Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Doprovodný program veletrhu Aquatherm Praha 2018

Před 25 lety se konal 1. veletrh Aquatherm Praha. Vstup na letošní ročník je na základě registrace zdarma. V pražských Letňanech se od úterý 27. 2. do pátku 2. 3. 2018 koná také bohatý doprovodný program ve čtyřech sálech výstaviště. Vyberte si z přednášek, diskusí, kulatých stolů a tiskových konferencí.

22. mezinárodní odborný veletrh Aquatherm Praha: 27.února - 2. března 2018

ÚTERÝ 27. 2. 2018

Budovy: Trendy a budoucnost

pořádá: ČVUT UCEEB
místo konání: vstupní hala 1, sál č. 1

UCEEB je odezvou na jednu z nejvýznamnějších priorit Evropské unie - energetické úspory v budovách a sdružuje špičkové akademiky ze čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami. UCEEB si klade za cíl přirozeně sladit vědce z oborů, které mají k energeticky úsporným budovám blízko, a řešit problematiku komplexně.

10:30 – 12:30
 • ČVUT UCEEB na cestě ke stavbám budoucnosti - Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
 • Pavilon České republiky EXPO 2020: Získávání vody v poušti s využitím sluneční energie - Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.; doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
 • Zhodnocení provozu budovy Fenix jako aktivního prvku elektrické sítě – Ing. Petr Wolf, Ph.D.
 • Solární hybridní kolektory a jejich aplikace - Ing. Nikola Pokorný
13:00 – 16:00
 • Kombinace tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů – doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
 • Moisture Guard – Ing. Jan Včelák, Ph.D.
 • Predikce výroby FV systémů – Ing. Petr Wolf, Ph.D.
 • Tepelný komfort při vytápění budov s nízkou spotřebou energie – platí osvědčené principy? - prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
 • Inovativní přístupy k řízení energetiky budov - Jan Včelák, Ph.D.
 • Internet budov – Ing. Mgr. Michal Kuzmič

Po skončení přednášek je v sále vyhrazený prostor pro diskuzi s odborníkem. Součástí ČVUT UCEEB fóra je pozvánka na komentovanou prohlídku ČVUT UCEEB v rámci Dne otevřených dveří 21. března 2018.

BIM – rekapitulace situace v ČR, knihovny BIM a BIM realita v zahraničí

pořádá: Odborná rada pro BIM a TZB-info
místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí

BIM (Building Information Modeling) je moderní metoda vytváření a správy dat o budově během celého životního cyklu – od projektu, realizace, provozu, rekonstrukce – až po ukončení jejího provozu a odstranění. V rámci Technické normalizační komise č. 152 nyní probíhá připomínkové řízení pro překlady technických norem pro BIM, tj. zajímavý je současný stav i výhled, se kterým mohou projektanti počítat. V rámci bloku předpokládáme zejména živou diskusi k tematickým knihovnám a jejich nabídce. V závěru bloku je připravena přednáška z praxe, BIM je již běžný standard při návrhu velkých budov a areálů, kde umožňuje efektivní koordinaci, úpravy a správu při projektování. Zároveň se vytvořili nové zajímavé profesní specializace, například kontrola ve virtuální realitě.

10:30 – 13:00
 • Koncepce BIM v nové České agentuře pro standardizaci – Krátká rekapitulace legislativy (od kdy, pro koho …) a stavu v ČR, zpracování norem a výhled
 • Příklady staveb realizovaných nebo připravených v BIM v ČR
 • Knihovny BIM pro TZB a příklady z projektů
 • BIM v projektování průmyslových areálů. Ve světě a v průmyslu je BIM běžný a nutný Vzniklo tak prostředí pro efektivní projektování, koordinaci technologií, ale i pro nové profese kontroly návrhu pomocí virtuální reality - Ing. Pavel Chmelík - vedoucí projekční kanceláře a hlavní inženýr projektů, Tebodin Czech Republic, s.r.o.
  Představení praxe - použití BIM v oblasti průmyslových staveb, důvody proč je BIM v rámci průmyslu momentálně tlačen celosvětově včetně specifikace výhod převodu výrobních závodů do modelu BIM a představení využití virtuální reality. Představení projektů v praxi.
 • Wavin knihovny pro program Revit - praktické použití v rámci metodiky BIM - Ing. Pavel Seidl; Wavin Ekoplastik s.r.o. - technický poradce, SW a CAD specialista, BIM a Revit specialista
  BIM (Building Information Modeling) je moderní metoda vytváření a správy dat o budově během celého životního cyklu – od projektu, realizace, provozu, rekonstrukce – až po ukončení jejího provozu a odstranění. Hlavním softwarovým nástrojem v rámci metodiky BIM je program Revit. Nicméně rozvody určené pro TZB instalace jsou svými prvky a montážními zvyklostmi natolik specifické, že řádný návrh rozvodu bez užití, speciálně pro tyto účely vyvinutých, knihoven je takřka nemožný. Přičemž právě věrohodnost a přesnost návrhového modelu jsou pro řádnou aplikaci BIM přístupu k projektování nebytnými vlastnostmi. Přednáška si klade za cíl na jedné straně, poukázat na uvedená specifika a možná problematická místa návrhu, na straně druhé pak demonstrovat správné řešení pomocí Revit knihoven produktového portfolia firmy Wavin. Přednáška je svým obsahem a svou koncepcí zaměřena čistě prakticky.

