Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Postřehy z třetího dne veletrhu Aqua-therm 2011

Doprovodný program třetího dne veletrhu Aqua-therm byl nabitý odbornými informacemi. Proběhl jednak seminář Energetický management pro města a obce s nejnovějšími informacemi o novelách zákona 406/2000 Sb., O hospodaření energií, a také třetí den konference TZB 2011 na téma akumulace energie.

Seminář Energetický management pro města a obce – komunální energetika v praxi

Seminář pořádala společnost PORSENNA o.p.s. za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011 – Program EFEKT. Seminářem provedl moderátor Mgr. Petr Holub, mediálním partnerem byl portál TZB-info.

Novely předpisů o hospodaření energií

Ing. Pavel Jirásek (MPO) představil dvě zásadní novely zákona o hospodaření energií a to novelu již přijatou v podobě zákona č. 299/2011 implementující co českého práva zásady ekodesignu. Druhá novela je v přípravě a zásadním způsobem upravuje energetickou účinnost budov a pravidla pro provádějí energetických auditů, posudků a průkazů energetických průkazů budov.

Informoval o nové povinnosti výrobců televizorů opatřovat své výrobky energetickým štítkem. V blízké době bude tato povinnost zavedena u vysavačů a ohřívačů vody. Nový štítek má zachováno 7 tříd účinnosti, někde jsou třídy A+, A++, A+++. U praček se nově uvádí roční spotřeba energie a vody (nikoli spotřeba na jeden pracovní cyklus jako doposud). Nově štítek obsahuje minimum textu, informace jsou vyjádřeny symboly. Nově budou muset energetické štítky poskytovat i internetové obchody. Povinnost zveřejnění štítku bude i na reklamním prospektu, kde bude uvedena cena výrobku.

Největší část přednášky se týkala implementace směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Vyhlášky, které budou upravovat požadavky implementované v zákonech, se připravují tak, aby byly účinné od 1. 1. 2013. V současné době se dokončuje velká novela zákona 406/2000. Na konci listopadu bude předána do Legislativní rady vlády. V novele dojde ke změně většiny paragrafů – pojmy, územní energetické koncepce, účinnost užití energie, energetická náročnost budov a další.

V zákoně jsou zavedeny nové pojmy, především je to budova s téměř nulovou spotřebou energie a nákladově optimální úroveň. Nově se zavádí dokument energetický posudek. Jde o dokument, který bude úžeji zaměřený než energetický audit. Bude řešit cílené požadavky zadavatele. Povinně bude muset být zpracován při zavádění alternativních zdrojů energie do nové budovy (např. z OZE). Dále bude povinný při změně zdroje energie s výkonem větším, že bude stanoven zákonem. Energetický audit i energetický posudek bude oprávněn zpracovávat energetický specialista.

Další přednášky semináře

Mgr. Pavel Kaufmann, tiskový mluvčí Teplárenského sdružení seznámil s aktuálním stavem českého teplárenství a nastínil vizi dalšího vývoje. V případě, že se aktivují všechny faktory zvyšující cenu tepla, lze v příštích letech očekávat bezprecedentní růst ceny tepla. Pro zachování a další rozvoj českého teplárenství je potřeba investovat více než trojnásobek předpokládaného výnosu z emisních povolenek, na což jsou teplárny připraveny. Teplárenské sdružení klade důraz na využívání dalších místních zdrojů, zejména komunálního odpadu.

Miroslav Šafařík z pořádající společnosti PORSENNA o.p.s. představil příklady provádění energetického managamentu ve městech v zahraničí i v ČR s uvedením příkladů různé úrovně systematického přístupu a motivace. Ať již jde o příklady měst, která naplňují vlastní klimatickou nebo energetickou politiku, nebo „pouze“ realizují dílčí projekty, základem energetického managementu je vždy systematický přístup ke sledování a vyhodnocování energetických dat.

Tuto skutečnost (důležitost pravidelného sledování dat o spotřebě) nakonec v následující přednášce potvrdil i František Kůrka, energetika města Plzně, kde je energetický management prováděn systematicky již více než deset let. Energetické manažerství v Plzni bylo oceněno v roce 2010 díky osvětově motivačnímu nástroji nazvanému Energ.etický terč.

Jan Sponar z Brna - Nového Lískovce ve své přednášce představil první výsledky z druhé vlny renovací bytového fondu. V rámci první vlny tato městská část ukázala cestu, kterou se mohou panelové domy vydat a dosáhnout s rozumnými investičními náklady nízkoenergetického standardu – na úrovni 30 – 40 kWh/m2.rok.

V poslední přednášce Michal Kolář provedl úskalím přípravy sdružených nákupů energie, elektronických aukcí, poptávkových a výběrových řízení. Ukázal, za jakých podmínek a okolností lze účinně využít konsolidaci měřících míst a nástroj sdružených nákupů.

