Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled cen energií v Rakousku (1996 - 2000)

V dnešním článku uvádíme přehled cen elektrické energie, zemního plynu a topného oleje v Rakouské republice v letech 1996 až 2000 pro domácnosti i firmy. Cílem článku je upozornit na trend vývoje cen energií jako celku a zároveň na změny v relativní výši cen jednotlivých energií. Navazujeme tak na článek o vývoji cen energií v SRN ("Dlouhodobý přehled cen energií v SRN (1985 - 2000)").

Přehled cen energií v Rakousku (1996 - 2000)

Uváděné ceny zahrnují daň z přidané hodnoty a všechny ostatní daně a poplatky, které jsou do ceny příslušné energie v Rakousku zahrnuty. Ceny byly zjišťovány vždy k 15. lednu a k 15. červenci příslušného roku. 1 GJ znamená 1 GJ čisté výhřevnosti. Zkratky D2, D3-b, I3-1, I4-1, Dc, De, Id, Ig uváděné níže v tabulkách jsou označení, která používá statistický úřad Evropské unie Eurostat pro kategorizaci firem a domácností. Konkrétní význam zkratek je ve zkrácené podobě uveden vždy pod příslušnou tabulkou. Více o použité metodice a způsobu sběru dat viz Eurostat.

Ceny jsme se rozhodli uvádět v jednotné měně ECU/Euro a to hned z několika důvodů. Pokud bychom chtěli uvádět ceny v Kč, metodicky správné by bylo přepočítávat ceny vždy průměrným kurzem ECU/CZK během příslušného roku a dále zohlednit rozdíly v paritě kupních sil mezi Českou republikou a Rakouskem. Tento postup je dosti obtížný. Dalším argumentem pro ECU/Euro je srovnatelnost údajů mezi jednotlivými zeměmi EU. Tedy ceny uváděné v článku "Dlouhodobý přehled cen energií v SRN (1985 - 2000)" jsou srovnatelné s údaji v článku dnešním. Na uvedené ceny je tedy třeba pohlížet jako na informaci o vývoji cen energií jako celku v čase a jako na informaci o relativních změnách cen mezi jednotlivými energiemi.


ZEMNÍ PLYN
DOMÁCNOSTI 1996 led 1996 čer 1997 led 1997 čer 1998 led 1998 čer 1999 led 1999 čer 2000 led 2000 čer
D2 (Euro/1GJ) 11,48 12,80 12,56 12,37 12,40 12,41 12,52 12,52 12,52 14,61
D3-b (Euro/1GJ) 11,48 12,80 12,56 12,37 11,61 11,63 11,73 11,73 11,73 11,82
FIRMY
I3-1 (Euro/1GJ) 6,46 7,71 7,57 7,23 7,07 7,07 7,09 6,82 6,16 6,42
I4-1 (Euro/1GJ) 5,33 6,76 6,57 6,31 6,32 6,34 6,40 6,31    

  Poznámky a vysvětlující údaje:
 1. ceny za 1 GJ v ECU/Euro (pro přepočet byl použit konverzní faktor 1 GJ (hrubá výhřevnost) = 0,90 GJ)
 2. D2 - roční spotřeba do 16,74 GJ (4 652 kWh), plyn používán pro vaření a ohřev teplé vody
 3. D3-b - roční spotřeba do 125,60 GJ (34 890 kWh), plyn používán pro vaření a ohřev teplé vodya centrální vytápění
 4. I3-1 - roční spotřeba do 41 860 GJ (11,63 GWh)
 5. I4-1 - roční spotřeba do 418 600 GJ (116.30 GWh)
 6. ceny sledovány ve městě Vídeň
 7. led = leden, čer = červenec, prázdná buňka tabulky = údaj není k dispozici


ELEKTRICKÁ ENERGIE
DOMÁCNOSTI 1996 led 1996 čer 1997 led 1997 čer 1998 led 1998 čer 1999 led 1999 čer 2000 led 2000 čer
Dc (Euro/1GJ) 34,31 36,36 35,22 34,64 34,69 34,72 35,06 35,06 34,06 36,75
De (Euro/1GJ) 27,61 29,53 28,94 28,58 28,64 27,58 27,83 27,83 27,14 29,28
FIRMY
Id (Euro/1GJ) 33,39 34,69 34,03 33,61 33,67 33,72 34,03 33,44    
Ig (Euro/1GJ) 23,11 24,78 24,31 23,94 23,33 23,22 22,36      

  Poznámky a vysvětlující údaje:
 1. ceny za 1 GJ v ECU/Euro (pro přepočet cen pužit konverzní faktor 1 000 kWh = 3,6 GJ)
 2. Dc - roční spotřeba do 3 500 kWh, z toho v nočních hodinách 1 300 kWh
 3. De - roční spotřeba do 20 000 kWh, z toho v nočních hodinách 15 000 kWh
 4. Id - roční spotřeba do 1 250 000 kWh, maximální okamžitý odběr 500 kW
 5. Ig - roční spotřeba do 24 000 000 kWh, maximální okamžitý odběr 4 000 kW
 6. ceny platné pro Hornorakousko/Tyrolsko/Vídeň
 7. led = leden, čer = červenec, prázdná buňka tabulky = údaj není k dispozici


OLEJ
DOMÁCNOSTI 1996 led 1996 čer 1997 led 1997 čer 1998 led 1998 čer 1999 led 1999 čer 2000 led 2000 čer
Euro/1GJ 9,44 9,73 9,50 8,13 8,60 7,09 7,05 7,98 10,86 11,16
FIRMY
Euro/1GJ 3,84 4,02 4,16 3,62 4,21 3,57 3,20 3,95 4,95 6,16

  Poznámky a vysvětlující údaje:
 1. ceny za 1 GJ v ECU/Euro (pro přepočet použit konverzní faktor 1 000 litrů = 36,38 GJ, 1 000 kg = 40,00 GJ)
 2. domácnosti: lehký topný olej, ceny za dodávky v rozmezí 2 000 a 5 000 litrů
 3. firmy: těžký topný olej, ceny za dodávky menší než 2 000 tun nebo ročně do 24 000 tun
 4. led = leden, čer = červenec


Graf
Graf

Soubor ve formátu MS Excel (XLS) s přehledem cen energií v Rakousku ke stažení: prehled_cen_energii_rakousko.xls (38 kB)

 
 
Reklama