Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dlouhodobý přehled cen energií v SRN (1985 - 2000)

Uváděné ceny zahrnují daň z přidané hodnoty a všechny ostatní daně a poplatky, které jsou do ceny příslušné energie v SRN zahrnuty. Ceny byly zjišťovány vždy k 15. lednu příslušného roku. 1 GJ znamená 1 GJ čisté výhřevnosti. Zkratky D2, D3-b, I3-1, I4-1, Dc, De, Id, Ig uváděné níže v tabulkách jsou označení, která používá statistický úřad Evropské unie Eurostat pro kategorizaci firem a domácností. Konkrétní význam zkratek je uveden vždy pod příslušnou tabulkou. Více o použité metodice a způsobu sběru dat viz Eurostat.

Ceny jsme se rozhodli uvádět v jednotné měně ECU/Euro hned z několika důvodů. Hlavním důvodem jsou velké kurzové výkyvy ECU/Euro v takto dlouhém období (1985 -2000) a neexistence tržního směnného kurzu mezi ECU/CZK před rokem 1989. Metodicky správné by bylo přepočítávat ceny vždy průměrným kurzem ECU/CZK během příslušného roku a dále zohlednit rozdíly v paritě kupních sil mezi Českou republikou a SRN. Obojí je velmi obtížné a v podstatě problematické. Na uvedené ceny je tedy třeba pohlížet jako na informaci o vývoji cen energií jako celku v čase a jako na informaci o relativních změnách cen mezi jednotlivými energiemi.

Zajímavým faktem je především v posledním období stagnace až nárůst cen energií pro domácnosti a naopak stagnace až pokles cen energií pro podnikový sektor. Uvidíme, jak se ceny budou vyvíjet dále v průběhu stále pokračující privatizace energetického sektoru v EU.


ZEMNÍ PLYN 1985-1990
DOMÁCNOSTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990
D2 (Euro/1GJ) 16,91 17,27 12,90 12,90 12,81 14,08
D3-b (Euro/1GJ) 10,76 10,98 7,18 7,17 7,13 8,26
FIRMY
I3-1 (Euro/1GJ) 8,86 9,04 6,00 5,39 5,59 6,47
I4-1 (Euro/1GJ) 8,49 8,68 6,08 5,03 4,69 6,14

ZEMNÍ PLYN 1991-2000
DOMÁCNOSTI 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
D2 (Euro/1GJ) 14,26 15,54 15,64 15,73 15,68 15,79 15,29 15,07 15,36 16,18
D3-b (Euro/1GJ) 8,48 9,74 9,88 9,59 9,41 9,10 9,27 9,36 8,71 10,63
FIRMY
I3-1 (Euro/1GJ) 6,76 7,27 7,34 7,34 7,17 6,77 6,64 6,63 5,38 6,33
I4-1 (Euro/1GJ) 6,41 6,24 6,27 6,26 6,07 5,70 5,61 5,61 5,06 5,43

  Poznámky a vysvětlující údaje:
 1. ceny za 1 GJ v ECU/Euro (pro přepočet byl použit konverzní faktor 1 GJ (hrubá výhřevnost) = 0,90 GJ)
 2. D2 - roční spotřeba do 16,74 GJ (4 652 kWh), plyn používán pro vaření a ohřev teplé vody
 3. D3-b - roční spotřeba do 125,60 GJ (34 890 kWh), plyn používán pro vaření a ohřev teplé vodya centrální vytápění
 4. I3-1 - roční spotřeba do 41 860 GJ (11,63 GWh)
 5. I4-1 - roční spotřeba do 418 600 GJ (116,30 GWh)
 6. ceny sledovány ve městě Düsseldorf


ELEKTRICKÁ ENERGIE 1985-1990
DOMÁCNOSTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Dc (Euro/1GJ) 36,25 36,86 39,39 40,58 40,75 41,67
De (Euro/1GJ) 18,42 18,75 20,03 20,61 20,72 21,19
FIRMY
Id (Euro/1GJ) 27,97 30,56 33,58 34,50 34,64 35,39
Ig (Euro/1GJ) 17,67 19,44 21,47 22,06 22,14 22,64

ELEKTRICKÁ ENERGIE 1991-2000
DOMÁCNOSTI 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Dc (Euro/1GJ) 42,50 42,56 42,56 46,22 48,86 46,17 45,33 44,72 44,72 43,81
De (Euro/1GJ) 21,19 21,22 22,53 25,19 26,31 24,69 24,31 23,97 24,08 26,58
FIRMY
Id (Euro/1GJ) 34,14 34,17 35,89 36,97 36,81 32,31 31,33 30,89 28,03 21,33
Ig (Euro/1GJ) 21,44 21,42 22,50 23,19 23,06 20,22 19,61 19,36 19,11 13,89

  Poznámky a vysvětlující údaje:
 1. ceny za 1 GJ v ECU/Euro (pro přepočet cen pužit konverzní faktor 1 000 kWh = 3,6 GJ)
 2. Dc - roční spotřeba do 3 500 kWh, z toho v nočních hodinách 1 300 kWh
 3. De - roční spotřeba do 20 000 kWh, z toho v nočních hodinách 15 000 kWh
 4. Id - roční spotřeba do 1 250 000 kWh, maximální okamžitý odběr 500 kW
 5. Ig - roční spotřeba do 24 000 000 kWh, maximální okamžitý odběr 4 000 kW
 6. ceny pro domácnosti sledovány ve městě Hamburg
 7. ceny pro firmy ze zápaní části Německa


OLEJ
DOMÁCNOSTI 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Euro/1GJ 10,69 8,10 5,82 4,37 5,38 6,28 9,32 5,87 6,37 6,24 5,88 6,31 8,12 6,14 5,13 9,00
FIRMY
Euro/1GJ 8,19 5,48 4,04 2,64 3,05 3,67 4,51 3,12 2,80 2,80 3,52 3,47 3,64 3,27 2,64 4,50

  Poznámky a vysvětlující údaje:
 1. ceny za 1 GJ v ECU/Euro (pro přepočet použit konverzní faktor 1 000 litrů = 36,38 GJ, 1 000 kg = 40,00 GJ)
 2. domácnosti: lehký topný olej, ceny za dodávky v rozmezí 2 000 a 5 000 litrů
 3. firmy: těžký topný olej, ceny za dodávky menší než 2 000 tun nebo ročně do 24 000 tun


Graf
Graf

Soubor ve formátu MS Excel (XLS) s přehledem cen energií v SRN ke stažení: prehled_cen_energii_srn.xls (40kB)

 
 
Reklama