Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Ceny elektřiny v EU a České republice

Ceny elektrické energie budou zajisté postupně deregulovány stejně jako ceny zemního plynu. I u elektřiny bohužel platí, že její současná cena je deformována nekoncepční energetickou politikou našeho státu. Stačí připomenout, že někdejší dotace z poloviny 90. let na zavádění přímotopného vytápění v současné době nahradily dotace na jejich náhradu jinými ekologickými zdroji.
Situace u elektrické energie je jednodušší oproti zemnímu plynu v tom, že se nejedná o vyčerpatelnou surovinu, kterou těží pouze vyvolené státy a zároveň určují její cenu. Do vývoje ekologických a obnovitelných zdrojů elektrické energie se všude ve světě investují nemalé prostředky a lze tedy předpokládat, že v dohledné době bude problém ekologické výroby elektřiny uspokojivě vyřešen. To však nelze tvrdit o zemním plynu, protože jeho zásoby se stále znatelněji ztenčují a úměrně tomu stoupá i cena. Uvedený trend lze dokumentovat na datech statistického úřadu Evropské unie, podle kterého v posledních letech cena zemního plynu ve všech sledovaných lokalitách neustále roste. Naproti tomu cena elektrické energie dlouhodobě stagnuje nebo dokonce v některých státech mírně klesá.
Je pravděpodobné, že ceny energií v ČR se budou postupně přibližovat k cenám obvyklým ve státech EU. Z tohoto předpokladu právě vychází dnešní srovnání cen elektrické energie u nás a ve vybraných státech EU.

Předpokládaný vývoj u nás
Ze srovnání vyplývá, že současné ceny u nás jsou na úrovni přibližně 55-75% průměru vybraných států EU (u plynu je to asi 53%), v závislosti na uvažované sazbě. Zde existují velké rozdíly u jednotlivých sazeb, které však nelze přesně vyčíslit vzhledem k jejich složitosti a dále skutečnosti, že v letošním roce u nás probíhá zavádění nových tarifních skupin. Pokud budeme přepokládat postupný nárůst cen do výše přibližně 75% cen obvyklých v Německu, lze určit že v nejbližších letech nás čeká zdražení elektřiny ještě přibližně o 25-30%. Tedy podobně jako u zemního plynu, avšak s výhledem, že poté již cena elektřiny poroste podstatně pomaleji než cena zemního plynu.

Ceny elektrické energie v EU
Ceny plynu ve vybraných státech EU jsou zpracovány na základě podkladů statistického úřadu Evropské Unie Eurostat (http://europa.eu.int/comm/eurostat/). Statistika byla zpracována podle cen platných k 1.7.2000. Protože každý stát má rozdílnou tarifní strukturu plateb za elektřinu, byly statistickým úřadem definovány kategorie domácností (Db,Dc,Dd ... viz níže) podle spotřeby energie, které odpovídají typickým průměrným spotřebitelům. V ČR probíhá v letošním roce přechod na nové tarifní skupiny a je tedy obtížné vybrat odpovídající cenu k průměrným definovaným domácnostem v EU.


Ceny elektřiny pro domácnosti v ČR a vybraných státech EU v Kč za kWh

sazba ČR Německo Francie Rakousko Itálie Belgie Španělsko
Db 3,82 6,41 4,89 5,30 3,03 6,11 4,80
Dc 3,01 5,30 3,96 4,55 7,26 4,92 3,75
Dd 2,57 4,85 3,85 4,58 6,73 4,61 3,44

Vysvětlivky:
 • domácnost Db - spotřeba elektřiny 1200 kWh ročně pro byt o velikosti 70 m2 (3 pokoje + kuchyň)
  V ČR přibližně odpovídá sazbě D02 (původně B-standardní) - cena 3,16 za kWh + 66 Kč stálý měsíční plat (jistič 3x20 A)
  výsledná sazba v ČR = 3,16 + 12 měsíců x 66 Kč / 1200 kWh
 • domácnost Dc - spotřeba elektřiny 3500 kWh ročně, z toho 1300 kWh v nočních hodinách se sníženou sazbou, pro byt o velikosti 90 m2 (4 pokoje + kuchyň)
  V ČR přibližně odpovídá sazbě D26 - cena 2,89 (vysoký tarif) a 0,73 (nízký tarif) za kWh + 250 Kč stálý měsíční plat (jistič 3x25 A)
  výsledná sazba v ČR = 2300/3500 x 2,89 + 1200/3500 x 0,73 + 12 měsíců x 250 Kč / 3500 kWh
 • domácnost Dd - spotřeba elektřiny 7500 kWh ročně, z toho 2500 kWh v nočních hodinách se sníženou sazbou, pro byt o velikosti 100 m2 (4-5 pokojů + kuchyň)
  V ČR přibližně odpovídá sazbě D26 - cena 2,89 (vysoký tarif) a 0,73 (nízký tarif) za kWh + 250 Kč stálý měsíční plat (jistič 3x25 A)
  výsledná sazba v ČR = 5000/7500 x 2,89 + 2500/7500 x 0,73 + 12 měsíců x 250 Kč / 7500 kWh
 • Poznámky k použitým podkladům:
  Všechny ceny zahrnují daň z přidané hodnoty i veškeré další daně a poplatky, platné v daných státech.
  Převzaté ceny v Euro byly přepočteny na koruny kurzem 1 € = 34,40 Kč (Fixing ČNB ze dne 26.3.2001).

  Způsob určení ceny v jednotlivých státech:
  Německo - ceny jsou průměrem cen v 10i velkých městech a dvou oblastech (Düsseldorf, Hamburg, Hanover, Western zone, Frankfut/M, Mnichov, Southern zone, Erfurt, Lipsko, Rostock).
  Francie - ceny jsou průměrem cen v 6ti velkých městech (Paříž, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse).
  Rakousko - ceny platné pro Hornorakousko, Tyrolsko, Vídeň.
  Itálie - celostátně platné ceny.
  Belgie - celostátně platné ceny.
  Španělsko - ceny platné v Madridu.
   
   
  Reklama