Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Bohuslav Kratěna
 

Provozní prohlídky výtahů

24.8.2015 | Ing. Bohuslav Kratěna, Unie výtahového průmyslu České republiky
Provozní prohlídky výtahů, jejichž četnost se s vývojem oboru měnila, byly do českých norem zapracovány v roce 1969, kdy vrcholila výstavba nových panelových domů a v provozu bylo najednou řádově o stovky výtahů více. Tím pádem také významně vzrostly požadavky na zajištění servisních činností. V současné době je nutné provádět provozní prohlídky jen u výtahů, které byly instalovány před účinností technického předpisu Nařízení vlády 27/2003 Sb.
Výtah

Novinky v normách a auditech pro výtahový průmysl

28.7.2014 | Ing. Jan Dvořák, Ing. Bohuslav Kratěna, Vladimír Hulena, Unie výtahového průmyslu ČR
Unie výtahového průmyslu shrnuje ve svém příspěvku nejdůležitější novinky v normách a auditech, tak jak je prezentovala na semináři Výtahy 2014. Patří sem i polemika s novým pojmem autorizovaná servisní firma, který již na našem portálu v předstihu publikovala.
oprava výtahu

Autorizovaná servisní firma pro výtaháře

19.5.2014 | Ing. Bohuslav Kratěna, prezident UVP ČR, Ing. Jan Dvořák, generální sekretář UVP ČR, Unie výtahového průmyslu ČR
K objasnění pojmu „autorizovaná servisní firma“, který byl zaveden ČSN 27 4002, a zejména pak k vysvětlení důvodů, které k zavedení tohoto pojmu vedly, byl zpracován tento informativní článek. Je určený majitelům a provozovatelům výtahů.

Jak je to se zajištěním šachetních dveří výtahu

28.2.2013 | Ing. Bohuslav Kratěna, předseda představenstva Unie výtahového průmyslu ČR
V hlavní relaci večerních zpráv televize NOVA dne 21. ledna proběhl televizní šot poukazující na možnost vzniku nebezpečí, vyplývajícího z nedostatečného zajištění šachetních dveří výtahu osobního výtahu. Dovolujeme si k danému tématu připojit několik poznámek.

Manuál k vyhodnocení nabídek u výtahů

29.7.2012 | Ing. Bohuslav Kratěna, Unie výtahového průmyslu ČR
Jak postupovat při vyhodnocování nabídek na provedení podstatných změn nebo při celkové výměně výtahů? Nabízíme doporučená kritéria hodnocení a příklady možných postupů.

Požadavky na výtahy dle ČSN 27 4014

29.1.2007 | Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk
V článku je uvedeno shrnutí důležitých prvků, které jsou zapracovány do nové ČSN, která snad ujednotí požadavky na výtahy, které jsou zatím uvedeny v celé řadě jiných - ne specificky výtahářských normách.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Zrušení ČSN 27 4009 - Elektrické výtahy - Projektování a konstruování

17.7.2006 | Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk
Článek poukazuje na důležitý fakt, že i v oboru výtahy (s výjimkou servisu) již převažují evropské normy. Velmi důležité je vzít na vědomí informaci o důležitosti technické dokumentace k výtahu, jejímu průběžnému doplňování a uchovávání.

Limitní hodnoty hluku u výtahů

5.6.2006 | Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk
Článek pojednává o požadavcích na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se zvláštním zaměřením na zdroje hluku u výtahů.

Proč ochranná prahová deska

17.4.2006 | Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk
Prvek, který zajistí výrazné zvýšení bezpečnosti při provádění určitých činností na výtazích.

Zvláštní úprava výtahů pro zajištění přístupnosti

10.4.2006 | Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk
Převzetím této normy se u nově dodávaných výtahů docílí možnosti jejich užití i osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Je velmi žádoucí, aby ustanovení této normy bylo bráno v potaz při záměru vybudovat kdekoli nový výtah a přiměřeně jí použít v případě provádění podstatných změn podle ČSN 27 4011.

Požadavky na oboustranné dorozumívací zařízení ve výtazích

3.4.2006 | Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk
Dále popisované zařízení je jedním z těch, které napomáhají ke zvýšení bezpečnosti přepravovaných osob, zamezují vzniku panických situací v zastavených výtazích s uživateli.

Požární koncepce pro výškové budovy

27.3.2006 | Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk
Při tvorbě normy na požární výtahy ČSN EN 81-72 se vycházelo z určitých předpokladů, které jsou podchyceny v textu přílohy A normy a přibližují koncepci požárních výtahů. Při využívání této normy je zapotřebí vzít v úvahu možnosti výškového dosahu techniky hasičských sborů v místě instalace výtahu.

Výtahy s částečně ohrazenou šachtou

9.1.2006 | Ing. Bohuslav Kratěna
Posuzování rizik výtahu umístěného v částečně ohrazené šachtě je velmi ožehavou otázkou. Požadavky na ohrazení nových výtahů jsou zcela jednoznačné. Podle ČSN EN 81-1/2 musí být šachta zcela uzavřena plnými stěnami, stropem a podlahou.

Kdy je potřeba stavební povolení pro provádění změn výtahů

19.12.2005 | Ing. Bohuslav Kratěna, České sdružení pro výtahovou techniku
Provádění podstatných změn výtahů, vyvolaných odstraňováním existujících nebezpečí a z nich vyplývajících provozních rizik, je v nemalém počtu případů spojeno s nutností vydání stavebního povolení nebo s požadavkem na ohlášení stavby.
 

Témata 2019

technická podpora výrobců