Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dlouhodobý přehled cen energií ve Francii (1985 - 2000)

Dnešní článek je dalším příspěvkem do série článků o cenách energií v jednotlivých evropských zemích. Najdete zde přehled cen elektrické energie, zemního plynu a topného oleje ve Francii v letech 1985 až 2000 pro domácnosti i firmy. Cílem článku je upozornit na trend vývoje cen energií jako celku a zároveň na změny v relativní výši cen jednotlivých energií.

Uváděné ceny zahrnují daň z přidané hodnoty a všechny ostatní daně a poplatky, které jsou do ceny příslušné energie ve Francii zahrnuty. Ceny byly zjišťovány vždy k 15. lednu příslušného roku. 1 GJ znamená 1 GJ čisté výhřevnosti. Zkratky D2, D3-b, I3-1, I4-1, Dc, De, Id, Ig uváděné níže v tabulkách jsou označení, která používá statistický úřad Evropské unie Eurostat pro kategorizaci firem a domácností. Konkrétní význam zkratek je stručně uveden vždy pod příslušnou tabulkou. Více o použité metodice a způsobu sběru dat viz Eurostat.

Ceny jsme se rozhodli uvádět v jednotné měně ECU/Euro a to hned z několika důvodů. Hlavním důvodem jsou velké kurzové výkyvy ECU/Euro v takto dlouhém období (1985 -2000) a neexistence tržního směnného kurzu mezi ECU/CZK před rokem 1989. Metodicky správné by bylo přepočítávat ceny vždy průměrným kurzem ECU/CZK během příslušného roku a dále zohlednit rozdíly v paritě kupních sil mezi Českou republikou a Francií. Obojí je velmi obtížné a v podstatě problematické. Na uvedené ceny je tedy třeba pohlížet jako na informaci o vývoji cen energií jako celku v čase a jako na informaci o relativních změnách cen mezi jednotlivými energiemi. Ceny uváděné v dnešním článku jsou plně srovnatelné s cenami platnými v SRN a Rakousku jak byly publikovány v článcích "Dlouhodobý přehled cen energií v SRN (1985 - 2000)" a "Přehled cen energií v Rakousku (1996 - 2000)".


ZEMNÍ PLYN
DOMÁCNOSTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990
D2 (Euro/1GJ) 17,72 17,41 14,00 13,27 12,91 13,58
D3-b (Euro/1GJ) 11,58 11,36 8,67 8,08 7,78 8,19
FIRMY
I3-1 (Euro/1GJ) 8,17 7,68 4,60 4,53 4,16 4,56
I4-1 (Euro/1GJ) 7,46 7,24 4,13 4,06 3,69 4,06

ZEMNÍ PLYN
DOMÁCNOSTI 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
D2 (Euro/1GJ) 14,02 14,41 14,43 14,53 14,00 14,56 14,48 15,36 14,47 13,76
D3-b (Euro/1GJ) 8,60 9,01 9,01 9,08 8,78 9,16 9,10 9,66 9,08 8,63
FIRMY
I3-1 (Euro/1GJ) 4,71 4,72 4,72 4,79 4,51 4,67 4,93 5,10 4,59 5,84
I4-1 (Euro/1GJ) 4,22 4,27 3,89 3,98 3,78 3,91 4,24 4,40 3,70 5,09

  Poznámky a vysvětlující údaje:
 1. ceny za 1 GJ v ECU/Euro (pro přepočet byl použit konverzní faktor 1 GJ (hrubá výhřevnost) = 0,90 GJ)
 2. D2 - roční spotřeba do 16,74 GJ (4 652 kWh), plyn používán pro vaření a ohřev teplé vody
 3. D3-b - roční spotřeba do 125,60 GJ (34 890 kWh), plyn používán pro vaření a ohřev teplé vodya centrální vytápění
 4. I3-1 - roční spotřeba do 41 860 GJ (11,63 GWh)
 5. I4-1 - roční spotřeba do 418 600 GJ (116.30 GWh)
 6. ceny sledovány ve městě Paříž


ELEKTRICKÁ ENERGIE
DOMÁCNOSTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Dc (Euro/1GJ) 31,56 33,31 31,86 31,36 30,56 32,08
De (Euro/1GJ) 23,53 25,00 23,92 23,56 23,33 24,53
FIRMY
Id (Euro/1GJ) 22,81 23,75 22,72 22,58 22,72 23,47
Ig (Euro/1GJ) 15,56 16,39 15,67 15,31 15,44 16,31

ELEKTRICKÁ ENERGIE
DOMÁCNOSTI 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Dc (Euro/1GJ) 32,61 33,97 36,14 36,67 36,58 37,94 37,22 35,58 33,97 33,22
De (Euro/1GJ) 24,94 25,97 27,61 28,36 28,44 29,50 28,92 28,28 27,31 26,75
FIRMY
Id (Euro/1GJ) 23,56 24,08 25,39 25,72 25,47 25,89 25,03 23,42 22,17 21,47
Ig (Euro/1GJ) 16,47 17,03 18,19 18,53 18,47 18,83 18,33 17,25 16,39 15,94

  Poznámky a vysvětlující údaje:
 1. ceny za 1 GJ v ECU/Euro (pro přepočet cen pužit konverzní faktor 1 000 kWh = 3,6 GJ)
 2. Dc - roční spotřeba do 3 500 kWh, z toho v nočních hodinách 1 300 kWh
 3. De - roční spotřeba do 20 000 kWh, z toho v nočních hodinách 15 000 kWh
 4. Id - roční spotřeba do 1 250 000 kWh, maximální okamžitý odběr 500 kW
 5. Ig - roční spotřeba do 24 000 000 kWh, maximální okamžitý odběr 4 000 kW
 6. ceny sledovány ve městě Paříž


OLEJ
DOMÁCNOSTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Euro/1GJ 12,09 10,78 8,38 7,42 7,58 9,23
FIRMY
Euro/1GJ 8,20 6,32 4,19 2,64 2,90 3,57

OLEJ
DOMÁCNOSTI 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Euro/1GJ 9,85 8,16 8,59 8,78 8,47 8,96 10,47 9,06 7,79 11,30
FIRMY
Euro/1GJ 4,10 2,25 2,67 3,47 4,19 3,97 4,00 3,21 3,28 4,98

  Poznámky a vysvětlující údaje:
 1. ceny za 1 GJ v ECU/Euro (pro přepočet použit konverzní faktor 1 000 litrů = 36,38 GJ, 1 000 kg = 40,00 GJ)
 2. domácnosti: lehký topný olej, ceny za dodávky v rozmezí 2 000 a 5 000 litrů
 3. firmy: těžký topný olej, ceny za dodávky menší než 2 000 tun nebo ročně do 24 000 tun


Graf
Graf

Soubor ve formátu MS Excel (XLS) s přehledem cen energií ve Francii ke stažení: prehled_cen_energii_francie.xls (39 kB)

 
 
Reklama