Konference TZB 2011 - téma akumulace energie

I třetí den konference TZB 2011, kterou organizuje Společnost pro techniku prostředí, přinesl dva velmi zajímavé přednáškové bloky. Dopoledne to bylo téma AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE a odpoledne pak téma AKUMULACE TEPELNÉ ENERGIE. Přednášející zde publikovali současný stav a trendy vývoje v těchto rozvíjejících se technických oborech.

První blok byl zaměřen na akumulaci elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Přednášku „SOUČASNÉ MOŽNOSTI AKUMULACE ELEKTRICKÉ „ prezentoval Ing. Lukáš Radil z Ústavu elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Přednáška se zabývala otázkami významu akumulace elektřiny pro další rozvoj nově vzniklého průmyslového oboru obnovitelných zdrojů energie a obecně pro budoucí rozvoj elektroenergetiky. V současné době akumulace elektrické energie v domovním prostředí prakticky neexistuje, ale dá se předpokládat, že spolu brzkým nástupem elektromobilů do dopravy a postupným uplatňováním chytrých sítí (Smart Grid).
V přednášce přehledně shrnul současné možnosti a trendy v akumulaci elektrické energie.

Z publikované srovnávací tabulky nepoužívanějších typů průmyslových baterií vyplývá, že klasické olověné akumulátory stále drží prim v porovnání cena/výkon.

V následující přednášce AKUMULACE ELEKTŘINY Z OZE Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., srovnal sekundární nosiče energie jako je vodík a syntetický metan, které mohou v budoucnu sloužit pro akumulaci elektrické energie. Podle něj je ale praktické uplatnění těchto technologií ještě vzdálenější budoucností než jiné způsoby akumulace elektřiny. Ukazuje to následující srovnávání hustoty energie v různých nosičích.

 • Celá přednáška ke stažení zde

 • V další přednášce dopoledního bloku Ing. Lukáš Radil mimo jiné objasnil pojmy „chytrá síť“ a „mikrogrid systém“. Následující obrázky jsou z jeho přednášky.  -->

  Dopolední blok AKUMULACE ELEKTŘINY uzavřel Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., nazvanou „Řízení spotřeby nebo akumulace?“ V přednášce se autor zamýšlí nad možnostmi „akumulace služeb“


 • Celá přednáška ke stažení zde

 • Odpolední blok s tématem AKUMULACE TEPELNÉ ENERGIE pak zahájil jeho odborný garant doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., přednáškou „Trendy v akumulaci tepla pro obnovitelné zdroje energie“. V přednášce velmi srozumitelnou formou objasnil základní pojmy související s akumulací tepla. Názorné i pro laiky jsou následující ukázky z přednášky.


 • Celá přednáška ke stažení zde

 • Ing. Pavel Kopecký ze stavební fakulty ČVUT v Praze se věnoval tématu „Akumulace tepla v konstrukci budov“ především po teoretické stránce.

 • Celá přednáška ke stažení zde

 • Ing. Michal Broum z firmy Regulus spol. s r.o. ve své přednášce porovnával výkonnost tří typů integrovaných zásobníků tepla pro přípravu teplé vody. Výsledek srovnávacího měření je na následujícím obrázku.

  Přednášku si můžete vyžádat u autora na mailové adrese michal.broum@regulus.cz. Velmi zajímavá a obsahově bohatá byla i závěrečná přednáška odpoledního bloku.

  Přednesl ji Ing. David Borovský z firmy CityPlan spol. s r.o.

  Přednášku si můžete vyžádat na mailové adrese david.borovsky@cityplan.cz

  Tipy na stánky

  REGULUS na veletrhu Aqua-therm, nabídka zlevněné vstupenky
  REGULUS spol. s r. o.
  Hala č.3 , stánek 334

  Společnost Regulus Vás zve na letošní veletrh Aqua-therm, která probíhá od 22.-26.11.2011.
  Využijte poukaz na zlevněnou vstupenku.
  Tento poukaz Vám bude vyměněn u pokladen za zlevněnou vstupenku v hodnotě 20,- Kč.

  V letošním roce jsme na Veletrh Aquatherm připravili celou řadu novinek. Návštěvníci si je budou moci prohlédnout a získat k nim cenné informace od našich techniků, kteří zde budou návštěvníkům k dispozici.

  Dvacet let tepelné pohody se značkou Protherm
  Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. PROTHERM)

  Společnost Protherm, která velmi sebevědomě vstoupila v roce 1991 na český trh se svým elektrokotlem, patří v současné době mezi přední značky tepelné techniky. Obliba elektrických, plynových a kondenzačních kotlů je umocněna i jejich názvy zvířecích predátorů např. Tiger, Panther, Leopard, Lev. V sortimentu firmy však nalezneme také průtokové ohřívače, nepřímoohřívané zásobníky pro přípravu TV a solární techniku.

   
   
  Reklama