Větrání škol

pořádá: Česká rada pro šetrné budovy
místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí

Vysoká koncentrace oxidu uhličitého (CO2) a nevyhovující světelné či akustické podmínky – to jsou závěry vyplývající z měření České rady pro šetrné budovy (CZGBC) v rámci nově spuštěného projektu zaměřeného na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. S cílem odstranit problémy provádí Rada od letošního května nejen měření, ale navrhuje zúčastněným školám i vhodná řešení.

13:00 – 15:30
Blok I: Větrání škol – máme data, znalosti i technologie, ale?.. - Ing. Zuzana Mathauserová, STP a SZÚ
 • obecný přehled o stavu škol v ČR, zkušenosti a výsledky měření SZÚ
 • veřejná data, jejich potenciální využití v praxi
 • zkušenost SZÚ s informovaností o problému u škol
 • jaké jsou možnosti řešení, přístup škol a zřizovatelů, jak může Rada a jí podobné organizace podpořit státní správu při plošném zlepšování prostředí ve školách
Blok II: Případové studie a možnosti řešení - Simona Kalvoda, výkonná ředitelka CZGBC
 • informace o vlivu vnitřního prostředí budov na uživatele
 • případové studie Suchdol/Slavkov
 • výsledky měření před úpravami a po úpravách
 • možnosti řešení – ukázky řešení centrální/decentrální větrání, řízené větrání, zajištění vlhkosti, atd
 • dotační programy
Blok III: Laufen CZ- vybavení WC ve školách - Iva Šedivá, marketingová specialistka pro značku Jika, Ivan Žák, vedoucí centra produktového vzdělávání
 • Produktové řešení WC ve školách od značek Jika, Laufen, Roca
  Značka Jika partnerem projektu Domestos do škol

Den starostů

(na pozvání), pořádá: Svaz měst a obcí ČR
místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – 1. patro

9:00 - 10:00 příchod, registrace, káva, voda, čaj

10.00 – 10.15 zahájení
 • Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí České republiky
 • Mgr. Michal Drážďanský, jednatel společnosti MDL Expo s.r.o., která pořádá veletrh Aquatherm
 • Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory České republiky
 • Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí pro řízení Sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů
10:15 – 13:00 odborná část programu
 • Možnosti nakládání s odpadem po roce 2024 - Mgr. Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí České republiky
 • Mýty v nakládání s kaly z ČOV - Ing. Ondřej Beneš, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
 • Benchmark vodního hospodářství - Ing. Filip Wanner, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
 • Energetické úspory z pohledu obcí - Dr. Ing. Marie Zezůlková, Národní centrum energetických úspor, z.s.
 • Podpora komunálních energeticky úsporných projektů ze strany MPO - Ing. Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Dotace a půjčky pro města a obce - Ing. Petr Valdman, Státní fond životního prostředí ČR

13.00 – 14.00 oběd formou bufetu
14.00 – 18.00 individuální prohlídka veletrhu Aquatherm

Pro pozvánku spojenou s nutnou registrací předem kontaktujte prosím kancelář SMO ČR,
tel: 234 709 711/717, e-mail: smocr@smocr.cz

STŘEDA 28. 2. 2018

Konference Projektanti budov

pořádá: PeN42
místo konání: vstupní hala 1, sál č. 1
přednášející: Thermona spol. s r.o., Almeva East Europe s.r.o., Kermi s.r.o., REGULUS spol. s r.o.

