do venkovních prostor.
Protipožární skříň na nebezpečné látky G-1201 se 3 policemi a podlahovou vanou
Protipožární skříň na nebezpečné látky G-1201 se 3 policemi a podlahovou vanou

Nebezpečné látky pod zámkem!

Vyšší level pro bezpečné a předpisové skladování nebezpečných látek představují speciální bezpečnostní skříně na nebezpečné látky. Bezpečnostní skříně jsou vyráběny v různém provedení, přizpůsobeném rozmanitosti nebezpečných látek. Pro hořlaviny jsou nejvhodnější variantou protipožární skříně s platnou požární certifikací a požární odolností až 90 minut, toxické a vodu ohrožující látky lze bezpečně uložit do chemických skříní, při skladování kyselin a louhů se skvěle uplatní plastové či nerezové skříně navržené přímo pro skladování tohoto typu nebezpečných látek. Samostatnou kapitolou jsou kombinované skříně na nebezpečné látky, které umožňují společné skladování nebezpečných látek, které by měly být za běžných okolností skladovány zvlášť. Vybavení veškerých DENIOS bezpečnostních skříní záchytnou vanou je samozřejmostí.

Výhody

 • Uzamykatelné,
 • požární ochrana (protipožární skříně s požární odolností až 90 minut),
 • lze umístit na jakékoliv pracoviště,
 • relativně snadná manipulace a přeprava skříně,
 • variabilita v provedení dveří,
 • pravidelný servis a revize,
 • různé barevné varianty a rozměry.

Nevýhody

 • Uložení relativně malého množství nebezpečných látek, spíš v menších nádobách,
 • nelze umístit do venkovních prostor.
Depot na nebezpečné látky typ 4 P2-H pro 4 sudy 200 l
Depot na nebezpečné látky typ 4 P2-H pro 4 sudy 200 l

Co se do skříně nevejde

Vyšší skladovací kapacitu pro bezpečné skladování nebezpečných látek než bezpečnostní skříně na nebezpečné látky nabízejí depoty na nebezpečné látky. Boxy a depoty na nebezpečné látky představují skvělý kompromis z hlediska účelu i vynaložených nákladů, jsou-li bezpečnostní skříně na nebezpečné látky pro vaše potřeby příliš malé a skladovací kontejnery naopak zbytečně velké. Depoty na nebezpečné látky ale nenabízejí požární ochranu a paleta příslušenství je u tohoto řešení velmi strohá.

Výhody

 • Uzamykatelné,
 • pro uložení většího množství nebezpečných látek i ve větších nádobách,
 • lze umístit uvnitř i venku budov (za určitých podmínek),
 • relativně snadná manipulace a přeprava,
 • integrovaná záchytná vana,
 • různé varianty provedení,
 • ve smontovaném stavu.

Nevýhody

 • Nenabízí požární ochranu,
 • nelze dodat v izolované verzi,
 • nelze přidat příslušenství (př. topení, chlazení,…).
Pochůzný protipožární sklad WFP-M 14 s dveřmi na dlouhé straně
Pochůzný protipožární sklad WFP-M 14 s dveřmi na dlouhé straně

Sklad na nebezpečné látky jak vystřižený ze žurnálu

Zlatým hřebem DENIOS nabídky jsou technologicko-bezpečnostní skladovací kontejnery, které jsou vysoce profesionálním řešením skladování nebezpečných látek. Tyto sklady na nebezpečné látky jsou opět určeny pro bezpečné a předpisové skladování nebezpečných látek a lze je za splnění dalších podmínek umístit uvnitř stávajících budov nebo i venku. Jsou vybaveny integrovanou záchytnou vanou a lze v nich uskladnit větší množství nebezpečných látek. Protipožární sklady na hořlaviny navíc nabízejí platnou požární certifikaci a lze je umístit prakticky kdekoliv, bez nutnosti dodržování odstupových vzdáleností od okolních objektů. Toto řešení dokáže plnohodnotně konkurovat stavebnímu řešení.

Výhody

 • Platná požární certifikace (protipožární sklady s požární odolností až 120 minut),
 • umístění uvnitř i venku,
 • uskladnění většího množství kapalin,
 • protipožární sklady tvoří samostatný požární úsek,
 • uzamykatelné,
 • integrovaná záchytná vana,
 • dlouhá životnost,
 • lze přemisťovat v případě potřeby,
 • pravidelný servis a revize,
 • možnost izolované varianty.

Nevýhody

 • Žádné

Na závěr je třeba dodat, že všechna výše uvedená řešení představují snadnou a rychlou cestu k bezpečnému a předpisovému skladování nebezpečných látek.

Pokud vás naše řešení zaujala a rádi byste se dozvěděli o této problematice více, navštivte naše webové stránky www.denios.cz, kde naleznete mnoho dalších inspirativních řešení a informací…