Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Bohuslav Kratěna

Archiv článků autora:24.8.2015
Ing. Bohuslav Kratěna, Unie výtahového průmyslu České republiky

Provozní prohlídky výtahů, jejichž četnost se s vývojem oboru měnila, byly do českých norem zapracovány v roce 1969, kdy vrcholila výstavba nových panelových domů a v provozu bylo najednou řádově o stovky výtahů více. Tím pádem také významně vzrostly požadavky na zajištění servisních činností. V současné době je nutné provádět provozní prohlídky jen u výtahů, které byly instalovány před účinností technického předpisu Nařízení vlády 27/2003 Sb.

28.7.2014
Ing. Jan Dvořák, Ing. Bohuslav Kratěna, Vladimír Hulena, Unie výtahového průmyslu ČR

Unie výtahového průmyslu shrnuje ve svém příspěvku nejdůležitější novinky v normách a auditech, tak jak je prezentovala na semináři Výtahy 2014. Patří sem i polemika s novým pojmem autorizovaná servisní firma, který již na našem portálu v předstihu publikovala.

19.5.2014
Ing. Bohuslav Kratěna, prezident UVP ČR, Ing. Jan Dvořák, generální sekretář UVP ČR, Unie výtahového průmyslu ČR

K objasnění pojmu „autorizovaná servisní firma“, který byl zaveden ČSN 27 4002, a zejména pak k vysvětlení důvodů, které k zavedení tohoto pojmu vedly, byl zpracován tento informativní článek. Je určený majitelům a provozovatelům výtahů.

28.2.2013
Ing. Bohuslav Kratěna, předseda představenstva Unie výtahového průmyslu ČR

V hlavní relaci večerních zpráv televize NOVA dne 21. ledna proběhl televizní šot poukazující na možnost vzniku nebezpečí, vyplývajícího z nedostatečného zajištění šachetních dveří výtahu osobního výtahu. Dovolujeme si k danému tématu připojit několik poznámek.

29.7.2012
Ing. Bohuslav Kratěna, Unie výtahového průmyslu ČR

Jak postupovat při vyhodnocování nabídek na provedení podstatných změn nebo při celkové výměně výtahů? Nabízíme doporučená kritéria hodnocení a příklady možných postupů.

29.1.2007
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

V článku je uvedeno shrnutí důležitých prvků, které jsou zapracovány do nové ČSN, která snad ujednotí požadavky na výtahy, které jsou zatím uvedeny v celé řadě jiných - ne specificky výtahářských normách.

17.7.2006
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Článek poukazuje na důležitý fakt, že i v oboru výtahy (s výjimkou servisu) již převažují evropské normy. Velmi důležité je vzít na vědomí informaci o důležitosti technické dokumentace k výtahu, jejímu průběžnému doplňování a uchovávání.

5.6.2006
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Článek pojednává o požadavcích na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se zvláštním zaměřením na zdroje hluku u výtahů.

17.4.2006
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Prvek, který zajistí výrazné zvýšení bezpečnosti při provádění určitých činností na výtazích.

10.4.2006
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Převzetím této normy se u nově dodávaných výtahů docílí možnosti jejich užití i osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Je velmi žádoucí, aby ustanovení této normy bylo bráno v potaz při záměru vybudovat kdekoli nový výtah a přiměřeně jí použít v případě provádění podstatných změn podle ČSN 27 4011.

27.3.2006
Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Při tvorbě normy na požární výtahy ČSN EN 81-72 se vycházelo z určitých předpokladů, které jsou podchyceny v textu přílohy A normy a přibližují koncepci požárních výtahů. Při využívání této normy je zapotřebí vzít v úvahu možnosti výškového dosahu techniky hasičských sborů v místě instalace výtahu.

9.1.2006
Ing. Bohuslav Kratěna

Posuzování rizik výtahu umístěného v částečně ohrazené šachtě je velmi ožehavou otázkou. Požadavky na ohrazení nových výtahů jsou zcela jednoznačné. Podle ČSN EN 81-1/2 musí být šachta zcela uzavřena plnými stěnami, stropem a podlahou.

19.12.2005
Ing. Bohuslav Kratěna, České sdružení pro výtahovou techniku

Provádění podstatných změn výtahů, vyvolaných odstraňováním existujících nebezpečí a z nich vyplývajících provozních rizik, je v nemalém počtu případů spojeno s nutností vydání stavebního povolení nebo s požadavkem na ohlášení stavby. 
 
Reklama