10:30 – 16:00

Cílem konference je představit novinky a vize blízké budoucnosti v oblasti projektování budov se zaměřením na topné systémy. Ptáte se, co získá účastník konference? Kromě aktuálních informací v případě zájmu i balíček doprovodných služeb a to zcela ZDARMA. Dopravu z Brna do Prahy 27. 2. a zpět do Brna 28. 2. 2018.
Ubytování se snídaní v hotelu blízko výstaviště včetně večerního rautu 27. 2. Vstup na veletrh, účast na konferenci včetně občerstvení. A jako bonus sborník přednášek a 1 bod ČKAIT!
Více informací a přihlášení: www.projektanti-budov.eu – e-mail: hrdlicka@pen42.cz, tel.: 730 518 804.

Energetické hodnocení budov

pořádá: katedra TZB ČVUT Praha
místo konání: vstupní hala 1, sál č. 2

Oblast energetické náročnosti budov (ENB) ze směrnice 2002/91/ES (EPBD) byla implementována do české národní legislativy v ustanovení § 6a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Toto ustanovení řešilo jak samotné požadavky na energetickou náročnost, tak také požadavky na certifikát energetické náročnosti budov a jeho náležitosti. V současnosti je povinnost splnit požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Diskusní seminář katedry TZB otevře témata aktuálních problémů energetického hodnocení budov a moderního přístupu ke koncepčnímu řešení technických systémů v NZEB.

11:00 – 12:30
 • Jaké změny v legislativě lze očekávat? - host - Ing. Hana Schvarczová, vedoucí oddělení Hospodaření s energií, MPO ČR
 • Koncepční řešení TZB v NZEB - prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
 • Je nutno v NZEB využívat OZE? - doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
 • Jaký větrací systém zvolit po Váš dům? - Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
 • Porovnání ENB s realitou - Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
 • Jak zvýšit účinnost teplovodních otopných soustav? - Ing. Jakub Spurný
 • Parametry ovlivňující ENB - Ing. Ondřej Horák
12:30 -13:00
 • Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, efektivní využití zdrojů energie a výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Nová zelená úsporám - zástupce SFŽP.

Kulatý stůl – téma tepelná čerpadla

pořádá: Asociace pro využití tepelných čerpadel
místo konání: vstupní hala 1, sál č. 2
Účast zástupci: AVTČ, EHPA, KOZE, MPO, MŽP, SFŽP

13:00 – 14:30
 • Ověřování tepelných čerpadel v projektu Heat Pump Keymark, stav projektu, jeho zapojení do evropských struktur a jeho akceptace státy
 • Dopad Zimního balíčku směrnic na programy s tepelnými čerpadly v EU
 • Zapojení EHPA a tím tepelných čerpadel do evropských projektů
 • Systém profesní kvalifikace v praxi – tj. případné problémy při montážích OZE (TČ)
 • Vývoj na trhu s chladivy s ohledem na GWP
 • Povinné revize tepelných čerpadel

Novela energetického práva a obnovitelné zdroje energie

pořádá: TZB-info ve spolupráci s Doucha Šikola Advokáti
místo konání: vstupní hala 1, sál č. 3
Přednáší: Doucha Šikola Advokáti, moderuje Mgr. Jiří Zilvar, TZB-info

Co přinese novela energetického zákona provozovatelů, majitelům a investorům do obnovitelných zdrojů? Jak budou řešeny kontroly překompenzace, legislativní zakotvení akumulace nebo podpora OZE formou aukcí?

12:30 - 14:00
 • Kontroly překompenzace u OZE připojených k síti v letech 2006 – 2008
 • Jak bude zákonem ošetřena akumulace elektřiny?
 • Jak bude vypadat česká podpora OEZ formou aukcí?
 • Jak řešit energetické úspory v souladu s novou legislativou?

Navazuje diskuse, dotazy, odpovídá DS Advokáti

Tepelná čerpadla v evropském kontextu

pořádá: Asociace výrobců tepelných čerpadel
místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí

10:30 – 11:30
 • EHPA – Certifikace, evropská legislativa a požadavky na účinnost tepelných čerpadel - Thomas Nowak, Secretary General European Heat Pump Association (EHAPA), simultánně tlumočeno

Retrofit - efektivní cesta k úsporám energie

pořádá: TZB-info
místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
moderuje: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info

Retrofit znamená dovybavit, vylepšit, zdokonalit. K trendu zvyšování energetické efektivity patří aktuální trend zdokonalení původních zařízení jen výměnou některých částí, které mají významný vliv na účinnost a úsporu energie.

