Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Manuál k vyhodnocení nabídek u výtahů

Jak postupovat při vyhodnocování nabídek na provedení podstatných změn nebo při celkové výměně výtahů? Nabízíme doporučená kritéria hodnocení a příklady možných postupů.

Hodnocení nabídek dodavatelských firem na provádění podstatných změn nebo výměn výtahů

Doporučená kritéria hodnocení

 • Zvýšení technických parametrů
  • Rychlost zdvihu
  • Nosnost / počet osob
  • Rozměry klece / šířka vstupu
  • Jízdní vlastnosti
  • Vybavení (signalizace, alarm, …)
 • Rozsah navrhovaných úprav
  • Cílem bezpečnost
  • Není-li předmětem kontraktu nový výtah, vždy se ptát, která rizika budou odstraněna a která ne
 • Způsob realizace
  • Kompletní výměna / postupné odstraňování rizik
 • Platební a záruční podmínky
 • Energetická náročnost
 • Zajištění odborného servisu

Návrh postupu

 1. Zajistit provedení inspekční prohlídky podle ČSN 27 4007
 2. Od vytypovaných dodavatelů vyžádat zpracování nabídky na úpravu či dodávku nového výtahu v jednotném rozsahu podle „Vzoru zadání“. V zadání dodavatelům vyznačit rizika zjištěná při inspekční prohlídce nebo jim dát k dispozici inspekční záznam (zprávu) z inspekční prohlídky
 3. Údaje ze zadání (zpracované nabídky) přenést do vyhodnocovací tabulky (viz Porovnání nabídek – vzorový příklad)
 4. U jednotlivých nabídek ve vyhodnocovací tabulce přiřadit klasifikační body způsobem uvedeným ve vzorovém příkladu. Čísla rizik vysoké úrovně, střední a nízké úrovně podle ČSN EN 81-80 jsou pro usnadnění uvedeny v přiložené tabulce.
tabulka
tabulka
tabulka

Poznámky

 • V případě, není-li to prokázáno měřením zastavení klece ve stanici při prázdné a plně naložené kleci, potom 2 rychlostní pohon nesplňuje podmínku na dodržení přesnosti zastavení klece ±10 mm v úrovni stanice. V takovém případě je nutné použít frekvenční měnič otáček se všemi výhodami tohoto typu řízení otáček motoru. Frekvenční měnič se vyznačuje plynulým rozjezdem a zastavením bez proudových nárazů a nadměrného zatížení sítě. Omezuje přehřívání motoru, snižuje mechanické namáhání motoru a brzdy, spoří el. energii až o 15–20 %. Prodlužuje životnost stroje.
 • Kabinové dveře BUS (shrnovací) je vhodné používat do šachet s malou šířkou. Tam, kde je šířka šachty dostatečná (tj. minimálně 1200 mm) jsou vhodné dveře teleskopické nebo centrálně teleskopické s ohledem na jejich vyšší provozní spolehlivost a rychlost otevírání a zavírání.
 • Výměna vodítek za nová zámková zvyšuje přesnost sestavení vodítek a tím i dráhy a v důsledku toho je jízda klece klidnější. Vodítka jsou podepřená (tj. postavená na dno prohlubně). Zavěšení vodítek v podlaze strojovny zvyšuje zatížení podlahy a při případných úpravách podlahy strojovny může mít negativní vliv na statiku podlahy strojovny (zvyšuje se namáhání při aktivaci zachycovačů instalovaných na kleci).
 • Velikost užitné plochy klece musí být v poměru k deklarované nosnosti výtahu. Větší podlahová plocha než je maximální povolená hodnota navozuje nebezpečný stav a může komplikovat uvedení výtahu do provozu.
 • Bubnový pohon výtahu (bez využití protiváhy) je řešení náročné na pečlivou kombinaci příkonu motoru, váhy klece, nosnosti, ložné plochy dimenzi hlavního přívodu elektrické energie a vyžaduje vždy posouzení statikem. Není-li rovnováha mezi těmito faktory, může se provoz projevit vyšší energetickou náročností.

Příklad vyhodnocení obdržených nabídek na provedení podstatných změn nebo výměnu výtahu

Technické parametry

tabulka

Celkové vyhodnocení – technická úroveň a další ukazatele, které zadavatel obdržel jako součást nabídek

tabulka
 
 
Reklama