Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zpravodajství z veletrhu Aqua-therm - 25. 11. 2010

Druhý den veletrhu Aquatherm byly předány Zlaté medaile a čestná uznání v soutěži vystavovaných exponátů. Ve středu doprovodný program nabídne semináře Trendy a úspory ve větrání a klimatizaci, Komplexní řešení problémů s vytápěním a větráním po zateplení bytových domů a Aplikace směrnice o energetické náročnosti budov v České republice.

Tisková zpráva

z mezinárodního veletrhu Aqua-therm Praha 2010

čtvrtek 25.11.2010Tyto tiskové zprávy pro Vás připravuje redakční tým odborného internetového portálu TZB-info, který
poskytuje online zpravodajství z veletrhu.
e-mail: kontakt@tzb-info.cz.


Pozvánka na dnešní den

Čtvrtek 25. 11. 2010 - Hala 2D

11:00 - 13:00 Trendy a úspory ve větrání a klimatizaci

11:00 - 11:20 Řízení intenzity větrání podle potřeby - významný zdroj úspor energie a provozních nákladů
prof. Ing. Karel Hemzal, CSc.

11:20 - 11:40 Větrání bytových domů
Ing. Jiří Petlach

11:40 - 12:00 Mikroklima na pracovištích z pohledu platných předpisů
Ing. Zuzana Mathauserová

12:00 - 12:20 Kontroly klimatizací podle zákona - nástroj pro snížení energetické náročnosti budov
Ing. Miloš Lain, Ph.D.

12:20 - 12:40 Možnost využití základního programového vybavení počítače při řízení provozu klimatizačních zařízení
Ing. Jiří Frýba

12:40 - 13:00 Spotřeba energie na větrání v energetickém auditu budov
Ing. Martin Zálešák, CSc.

13:00 - 13:30 Přestávka

13:30 - 14:00 Předání ceny Dr. Cihelky
Ing. Josef Hodboď, garant: STP OS01, Ing. Jiří Frýba

14:00 - 17:00 Komplexní řešení problémů s vytápěním a větráním po zateplení bytových domů

14:00 - 14:10 Zahájení
Ing. Jiří Petlach

14:10 - 14:35 Mikroklima zateplených budov
prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.

14:35 - 15:10 Problematiky větrání bytů po zateplení bytových domů
Ing. Jiří Petlach

15:10 - 15:40 Rekonstrukce větrání bytových domů s použitím centrálního inteligentního systému řízeného skutečnou potřebou
Ing. Otakar Pump

15:40 - 16:00 Odsávací hlavice - mýty a realita
Ing. Luděk Mareš

16:00 - 16:30 Větrání, rekuperace tepla a obnovitelné zdroje v bytových domech
Ing. Václav Helebrant, garant: STP OS06, Ing. Marcel Kadlec

Čtvrtek 25. 11. 2010 - Velký sál

10:00 - 13:30 2. ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ FÓRUM: Aplikace směrnice o energetické náročnosti budov v České republice

Jaroslav Maroušek, předseda správní rady SEVEn; Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Josef Smola, architekt; Libor Urbášek, předseda Asociace výrobců minerální izolace

garant: SEVEN

14:00 - 15:00 Prezentace nominací udělených porotou v soutěži Český energetický a ekologický projekt 2008/2009
garant: TOP EXPO CZ

15:30 - 17:00 Panelová diskuse - Architektura nízkoenergetických a pasivních staveb
garant: TOP EXPO CZ

Čtvrtek 25. 11. 2010 - Velký sál

17:30 - 19:00 Slavnostní vyhlášení výsledků finále soutěže žáků SOŠ oboru instalatér
garant: Cech instalatérů ČR

Čtvrtek 24. - 25. 11. 2010 - hala 6

SOUTĚŽ UČŇŮ - 2. den

Finále soutěže žáků Středních odborných škol a Středních odborných učilišť oboru instalatér se zúčastní vítězné dvojice žáků z šesti regionálních kol soutěže, která probíhala po celý tento rok na výstavách v Lysé n/Labem, Litoměřicích, Brně, Českých Budějovicích, Ostravě a Olomouci.


Zlaté medaile Aqua-therm 2010 předány

Druhý den Aqua-thermu 2010 byly předány Zlaté medaile a čestná uznání za vystavované exponáty. Ceny předávali předseda poroty Jaroslav Maroušek ze společnosti SEVEn, František Kočí, ředitel pořadatelské agentury Progres Partners Advertising, František Holec, prezident Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení, Rut Bízková, náměstkyně ministra ŽP a Pavlína Kulhánková, ředitelka Odboru ekologie MPO.