11:30 – 13:40
 • Modernisierungsbeispiele von Klima- und Kälteanlagen / Příklady modernizací klimatizačních a chladírenských jednotek - Michael Hofmann, Ziehl Abegg SE, simultánně tlumočeno
  Nařízení ErP (Energy related Products-Directive) a nařízení o ekodesignu větracích jednotek jsou v souladu s cílem EU zvýšit energetickou účinnost těchto zařízení do roku 2020 o 20 %. Toto je správný směr, ale kolik starších větracích a klimatizačních jednotek, které směrnici Ecodesignu nesplňují, je v provozu? Nedělali jsme si analýzu stavu v ČR, ale dovolujeme si tvrdit, že více než 50 % provozovaných větracích zařízení neodpovídá těmto požadavkům a bude nutné je dříve nebo později nahradit energeticky účinnějšími systémy. Umíme dát zákazníkovi systémové řešení náhrady ventilátorů ve starších jednotkách za nové energeticky úsporné ventilátory a nabídnout retrofit zařízení. Ziehl-Abegg Vám navrhne řešení, vyčíslí návratnost a ušetří uživatelům provozní náklady.
 • Retrofit ve vzduchotechnických jednotkách v ČR a VZT v energetickém hodnocení budov - Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
 • Podpora zvyšování energetické účinnosti - Ing. Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR
 • Retrofit z pohledu MaR - Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.

REHVA/STP seminar AQUATHERM 2018

pořádá: Společnost pro techniku prostředí
místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
hosty uvede: prof. Ing. Karel Kabele, Csc., katedra TZB ČVUT Praha

13:40 – 14:25

All EPB- revised standards and connected Technical Reports (EN and ISO) passed successfully the Formal Final Vote (except EN16798-1/2) and have been published last summer. In Europe, implementation of these standards via the national EPB regulation is the next step. Many EU countries will do this, step by step in the coming months/years, however there is a big variation in the legislation framework, building regulation is up to the EU MS’s.

 • 2018: New set of EPB standards - what can we expect? - Ir. J. (Jaap) J.N.M.Hogeling, simultánně tlumočeno
 • REHVA Guidebook Low temperature heating, high temperature cooling - prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU, Katedra TZB

ČTVRTEK 1. 3. 2018

Školení pro projektanty

pořádá: AZ FLEX, a.s.
místo konání: vstupní hala 1, sál č. 1

Odborný seminář společnosti AZ Flex. Na semináři budou představeny produkty z oblasti technických izolací v tematicky zaměřených blocích - vytápění, chlazení a vzduchotechnika.

10:00 – 10:30 prezence
10:30 - 12:00 Blok I - vytápění
 • Představení produktů Rockwool - Martin Juriš - HVAC (TZB), Mariusz Sułowski - RTI
 • Představení produktů Paroc - Ivan Sýkora
 • Představení produktů Isover - Luboš Melichar
12:20 -13:20 Blok II - chlazení / vzduchotechnika
 • Představení produktů Armacell - Pavel Melika
 • Představení produktů Kaimann - Pavel Běloubek, Wolfgang Schmidt
13:45 - 15.15 Blok III - vzduchotechnika
 • Představení produktů Rockwool - Martin Juriš - HVAC (TZB), Mariusz Sułowski - RTI
 • Představení produktů Paroc - Ivan Sýkora
 • Představení produktů Isover - Luboš Melichar

GDPR pro řemeslníky a servisní techniky

pořádá: CTI ČR ve spolupráci s TZB-info
místo konání: vstupní hala 1, sál č. 3
moderuje: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info

Nová regulace zacházení s osobními údaji souvisí přímo s nástroji, které dnes a denně podnikatelé používají. Ať už to jsou fakturační systémy, HR systémy s údaji o zaměstnancích, nebo CRM systémy pro řízení vztahů se zákazníky, uchovávání kontaktů a informací o probíhajících obchodních procesech. Každý správce i zpracovatel osobních údajů bude muset prokazatelně doložit dodržování GDPR po celou dobu zpracování a zároveň musí doložit, že zpracovává pouze ta data, která jsou ke konkrétnímu účelu nezbytná. Přijďte si poslechnout, jak na to bez strašení a v praktických krocích.

