Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ceny zemního plynu v EU a České republice

Předpokládat vývoj cen energií v České republice je velmi obtížné. V minulosti jsme se již několikrát přesvědčili o nekoncepčnosti cenové politiky našeho státu. Jisté ale je, že dotování některých vybraných energií nemůže trvat donekonečna. Rychlost narovnání cen tedy závisí v podstatě pouze na odvaze vlády k postupné deregulaci.
Jedna z možností, jak předpokládat vývoj cen u nás, je srovnání s blízkými státy EU. Je pravděpodobné, že ceny energií v ČR se budou postupně přibližovat právě k cenám obvyklým ve státech EU. I toto srovnání má však svá úskalí, protože většina energetických společností v EU dosud není privatizována a k posunu cen může dojít právě po plánovaných privatizacích. Struktura cen je navíc v každém státu jiná.

Předpokládaný vývoj u nás
Ze srovnání vyplývá, že struktura našich cen přesně odpovídá průměrné cenové struktuře vybraných států EU a tuzemské ceny dosahují přibližně 53% průměrných cen států EU. Pokud budeme předpokládat, že struktura tuzemských cen se bude blížit pravděpodobně německému modelu, kde jsou pro dodávky podobné podmínky jako u nás, dojde k nejvýraznějšímu zdražení u domácností, které používají zemní plyn pouze pro vaření nebo ohřev vody. Zde dosahuje tuzemská cena pouze 45% německých cen. U cen plynu pro vytápění dosahuje současná cena již téměř 60% cen obvyklých v Německu. Ekonomové předpokládají, že by se cena zemního plynu u nás měla ustálit přibližně na 70-80% cen v Německu. Z toho lze usuzovat, že v nejbližších letech nás čeká zdražení zemního plynu ještě přibližně o 20-30%.

Ceny zemního plynu v EU
Ceny plynu ve vybraných státech EU jsou zpracovány na základě podkladů statistického úřadu Evropské Unie Eurostat (http://europa.eu.int/comm/eurostat/). Statistika byla zpracována podle cen platných k 1.7.2000. Pro porovnání cen byly statistickým úřadem definovány kategorie domácností (D1,D3,D3-B ... viz níže) podle spotřeby energie. Porovnání s cenami v ČR, kde jsou stanoveny ceny pro rozmezí odběru v jednotlivých pásmech, tedy není úplně přesné.


Ceny zemního plynu pro domácnosti v ČR a vybraných státech EU v Kč za m3

pásmo (odběr cca) ČR Německo Francie Rakousko Itálie Belgie Španělsko
D1 (246 m3) 10,51 23,10 18,36 17,54 17,06 21,39 20,06
D3 (2462 m3) 7,28 12,56 10,37 12,74 20,11 12,22 13,91
D3-B (3694 m3) 7,05 11,80 9,78 12,44 20,07 11,72 13,53


Kategorie odběratelů
Pro potřeby srovnání jsou statistickým úřadem Evropské unie definovány následující kategorie odběratelů:
 • domácnost D1 - spotřeba energie 8,37 GJ (246 m3) ročně, např. pro vaření a ohřev vody (sporák, případně ohřívák plynu)
  V ČR přibližně odpovídá odběru 0 - 180 m3 se sazbou 9,54 Kč/m3 + 20 Kč stálý měsíční plat
  výsledná sazba = 9,54 + 12 měsíců x 20 Kč / 246 m3
 • domácnost D3 - spotřeba 83,7 GJ (2462 m3) ročně, např. pro vaření, ohřev vody a vytápění (přibližně byt vytápěný plynem)
  V ČR přibližně odpovídá odběru 900 - 6000 m3 se sazbou 6,60 Kč/m3 + 140 Kč stálý měsíční plat
  výsledná sazba = 6,60 + 12 měsíců x 140 Kč / 2462 m3
 • domácnost D3-B - spotřeba 125,6 GJ (3694 m3) ročně, např. pro vaření, ohřev vody a centrální vytápění (přibližně dům vytápěný plynem)
  V ČR přibližně odpovídá odběru 900 - 6000 m3 se sazbou 6,60 Kč/m3 + 140 Kč stálý měsíční plat
  výsledná sazba = 6,60 + 12 měsíců x 140 Kč / 3694 m3

 • Poznámky k použitým podkladům:
  Všechny ceny zahrnují daň z přidané hodnoty i veškeré další daně a poplatky, platné v daných státech.
  Převzaté ceny v Euro byly přepočteny na koruny kurzem 1 € = 34,40 Kč (Fixing ČNB ze dne 26.3.2001).
  Pro přepočet m3 na kWh byla uvažována výhřevnost zemního plynu 34 MJ/m3.

  Způsob určení ceny v jednotlivých státech:
  Německo - ceny jsou průměrem cen v 10ti velkých městech (Düsseldorf, Hamburg, Hanover, Dortmund, Frankfut/M, Stuttgart, Mnichov, Weser – Ems, Drážďany, Berlín).
  Francie - ceny jsou průměrem cen v 6ti velkých městech (Paříž, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse).
  Rakousko - ceny platné ve Vídni.
  Itálie - ceny jsou průměrem cen v 5ti velkých městech (Miláno, Turín, Janov, Řím, Neapol).
  Belgie - ceny platné v Bruselu.
  Španělsko - ceny platné v Madridu.
   
   
  Reklama