Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Facility Management v praxi na veletrhu Aqua-therm 2011

V rámci doprovodného programu veletrhu Aqua-therm 2011 se uskutečnila v pátek 25. listopadu konference s názvem Facility Management v praxi. Garantem byla česká pobočka mezinárodní organizace IFMA (International Facility Management Association), která se od roku 2000 snaží o prosazování zásad moderního FM také v ČR.

V první části programu semináře vysvětlila Petra Gütterová poslání a úkoly české organizace a zhodnotila současnou situaci ve světě, v Evropské unii a u nás. Facility manažery chápe jako řídicí pracovníky se širokými znalostmi v oblasti administrativy i v oblasti nových technologií úsporných budov. V našich podmínkách je totiž často zaměňován správce objektu (technik) s facility manažerem. Výsledkem je sice v mnoha případech technicky udržitelný provoz objektů, nicméně nepřináší to žádné úspory ani zkvalitnění. „V dané chvíli se to možná jeví jako nákladově rozumné rozhodnutí, ale z dlouhodobějšího hlediska se jedná o výraznou ztrátu,“ uvedla Gütterová.


Konkrétním možnostem správy domů z hlediska administrativy se dále věnoval Jan Talášek, ze společnosti pit Software, který nabídl nové možnosti řešení. Základním rysem je podle jeho slov systémová flexibilita softwarového systému. To se odvíjí od evidence ploch (budovy, podlaží, místnosti), inventářů (nábytek, zařízení, přístroje, sanitární technika), stavebních prvků (dveře, okna, podlahy), přes správu médií a měřičů, správu klíčů, řízení úkolů a zakázek, řízení projektů, správu vozidel a odpadové hospodářství až k vyúčtování provozních nákladů jednotlivým nájemcům. Svá doporučení demonstroval na praktických úkolech facility managera.

Možnosti z hlediska nových technologií a materiálů úsporných budov dále představil Ing. Milan Hampl ze společnosti IKA DATA. Vysvětlil pojem zelené budovy (Green anebo Sustainable buildings) z hlediska hospodárnějšího využívání klíčových zdrojů, jako jsou energie, voda, materiály či území a věnoval se také certifikaci budov a certifikačním metodám. Nezanedbatelným faktorem posouzení „zelenosti“ je podle jeho slov kromě běžných kritérií také umístění, orientace, návrh a flexibilita. Stavby například musejí nabízet řešení pro zaměstnance používající veřejnou dopravu nebo nějakou, v našich poměrech doposud málo používanou dopravu, třeba bicyklem. „V takovém případě musí kancelářská budova obsahovat šatnu se sociálním zařízením, kde je možné zpoceného cyklistu umýt a obléci do kravaty. Pojem Zelená budova není tedy možné zúžit pouze na diskusi o energiích,“ uvedl Hampl.

 
 
Reklama