Zlaté medaile Aqua-therm 2010

č.př. Vystavovatel Produkt
10 Jaroslav Cankař a syn ATMOS

Automatický kotel na pelety D 21 P se zabudovaným hořákem ATMOS A 25 a šnekovým dopravníkem
8 ENBRA a.s.

ROTEX HPSU COMPACT 508 kompaktní hybridní tepel.čerpadlo vzduch-voda 8kW
4 AVOS Vyškov, měřící a reg.technika s.r.o. Sharky 775, ultrazvukový měřič tepla nebo chladu, hydrometr


Jaroslav Cankař přebírá Zlatou medaili Aqua-therm 2010 z rukou Františka Kočího

Čestná uznání Aqua-therm 2010

č.př. Vystavovatel Produkt
7 Hoval CZ s.r.o.

Hoval CompactGas(1000-2800), nekondenzační plynový kotel
20 STIEBEL ELTRON,s.r.o.

Komplexní projekční systém pro přípravu obnovitelného zdroje tepla
25 SYSTHERM s.r.o.

Sympatik ClimaSolution-propojení několika zdrojů tepel.energie, využití pro vytápění, ohřev TV a chlazení
1 ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

EHR 275 EKONOVENT,nástěnná rekuperační jednotka s výměníkem s vysokou účinností
24 Ing. Miroslav Los - Lomex Centralizovaný měřící systém pro měření spotřeby tepla, SV a TV v bytech
18 BANADOR s.r.o. HOXTER WK 15 teplovodní krbová vložka
12 IVAR CS, s.r.o. Praha 6

IVAR.SAT - Kompaktní bytové stanice


CLEAR-UP - Lepší vnitřní prostředí s nižší spotřebou energie?

Středeční doprovodný program vrcholil seminářem CLEAR-UP - Lepší vnitřní prostředí s nižší spotřebou energie, kde byla diskutováno zajištění kvalitního vnitřního prostředí v budovách s ohledem na jejich energetickou náročnost.

Diskutujicí byli prof. Karel Kabele, Dr. Jakub Kolařík z Technické univerzity v Dánsku, Dr. Heiko Ulmer ze společnosti Applied Sensor v Německu a Jean-Luc Savin z francouzské společnosti Aereco.

V úvodní prezentaci prof. Kabele připomněl, že dříve se na energii v budovách hledělo zejména s ohledem na vytápění. Uvedl, že dnes již stavíme budovy s velmi nízkou potřebou energie na vytápění a projevují se tak ve výsledné spotřebě jiné energie. Největší nedostatky z hlediska úspor jsou v přípravě teplé vody. Zopakoval, že posuzování energetické náročnosti budov zahrnuje vytápění, chlazení, větrání, umělé osvětlení a přípravu teplé vody. Nezahrnuje jiné spotřebovávané energie, například pro technologie v budovách, energie na pohon výtahů apod.

Jmenoval nástroje snižování energetické náročnosti:

 • Jednoduchým způsobem počítat energetickou náročnost
 • Stanovit minimální požadavky na energetickou náročnost, a to pro nové i stávající budovy
 • Posuzovat náročnost jednotlivých subsystémů, ne jen celé budovy
 • Zpracovat plány pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie
 • Dále rozvíjet certifikaci budov
 • Kvalifikované provozování technických zařízení v budovách
 • Pravidelné kontroly a inspekce provozu budov

Dr. Kolařík ve své prezentaci mimo jiné uvedl, že kromě jiného by nás vnitřní prostředí v budovách mělo i motivovat k návratu a stimulovat. Uvedl a doložil na citovaných výzkumech, že nekvalitní prostředí v budovách je čtvrtý nejčastější "zabiják" (po HIV, podvýživě a nekvalitní pitné vodě).

Při výměně vzduchu menší jak 20 L/(s*os.) je podle Kolaříka vysoké riziko projevu syndromu nemocné budovy (SBS - Sick Building Syndrome).

Jmenoval dvě stěžejní normy pro kvalitu vnitřního prostředí v budovách:

 • ASHRAE 62.1 - 2010
 • EN 15251/2007

Popsal metodu nastavení míry výměny vzduchu v budově podle výzkumu, který stanovil závislost míry větrání a procentu nespokojených uživatelů budovy s jejím vnitřním prostředím. Výměna vzduchu se pak projektuje podle "akceptovatelného počtu nespokojených obyvatelů".

