Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. Jan Bena


20.9.2004
Ing. Jan Bena

Rozhovor o cenách energií, který náš spolupracovník Jan Bena poskytl před časem Lidovým novinám, jsme se vzhledem k aktuálnosti tématu rozhodli publikovat i na TZB-info v nezkráceném znění. Otázky se týkají především předpokládaného vývoje cen jednotlivých energií v České republice ve vztahu k celosvětovým cenám.

28.4.2004
Ing. Jan Bena

Hlavním smyslem Směrnice je stanovení jednotných kritérií, platných pro všechny členské země EU, za kterých mohou jednotlivé státy podpořit kogeneraci tepla a elektřiny. Členské státy musí přijmout zákony, které převádí Směrnici do národního právního řádu, a administrativně zajistit naplnění těchto předpisů nejpozději do 21. února 2006.

13.6.2002
redakce (podle záznamu přeložil Ing. Jan Bena)

Pan Donald P. Morin z USA je prezidentem Světové asociace instalatérů (PHCC). Na konci května se při svém návratu z berlínského kongresu této organizace krátce zastavil v Praze. V hotelové hale na improvizované tiskové konferenci odpověděl na dotazy, které mu položili zástupci vedení nově vzniklého Svazu podnikatelů technických zařízení a novináři z odborných časopisů, včetně portálu TZB-info.

9.11.2001
Ing. Jan Bena

Článek uvádí nejnovější údaje o energetické náročnosti hrubého domácího produktu České republiky a srovnává je s údaji ve vyspělých zemích a s údaji ze zemí střední a východní Evropy - Polsko a Maďarsko. Jak efektivní je naše ekonomika jako celek z energetického hlediska? Do jaké míry zaostáváme v úsporách energií za vyspělým světem? O tom čtěte v dnešním článku.

23.10.2001
Ing. Jan Bena

Dnešní článek je dalším příspěvkem do série článků o cenách energií v jednotlivých evropských zemích. Najdete zde přehled cen elektrické energie, zemního plynu a topného oleje ve Francii v letech 1985 až 2000 pro domácnosti i firmy. Cílem článku je upozornit na trend vývoje cen energií jako celku a zároveň na změny v relativní výši cen jednotlivých energií.

16.10.2001
Ing. Jan Bena

V dnešním článku uvádíme přehled cen elektrické energie, zemního plynu a topného oleje v Rakouské republice v letech 1996 až 2000 pro domácnosti i firmy. Cílem článku je upozornit na trend vývoje cen energií jako celku a zároveň na změny v relativní výši cen jednotlivých energií. Navazujeme tak na článek o vývoji cen energií v SRN ("Dlouhodobý přehled cen energií v SRN (1985 - 2000)").

10.10.2001
Ing. Jan Bena

V dnešním článku uvádíme přehled cen elektrické energie, zemního plynu a topného oleje ve Spolkové republice Německo v letech 1985 až 2000 pro domácnosti i firmy. Cílem článku je upozornit na trend vývoje cen energií jako celku a zároveň na změny v relativní výši cen jednotlivých energií. Na tento článek příští týden naváže článek podobného typu zaměřený na Rakousko.

25.5.2001
Ing. Jan Bena

Po delší době jsme se vrátili k sekci Právní předpisy a provedli její zásadní doplnění a rekonstrukci. Reagujeme tím na časté požadavky čtenářů na zařazení dalších předpisů. Především jsme doplnili plná znění zákonů č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií). Celá sekce reflektuje stav českého práva ke dni 31.3.2001.

3.4.2001
Ing. Jan Bena, Ing. Miroslav Hořejší

Stejné srovnání cen, jako před týdnem pro zemní plyn, najdete v dnešním článku pro elektrickou energii. I u elektřiny se ze srovnání s významnými státy Evropské unie dá odhadovat vývoj cen u nás.

27.3.2001
Ing. Jan Bena, Ing. Miroslav Hořejší

Kolik stojí zemní plyn ve státech EU? A kolik bude stát za několik let u nás? Přehledné srovnání najdete v dnešním článku. Přesně za týden zveřejníme obdobné srovnání pro elektřinu.

28.2.2001
Ing. Jan Bena

Dnes přehledně uvádíme vývoj regulovaných cen zemního plynu od 1.1.1995 zpracovaný podle výměrů Ministerstva financí ČR. Doplňujeme již dříve zveřejněný přehled regulovaných cen elektrické energie a chceme tak poskytnout čtenářům celkový přehled o vývoji cen energií.

23.1.2001
ing. Jan Bena

Význam cen energií není nutné připomínat. Dnešní článek navazuje na regulované ceny energií platné od 1.1.2001, které jsme zveřejnili již v prosinci. Dnes přehledně uvádíme vývoj regulovaných cen elektrické energie od 1.1.1995 do 1.1.2001 dle výměrů Ministerstva financí ČR.

9.1.2001
Jan Bena

Článek uvádí základní informace o mechanismu tvorby světových cen energetických surovin (ropa, topný olej, zemní plyn, propan). Dále jsou uváděny odkazy na stránky největších světových burz, kde jsou aktuální ceny přímo dostupné spolu s dalšími informacemi charakterizující komodity a způsob jejich obchodování. 
 
Reklama