10:30 – 12:30
 • Legislativa, vysvětlení pojmů, co se skutečně mění a důsledky pro praxi u firem, které se zabývají montáží - RNDr. Jiří Kopačka, specialista problematiky GDPR
 • Příklady toho, co by měla malá firma zabývající se servisem a montáží učinit - Jan Klempíř, specialista informační bezpečnosti

Navazuje diskuse, dotazy zodpoví přednášející.

Jak vytápět fotovoltaikou

pořádá: TZB-info
místo konání: vstupní hala 1, sál č. 2
moderuje: Mgr. Jiří Zilvar, TZB-info

Při minimální spotřebě tepla na vytápění u moderních domů je na pořadu dne otázka, zda by elektřinou z fotovoltaiky bylo možné i topit. Odpověď není jednoduchá, protože potřeba tepla se obvykle časově míjí s ideálními podmínkami pro výrobu elektřiny ze slunce. Co všechno obnáší vytápění fotovoltaikou a jaké technologie jsou pro tento účel vhodné?

12:30 – 14:00
 • Základní předpoklady pro vytápění pomocí solární energie – Ing. Jan Včelák, PH.D., ČVUT UCEEB
 • Výhody sezónního ukládání přebytků vyrobené energie z fotovoltaiky pomocí tepelných čerpadel do vody a do země – Robert Mořkovský, Solární Panely.CZ, s.r.o.
 • Kombinace fotovoltaiky a sálavého vytápění – praktické poznatky z provozu administrativní budovy FENIX – Miroslav Petr, vedoucí tuzemského obchodu Fenix Trading s.r.o.

Kotlíkové dotace a budoucí vývoj ve vytápění pevnými palivy

pořádá: TZB-info
místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
moderuje: Ing. Vladimír Stupavský, TZB-info

Víc jak desítku let staré odhady hovořily o přibližně 650 tisících kotlů na pevná paliva v ČR. Tento počet se snížil a aktuálně se odhaduje, že v ČR v domácnostech je v provozu okolo 300 tisíc kotlů na pevná paliva, které by měly být vyměněny za nové, s vyšší účinností a nižšími emisemi. V zásadě jde tedy určitě o více než 100 000 těch nejméně ekologických kotlů v provozu. Je velmi těžké si představit, co lidé provozující tyto kotle budou dělat, až v roce 2022 budou muset ze zákona své kotle ze dne na den odstavit.

10:30 – 12:30
 • Očekávaný vývoj v kotlíkových dotacích: změny pro 3. vlnu, návaznost po roce 2020, ohlasy na české kotlíkové dotace v Evropě, sankce za nejčastější chyby a podvody, ekodesign a zápisy do SVT, podíl používaného uhlí vs. pelet u kombinovaných kotlů - zástupce SFŽP
 • Světová a domácí výroba a spotřeba pelet, kotlíkové dotace, kontroly kotlů, certifikace a jakost dřevních paliv a profesní kvalifikace a zkoušky topenářů - Ing. Vladimír Stupavský, TZB-info
 • Dostatek surovin pro pelety a dřevní paliva, situace v dřevařství, distribuce a ceny paliv - Marek Řebíček, Kloboucká energo s.r.o.
 • Zdroje tepla využitelné v instalacích v rámci Kotlíkových dotací i mimo ně. Požadavky na zdroje (Ecodesign) a návaznost na možnost používání zdrojů a povinnosti majitelů (kontroly kotlů) - Roman Švantner, ENBRA a.s.
 • Co nejvíce ovlivni Tvůj kouř? Problematika provozu zdrojů tepla na pevná paliva z pohledu uživatele - laika (zatápění, provoz, likvidace popela, údržba spalinové cesty) - Ing. Jiří Horák, Ph.D., VŠB Ostrava, VEC

Dešťovka, hospodaření s dešťovou vodou a cena vody 2018

pořádá: TZB-info
místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
moderuje: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info

Program nabídne aktuální informace o průběhu Dotace Dešťovka a její sestry „Dešťovka pro obce" v širších souvislostech problematiky hospodaření s dešťovou vodou (HDV). Jakkoliv je jedním z cílů programu a MŽP dostupnost vody v suchých obdobích a motivovace vlastníků obytných domů ke snížení množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů, motivací lidí je i snížení poplatků za vodné a stočné. Tím se dostáváme k problematice ceny vody v ČR. Jaké je v roce 2018 a proč?