Dr. Heiko Ulmer mimo jiné představil typy senzorů pro sledování kvality vnitřního prostředí. Mezi hlavní typy patří senzory měřící koncentraci CO2 a senzory měřící koncentrace jiných škodlivin. Na příkladech dokladoval, kde má smysl sledovat kvalitu vnitřního prostředí senzory CO2. Jsou to prostory, kde jediným nebo dominantním zdrojem škodlivin je přítomnost osob. Produkce CO2 a jiných škodlivin osobami spolu totiž přesně koreluje. Druhý typ senzorů je třeba využít tam, kde produkce škodlivin nesouvisí s pobytem osob, ale například s technologiemi v budovách nebo s přenosem škodlivin z vnějšího prostředí.


Zajímavosti k vybraným tématům z jednotlivých oborů

EPC (Energy Performance Contracting) a jeho uplatnění

Princip metody EPC (z anglického výrazu Energy Performance Contracting) je založen na netradičním přístupu k energetickému hospodářství. Spotřebitel energie nemusí předem vynaložit prakticky žádný kapitál. Většinu rizik na sebe přebírá dodavatel, který projekt uskutečňuje. Investiční náklady vynaložené na energeticky úsporná opatření jsou dodavateli projektu postupně hrazeny splátkami, které jsou odvozeny z dosažených úspor nákladů na energii.

Podstatnými rysy, které metodu EPC odlišují od jiných služeb, jsou přinejmenším tři:

 • investice jsou spláceny z dosažených úspor provozních nákladů,
 • dodavatel smluvně ručí za sjednaný objem úspor energie,
 • dodavatel přebírá část rizik spojených s realizací, případně i se splácením investice.

Dodavatelem metody EPC jsou firmy energetických služeb (také ESCO z anglického výrazu Energy Services Company). Typická firma energetických služeb nabízí spotřebiteli energie (svému zákazníkovi) vždy komplex služeb spojených s úsporami energie. Jsou to služby projekční, inženýrské, technické, manažerské a většinou i finanční služby. Smyslem těchto služeb je snížit zákazníkovi náklady na energii nebo umožnit její účinnější využívání.

Služby, které jsou takto poskytovány, nejsou většinou ničím novým. Nový je způsob, jakým jsou poskytovány. Jde o projekt na klíč, který bere v úvahu všechny oblasti užití energie a obsahuje veškeré činnosti nutné k dosažení energetických úspor. Projekt je vždy přizpůsoben konkrétnímu zákazníkovi a jsou v něm obvykle zahrnuty následující služby:

 • energetická analýza (může být v podobě energetického auditu, ale v některých částech je důkladnější),
 • návrh opatření na úsporu energie a snížení nákladů,
 • instalace a zprovoznění navržených zařízení,
 • financování projektu (ve vhodných případech může být využit jiný finanční zdroj),
 • vyškolení obsluhy zařízení,
 • zajištění měření a sledování dosažených výsledků,
 • dlouhodobý dohled nad funkčností a výkonností instalovaného zařízení.

Smluvní vztah obvykle trvá od čtyř do deseti let a po tu dobu dochází k postupnému splácení vynaložených investičních prostředků, nákladů za poskytnutí finančních prostředků a nákladů za související servisní činnost.

Firma energetických služeb je za své služby placena na základě dosažených úspor energie. V případě, že není dosažen očekávaný objem úspor, nezůstane jí celý objem splátek a je krácena na příjmech. Přesný způsob stanovení splátek a další podrobnosti závisejí na konkrétním smluvním ujednání mezi dodavatelem (firmou energetických služeb) a zákazníkem.

Využití metody EPC není univerzální. Velmi záleží na kvalitní úvodní fázi přípravy takového projektu, ze které vyplynou základní informace o potenciálu úspor energie a o vhodnosti využití metody EPC.

Kvalita vnějšího a vnitřního vzduchu

V současné době je velmi aktuálním tématem kvalita vnitřního prostředí budov. Kvalita vnitřního vzduchu je závislá na mnoha faktorech, zejména na kvalitě venkovního ovzduší, množství vzdušných škodlivin, objemu větracího vzduchu a větracím systému. Ve většině případů je kvalita vzduchu v budovách horší než kvalita vzduchu ve venkovním prostředí. V současnosti je snaha, aby energeticky úsporná budova byla současně i budovou se zdravým vnitřním prostředím.

Kvalita vnitřního vzduchu samozřejmě závisí na kvalitě venkovního ovzduší, neboť do budov přivádíme venkovní vzduch větráním. Větrání venkovním vzduchem sice odvádí škodliviny vzniklé v budově, ale přináší s sebou do interiéru škodliviny z venkovního ovzduší. Zhoršená kvalita vnějšího ovzduší je především výsledek spotřeby energie v dopravě, průmyslu a užívání budov.

Škodliviny spojené s provozem budov činí cca 40 % celkové produkce škodlivin a z toho větrání představuje až 50 % produkce škodlivin. Větrání budov potřebuje po většinu roku úpravu vzduchu - ohřev, chlazení, vlhčení a odvlhčování. V případě nuceného větrání potřebuje dále energii pro transport vzduchu. Takto spotřebovaná celková energie působí další zvýšení venkovního znečištění. Venkovní znečištění může mít různé dopady vzhledem k měřítku, ve kterém je odráženo - lokální (město), regionální (SO2, NOx) nebo globální (CO2).

Rozvoj průmyslu a urbanizace vytvořil významné problémy se znečištěním ve městech. Oxid siřičitý, částečky, oxidy dusíku a oxid uhelnatý přímo ovlivňují lidské zdraví. Důležitá je poloha sání větracího vzduchu, protože na každé straně budovy může být různá úroveň znečištění. Důležité je čištění vzduchu, které sníží množství škodlivin, zejména částeček. Čištění vzduchu je ovšem komplikované u přirozeného větrání, neboť se tak sníží průtok vzduchu.

Význam má nejen množství přiváděného venkovního vzduchu, ale také jeho kvalita. Ve většině městských prostředí je kvalita vzduchu horší než v prostředí na venkově. Pro stejnou kvalitu vnitřního vzduchu je tedy ve městě potřeba přivést více vzduchu a lépe ho čistit. I přes tento známý fakt toto neberou požadavky na větrání v úvahu a nestanovují různé množství větracího vzduchu pro znečištěné a neznečištěné vnější ovzduší.

Přiváděním venkovního vzduchu do budovy dochází k ředění škodlivin vznikajících v interiéru, ale současně jsou venkovní škodliviny dopravovány do budov. Nemusí tedy platit, že intenzivním větráním v silně znečištěných lokalitách dosáhneme vyšší kvality. Na druhou stranu škodliviny vně budovy a škodliviny produkované uvnitř budovy nemusí být stejné a pak by intenzivní větrání bylo přínosné.

Škodliviny v obytných budovách jsou buď produkovány přítomností člověka, nebo mohou být přiváděny z venkovního prostředí, budovy by proto měly být navrhovány ve vzájemné interakci s okolním venkovním prostředím. Optimalizaci vnitřního prostředí lze docílit větráním s dostatečným přívodem čerstvého vzduchu. Obecně je na venkově kvalita venkovního ovzduší lepší než ve městech. Pro stejnou kvalitu vnitřního vzduchu je tedy potřeba přivést ve městě více vzduchu.

Fotovoltaika

Tématem roku byla letos jednoznačně fotovoltaika, která se z bezrizikového podnikání s výnosností kolem 7 % ročně stala byznysem s výnosem přes 15 % (zisk ČEZu za první tři čtvrtletí roku 2010 je 40 mld. Kč při obratu 144 mld. Kč, tj. kolem 30 %). Přestože je v médiích stále dokola opakováno, jak jsou ti investoři nenasytní, problém vznikl jinde. Investoři pouze využili nastavené podmínky.

Okolností, které ke zvýhodnění fotovoltaiky přispěly, bylo více. Především posiluje kurz koruny. Z úrovně kolem 30 Kč/€ v době schvalování zákona na méně než 25 Kč/€ v současnosti. Legislativní omezení trhu ve Španělsku a zprovoznění velkých výrobních kapacit solárního křemíku v Číně (očekáváno až o rok později), způsobily tlak na ceny panelů, který byl ještě posílen probíhající finanční krizí. Z uvedených důvodu se v roce 2009 propadly ceny panelů až o 50 %.

