Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energeticky nezávislé bydlení - Den TZB-info na veletrhu Aqua-therm Praha 2012

Portál TZB-info byl tradičním organizátorem prvního dne oficiálního doprovodného programu mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha v Letňanech. Na závěr odborného programu tohoto dne byly vyhlášeny vítězné weby z ankety Zlatý@TZB-info pro rok 2012.

V přednáškách věnovaných energeticky nezávislému bydlení jsme se spolu s našimi hosty zamýšleli nad otázkou, do jaké míry jsme skutečně závislí na dodavatelích energií, a jaké jsou naše možnosti toto změnit.

Platby za elektřinu, vodné, stočné a teplo představují stále větší podíl na našich nákladech na bydlení, není proto překvapením, že téma přilákalo opravdu hodně zájemců o danou problematiku, chvílemi byl přednáškový sál zcela zaplněn, což kontrastovalo se skromným počtem vystavovatelů letošního ročníku veletrhu. Je vidět, že navzdory ekonomické krizi (anebo kvůli ní?) zájem o náš obor mezi veřejností neopadá. Přednáškový blok byl tematicky rozdělen na několik částí: závislost na vodárenských společnostech, závislost na dodavatelích elektřiny, závislost na dodavatelích tepla a modelový příklad energeticky nezávislého bydlení. Na závěr přednáškového bloku došlo k předání cen Zlatý@TZB-info určených pro nejkvalitnější firemní webové portály dle hlasování čtenářů TZB-info. Vítězem se stejně jako vloni stala společnost ASIO, druhé místo obsadil web společnosti Viessmann a na třetím místě se umístila Nelumbo Energy.

Ale zpět k nosnému tématu konference. Z vystoupení jednotlivých řečníků se přítomní dozvěděli o stavu v jednotlivých oblastech, o variantách řešení energetické nezávislosti, o ekonomické výhodnosti a o úskalích, se kterými je třeba počítat při snaze nezávislosti dosáhnout. Součástí prezentací byly i odkazy na současné právní předpisy, které v této oblasti naše možnosti vymezují, a došlo rovněž na konkrétní příklady, kdy byla již některá konkrétní řešení realizována.

Pro přítomné bylo jistě pozitivním zjištěním, že energetická nezávislost není žádnou chimérou a lze ji dosáhnout relativně snadno za cenu, která rozhodně nezvýší cenu rodinného domu o stovky, ale pouze o pár desítek procent. Odměnou těm, kteří se touto cestou vydají, je potom klidné spaní v okamžicích, kdy dodavatelé energií představují své cenové kalkulace pro nadcházející období. Mezi jednotlivými přednáškami jsem měl možnost hovořit s několika posluchači a ti mi potvrdili, že otázkou energetické nezávislosti se naprosto vážně zabývají a někteří už dokonce učinili první kroky k tomu, aby své představy naplnili. Skutečnost, že jednotlivá opatření lze realizovat postupně, je dobrou zprávou pro ty, kteří nemají pohromadě dostatek finančních prostředků. Zvláště tehdy, když jakékoliv dotace na podobné kroky nelze v žádném případě očekávat, protože tyto přinášejí užitek „pouze“ konečným spotřebitelům.

Přednášky ke stažení:


Vyhlášení ankety Zlatý@TZB-info


Letošní ročník ankety, kterou pořádá pravidelně portál TZB-info, již zná své vítěze. Hlasy přihlášeným webům dávají čtenáři portálu TZB-info. Hodnotí tedy ti, pro které jsou weby určeny. Čtenáři hlasují pro web, který je oslovil svým designem, obsahem a ovládáním.
Anketa byla dosud vždy vyhlašována u příležitosti veletrhu Aqua-therm Praha, ten ovšem v současné podobě 19.ročníkem končí. O příštím ročníku ankety Zlatý@TZB-info se teprve rozhodneme.
V letošním ročníku bylo přihlášeno 30 firemních webů. Čtenáři svými hlasy v letošním ročníku vybrali:


1. místo

2. místo

3. místo

1. místo pro společnost ASIO s.r.o. a jejich web www.asio.cz

Společnost ASIO, spol. s r.o. poskytuje komplexní dodavatelské služby v oblasti čištění odpadních vod, úpravy vod a čištění vzduchu. Aktuálním environmentálně perspektivním oborem je znovuvyužití šedých vod. V jejím portfoliu najdeme čistírny odpadních vod, úpravny vod, čistírny vzduchu, odlučovače lehkých kapalin, septiky, jímky, nádrže pro průmysl, čerpací šachty, systémy pro akumulaci a zásak vod, vodoměrné šachty, dešťový program.
Asio se významně podílí na rozvoji oboru zahraničními zkušenostmi, aktivní prací na českých technických normách a vzdělávání odborníků v Čechách, kde jejich semináře jsou již tradiční a tradičně zcela zaplněny, zmiňme i čerstvé ocenění ASIO „Exchange partner AIESEC Brno“ za to, že se ve společnosti vystřídalo postupně několik studentů a studentek z Číny, USA, Singapuru. Naše poděkování patří společnosti i za odbornou spolupráci na obsahu TZB-info.

2. místo pro společnost VIESSMANN spol. s r.o. a jejich web www.viessmann.cz

Požadavky na tepelnou techniku nebyly nikdy tak rozdílné a tak rychle se měnící jako dnes. Proto inovace musí reagovat na predikci požadavků a mají tak velký význam. Viessmann má výhodu v tom, že jeho portfolio pokrývá řadu zdrojů tepla na plyn a olej, kondenzační techniku, využívání energie dřeva a slunce a regenerativní systémy.
Příklady novinek jen za letošní rok: Mikrokogenerace Vitotwin 300-W, 5letá záruka na kondenzační kotle a tepelná čerpadla do 35 kW ve spojení s komplexními službami, efektivní průmyslové kotle pro hospodárnou výrobu horké vody a páry, inovační kondenzační kotle, bioplynová zařízení , ale i zajímavé aplikace, např. Neobvyklý projekt kotelny v patře budovy.

3. místo pro společnost NELUMBO Energy a.s. a jejich web www.nelumbo.cz

Společnost NELUMBO Energy dodává solární systémy na ohřev teplé vody, vytápění domů, vytápění bazénů a fotovoltaické elektrárny a to již od roku 2001. V sortimentu jsou i solární zahradní lampy, solární fontánky a solární pouliční světla. Klienti určitě ocení pomoc s vyřizováním státních dotací a poradenskou činnost zdarma.
Zajímavostí je projekt Zlatá střecha Nelumbo z počátku roku 2012. Projekt řeší problémovou počáteční investici do FVE. Nelumbo připraví projekt, elektrárnu postaví a připojí na vlastní náklady a veškerá elektřina, kterou vyrobí, je zákazníkovi k dispozici zcela zdarma. Stejně tak zajímavý je projekt Fotovoltaické panely na střechu domu zadarmo. Připomeňme navíc, že FV na střechu domu je velmi zajímavá alternativa jak významně posunout dům k lepšímu energetickému hodnocení domu dle nové legislativy od 1.1.2013.


Pavel Šroub, ASIO, spol. s r.o. a Ing. Martin Havelka, VIESSMANN spol. s r.o. (Zástupce společnosti Nelumbo se z vyhlášení omluvil, cenu mu samozřejmě zašleme.)

Vítězům samozřejmě gratulujeme a děkujeme všem společnostem, které své weby přihlásily, a čtenářům, kteří hlasovali.

 
 
Reklama