12:30 – 14:30
 • Dotace Dešťovka, vyhodnocení, pokračování, stočné pro příjemce dotace, zástupce SFŽP
 • Aktuální stav HDV v ČR a porovnání se zahraničím - doc. Ing. David Stránský, Ph.D., Katedra zdravotního a ekologického inženýrství ČVUT Praha
 • Cena vody 2018. Kolik platíme a kolik bychom mohli platit. Proč je voda v ČR tak drahá? - Ing. Radek Novotný, Pravda o vodě
 • Příklad provozu a ceny vody - - p. Dundálek, ředitel Vak Přerov a M.Chromec – předseda představenstva Vak Přerov
Navazuje TISKOVÁ KONFERENCE k založení Nadačního fond PRAVDA O VODĚ. Smysl a cíle a 4 možné postupy, jak vrátit vodu do vodáren v rukou měst a obcí.

Komíny a kontroly kotlů

pořádá: TZB-info a Společenstvo kominíků ČR
místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
moderuje: Ing. Josef Hodboď, TZB-info

Komín je nejnamáhavější část stavby. Nevyplatí se něm šetřit. Nová příručka Jak si doma zatopíte II. je určena spíše pro stavebníky a projektanty. V příručce jsou například detaily ke správnému provedení spalinové cesty, spotřeba spalovacího vzduchu a výpočet teploty sousedních materiálů. Kontroly kotlů jsou také velmi aktuální téma. Objevuje se problém zdvojení kontrol, nejasnosti i stran odborně způsobilé osoby i podoby dokladu o kontrole. Přijďte diskutovat a vyjasnit si názory. Toto téma doplní i slavnostní křest další nové knihy.

14:30 – 17:00
 • Problematika určení bezpečné teploty ve stavební konstrukci okolo komína – provětrávaná a neprovětrávaná mezera v souvislosti s půdními vestavbami.
 • Požární bezpečnost spalinových cest - Hasičský záchranný sbor.
 • Renoflex – flexibilní plastový odvod spalin pro kondenzační plynové kotle, ideální pro rekonstrukce, Ing. Jan Soukup, odborný konzultant pro Čechy, Brilon a.s.
 • Prezentace nové příručky – rádce provozovatelům topidel a krbů na pevná paliva
 • Kontroly kotlů - Ing. Zdeněk Lyčka, soudní znalec
 • Slavnostní křest knihy Kontroly kotlů, kterou právě vydalo nakladatelství LING Vydavatelství s.r.o.

PÁTEK 2. 3. 2018

Optimalizace napojení na CZT nebo výstavba zdroje tepla pro bytový dům? Technika a ekonomika

pořádá: TZB-info
místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
moderuje: Ing. Josef Hodboď, TZB-info

Pokud dům uvažuje o odpojení od centrálního zdroje tepla, je důležitá ekonomická návratnost této změny a reálné možnosti. Přijďte si poslechnout investiční náklady, návratnosti a další podrobnosti na příkladech reálných domů.

10:30 – 13:00
 • Problematika dvousložkové ceny tepla v CZT a možnost optimalizovat stanovení odebraného množství a nasmlouvaného výkonu - Ing. Vladimír Galád
 • Ekonomika investice do kotelny pro bytový dům - Tomáš Vele, TEP Jablonec s. r. o.
 • Požadavky moderní výstavby na tepelná čerpadla - Marek Bezouška - odborný referent a školitel VIESSMANN, spol. s r.o.
  Přednáška se zabývá obecnými požadavky, které jsou kladeny na moderní tepelná čerpadla a které je třeba dodržet z pohledu legislativy a provozu.
 • Problematika spalinových cest v souvislosti s přechodem z nekondenzačních na kondenzační kotle - Společenstvo kominíků ČR
 • Renoflex - odvod spalin pro přechod na kondenzační plynové kotle a zdroje tepla pro bytové kotelny - Ing. Jan Soukup, odborný konzultant pro Čechy, Brilon a.s.
 • Provozní souvislosti vlastností otopné vody - Ing. Jiří Matějíček, CSc.