Zákonodárci v České republice nestihli na tento trend včas zareagovat. MPO sice v srpnu 2009 oznámilo, že prosadí novelu zákona č. 180/2005 Sb., která od 1. 1. 2010 umožní snížení výkupních cen o více než 5 % ročně., jenže příprava návrhu zabrala téměř tři měsíce (letos mnohem komplexnější návrh stihla vláda připravit za týden) a již v tomto návrhu byla účinnost posunuta až na 1. 1: 2011. Navíc ODS blokovala jednání poslanecké sněmovny, takže se novela dostala k projednávání až v únoru 2010. Jediná korektní možnost na omezení boomu byla tímto zmařena.

Distribuční společnosti v únoru 2010 vyhlásily tzv. stop-stav, odmítly povolovat další fotovoltaické elektrárny a s nimi všechny obnovitelné zdroje. Hlavním důvodem byly údajně nedostatečné kapacity pro připojení nových zdrojů a ohrožení bezpečnosti provozu elektrizační soustavy. Oba argumenty byly vyvráceny, stop-stav však trvá nadále, dotýká se však především malých instalací na střechách budov, tedy těch, jejichž vliv na elektrizační soustavu je pozitivní, výstavba velkých systémů na zemi pokračuje zrychleným tempem. Přestože z pohledu koncových odběratelů je možno postup energetiků hodnotit příznivě, jeho legálnost je pochybná.

Většinu legislativních změn investoři považují za logické a akceptují je. Týká se to povinné studie připojitelnosti, zálohy za rezervaci výkonu, zrušení daňových prázdnin, stejně jako rychlosti odepisování investice. Naopak odmítají 26% odvod z výkupní ceny. Fakticky se totiž jedná o snížení výkupní ceny se zpětnou účinností. Přitom výkupní cena je ze zákona garantována na 20 let. Zahraniční investoři mají proto vysokou šanci zvítězit v případných arbitrážích. Toto opatření navíc ohrožuje důvěryhodnost České republiky.

Cena vody

Cena vody je každoročně na přelomu roku diskutovaným tématem, které plní stránky novin. Je až zarážející jak každoročně překvapuje další nárůst cen vody. Všichni víme, že venkovní sítě jsou ve městech mnohdy v havarijním stavu a je třeba začít s nastavováním ceny, která zahrnuje i prostředky na obnovu těchto sítí. Nepřekvapuje, že rostou ceny energií, proč překvapuje růst ceny za vodu, kterou neumíme ničím nahradit a která je pro náš život nezbytná? Mnohdy se mluví o šetření vodou. Ale praxe ukazuje, že aktuálně musíme přestat plýtvat, i tak dosáhneme významných úspor vody a to bez omezení komfortu. Dříve jsme splachovali 12 litry pitné vody, dnes 3-6 litry - splachujeme hůře? Moderními sprchovými hlavicemi proteče 1/4 vody co dříve, sprchujeme se hůře? Ne, jen jsme přestali plýtvat. Vzhledem k aktuální povinnosti hospodaření s dešťovou vodou se aktualizovaly výpočty pro návratnost zařízení na shromažďování a znovu využívání dešťové vody a většina respondentů stále hodnotí využívání jako nerentabilní s ohledem na dlouhou návratnost, je tedy voda stále ještě levná?

Voda v tuzemsku zdražuje prakticky každoročně od roku 1989, tehdy stál m3 0,80 Kč. Odborníci v roce 2005 odhadovali, že cena vody poroste i v příštích letech cca 2-3 % nad inflací. V roce 2008 se přidalo ještě zvýšení DPH z 5 na 9%. V celkovém průměru se drží odborníky avizované roční navýšení cca 2-3 % nad inflací, což při růstu průměrné mzdy v ČR o zhruba 4% a s vědomím nutnosti investic i např. do rekonstrukce sítí lze akceptovat.


Tipy na stánky:

Tipy na stánky - Aqua-therm Praha 2010 (I)
Tipy na stánky - Aqua-therm Praha 2010 (II)


Pozvánka na zítřek:

Pátek 26. 11. 2010 - Hala 2D

11:00 - 13:00 Obnovitelné zdroje energie pro nízkoenergetické budovy
garant: STP OS09, Ing. Bořivoj Šourek
15:00 - 17:00 Tepelné čerpadlo jako moderní a ekonomický způsob vytápění
garant: Asociace pro využití tepelných čerpadel Ing. Dagmar Vaverková

Pátek 26. 11. 2010 - Velký sál

13:30 - 16:30 Konference Ligy ekologických alternativ: Aktuální výzvy solární energetiky
Přednášející: členové LEA + odborní hosté

 
 
Reklama