Úspory vycházející z monitoringu energií. VZT, VYT, voda

pořádá: TZB-info
místo konání: vstupní hala 2, přednáškový sál – přízemí
moderuje: Petra Gütterová, TZB-info

Problém dneška: Posouváme se technologicky, ale data neumíme vytěžit. Stále se mnoho věcí měří, ale málo dat se z toho ukládá a většinu dat nikdo nepoužívá. Komfortní systém mnoho dat získá, pak je zobrazí na obrazovce a dále se s nimi nic neděje, použije se jen zlomek. Trend je zcela zjevný - z dat musíme vytěžit poučení. Měření a zejména podružné měření energií má velký význam a důraz na něj kladou i systémy pro certifikaci budov. Jak efektivně dosáhnout úspor s rychlou návratností a bez konfliktu s vnímáním vnitřního prostředí?

13:00 – 14:40
 • Potenciál úspor na základě analýzy provozních dat TZB - představení konceptu a příklady z praxe - Jan Široký, Energocentrum Plus, s.r.o.
 • Potenciál úspor ve VZT - Ing. Aleš Jakubec, ebm - papst CZ s.r.o.
 • Potenciál úspor v přehledu a kontrole spotřeby tepla a vody - Ing. Peter Bartoš, Kamstrup A/S
 • Bezdotykové armatury pomáhají při šetrném nakládání s vodou. Zcela automaticky - Pavel Roškot, Sales representative and Technical support HANSA ČESKO s.r.o.

Hodnocení vnitřního prostředí

pořádá: katedra TZB ČVUT Praha
místo konání: vstupní hala 1, sál č. 2

Budova je vzájemně provázaný organismus, kde jakákoliv změna parametrů ovlivňující energetickou náročnost má dopad na kvalitu vnitřního prostředí. Plnění požadavků na energetickou náročnost může vést například k přehřívání v zimním období, potížím s regulací a hlučností systémů, špatné kvalitě vzduchu, vzniku plísní a další. Vnímání vnitřního prostředí je do značné míry subjektivní vjem. Zatímco pro stanovení a hodnocení energetické náročnosti existují propracované a již v praxi zaběhnuté nástroje a metody (průkaz energetické náročnosti, certifikace budov atd.), pro kvalitu vnitřního prostředí se nástroje a metody teprve vyvíjejí.

10:30– 12:00
 • Aktuality v legislativě vnitřního prostředí. - host - Ing.Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav Praha
 • Nový přístup k hodnocení vnitřního prostředí - Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.
 • Tepelný komfort při různých způsobech vytápění - prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
 • Vyhodnocení chování budovy s přirozeným větráním - Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
 • Moderní řešení větrání velkoprostorových kanceláří - Ing.arch. Vojtěch Mazanec, Ph.D.
 • Téměř přirozená klimatizace historických budov - Ing. arch. Michala Lysczas
 • Riziko průvanu u energeticky úsporných budov - Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Martin Kny, Ph.D.

Handicap program a vyhláška 398/2009 Sb.

pořádá: TZB-info
místo konání: vstupní hala 1, sál č. 3
moderuje: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info

Součástí Stavebního zákona je vyhláška MMR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vztahuje se na nové stavby i rekonstrukce. Požadavky jsou vytvořeny s ohledem na osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku, děti do tří let, popř. osoby s mentálním postižením nebo osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Obvykle si pod problematikou handicap představíme úpravu budov pro vozíčkáře, ale jak zkreslený je to pohled a o jak poměrně velké procento obyvatel se jedná, si lze ukázat nejlépe třeba na dětech a seniorech.

10:30 – 11:30
 • Komentář vyhlášky - Ing. Dagmar Lanzová, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
 • Laufen CZ – příklady produktového řešení koupelnových značek Jika, Roca, Laufen - Ivan Žák - Vedoucí centra produktového vzdělávání
 • Odtokové systémy a bezbariérová řešení sprchových prostor - Ing. Jaroslav Maňas, HL Hutterer Lechner GmbH

PRO VSTUP ZDARMA na veletrh Aquatherm Praha 2018 se registrujte zde.

Pořadatelé doprovodného programu si vyhrazují právo program měnit. Vstup na přednášky je zdarma a platí do vyčerpání kapacity sálů.

Plánek umístění sálů s doprovodným programem veletrhu Aquatherm Praha 2018 na výstavišti v Praze v Letňanech: