Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vyhlášení zlatých medailí Aquatherm 2018 a další novinky z veletrhu

Středa na Aquathermu 2018 byla ve znamení ocenění nejlepších výrobků na veletrhu. Kromě vyhlášení výsledků přinášíme i informace o dnešním doprovodném programu, který se zabýval retrofitem vzduchotechniky, tepelnými čerpadly nebo novelou energetického práva. A stručně se podíváme i na novinky od výrobců kotlů.

Zlatá medaile Aquatherm 2018

Druhý den veletrhu proběhlo slavnostní vyhlášení Zlatých medailí Aquatherm a čestných uznání pro nejlepší výrobky veletrhu přihlášených do soutěže. Porota udělila tři Zlaté medaile a tři čestná uznání.

Zlatá medaile pro firmu Belimo CZ s.r.o.
Zlatá medaile pro firmu Belimo CZ s.r.o.

Zlatou medaili nezávislé poroty veletrhu Aquatherm získala firma Belimo CZ s. r. o. s produktem Belimo Energy Valve za vysoce kvalitní řešení regulace a měření, a především za velký důraz na minimalizaci tlakových ztrát provozních nákladů.


Zlatá medaile pro firmu Atrea s.r.o.
Zlatá medaile pro firmu Atrea s.r.o.

Další Zlatá medaile byla udělena firmě Atrea s. r. o. za kompaktní jednotku DUPLEX 850 Inter, ve které je použit radiální ventilátor od společnosti ebm-papst s vysoce účinným oběžným kolem. Jednotka je určena pro větrání školních tříd. Porota ocenila integrovanou regulaci a vzdálený monitoring pro snadnou údržbu.


Zlatá medaile pro firmu Vaillant Group Czech s.r.o.
Zlatá medaile pro firmu Vaillant Group Czech s.r.o.

Třetí a poslední cenu Zlatá medaile získal vystavovatel Vaillant Group Czech s. r. o. za závěsné čerpadlo geoTHERM VWS 36/4, 1 země/voda. Odborná porota ocenila kompaktní provedení, vysokou úroveň technického a inovativního řešení.


Čestná uznání

Čestná uznání byla udělena také tři. Čestnými uznáními porota vyzdvihla přístup výrobců k užšímu problému, který se výrobkem daří řešit. Jedním ze tří výrobků je klozetová mísa K315801 – Tonic II WC společnosti IDEAL STANDARD s.r.o. s Aquablade technologií, což je nový způsob distribuce splachovací vody po keramické míse. Porota ocenila zaměření na úsporu a efektivní využití vody při současném zvýšení hygieny.

Větrací jednotka vystavovatele Elektrodesign ventilátory s. r. o. Pluggit Avent G získala taktéž čestné uznání. Jednotka má variabilní přívod i odvod vzduchu, možnost montáže v horizontální i vertikální poloze, je určená pro větrání bytů do 80 m2 a tomu odpovídají i její rozměry. Není ji tedy problém umístit do malých bytů například nad závěsný set WC.

Poslední čestné uznání porota udělila vystavovateli ENBRA a. s. za kondenzační kotel ENBRA CD 75H a 100H za kompaktní provedení, jednoduché řešení a regulační rozsah.

Všechna ocenění byla rozdána ve středu 28. února 2018 v 15 hodin na veletrhu Aquatherm, do pátku 2. března si je můžete na veletrhu osobně prohlédnout. Veletrh se koná na výstavišti v Letňanech.

Slavnostní předávání Zlatých medailí za účasti ředitele MDL Expo Michala Drážďanského moderoval Petr Svoboda.

Retrofit

Retrofit znamená dovybavit, vylepšit, zdokonalit. Retrofit známe například z osvětlení – LED zdroje obsahují moderní technologii, a přitom vypadají téměř identicky jako klasické žárovky a výrazně ušetří elektřinu. Retrofit známe i z chlazení a souvisí s postupným zákazem používání chladiva R22. Jako retrofit je označována aktivní rekonstrukce chladicího systému tak, aby vyhovoval nově naplněnému chladivu. Dnešní blok Retrofit na Aquathermu byl ale věnován vzduchotechnice a regulaci. Ve VZT jen výměnou některých částí, které mají významný vliv na účinnost a úsporu energie, můžeme dosáhnout vyšší energetické efektivity. Kombinací vyšší účinnosti s nižšími náklady je dosaženo skvělé návratností.

„Modernizace klimatizačních zařízení je aktuální, mnoho zařízení je zastaralých a upgrade je nutný. Zákazníka k němu může vést například snížení nákladů na provoz a údržbu, snížení hluku, optimalizace proudu vzduchu a respektování nové legislativy. Od radiálních ventilátorů před 20 lety jsme dnes úplně někde jinde. V řadě instalací se jedná o produkty na míru. Návratnost u retrofitů se pohybuje většinou kolem 2-3 roků,“ řekl mimo jiné Michael Hofmann, Ziehl Abegg SE

„Motivem pro řešení MaR ve stávajících systémech může být ledacos: ztráta funkčnosti, změna vlastností budovy, nutnost přeprogramování, dálkový přístup přes web, výrobce už neexistuje, nový vlastník sjednocuje dodavatele, snaha o úspory energie, nespokojenost s dodavatelem, nedostupnost náhradních dílů. Je třeba si ovšem dát pozor na fakt, že pokud vyhodím starou regulaci a nová reguluje stejně, nedá se čekat žádná změna. Jedna věc je řídicí systém vyměnit a jedna věc je změnit princip regulace. Navíc je třeba také zohlednit normy a revize. Rekonstrukce MaR obvykle činí 2-3% z ceny budovy, ale ušetří i 20% provozních nákladů,“ doplnil Ing. Jan Vidim, Domat Control System s.r.o.

Novela energetického práva na veletrhu Aquatherm 2018

Luděk Šikola z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti na Aquathermu představil klíčová témata energetického práva pro rok 2018 z hlediska obnovitelných zdrojů energie. Mezi ně patří zejména kontroly překompenzace, zavedení podpory obnovitelných zdrojů formou aukcí a netrpělivě očekávané legislativní ukotvení velkých akumulátorů. Aukce jsou stále častější formou stanovení výše podpory pro obnovitelné zdroje energie v celé Evropě a brzy by na ně mělo dojít i v ČR. Aukce se budou týkat pouze nových zdrojů.

Stávajících zdrojů se naopak mohou týkat kontroly překompenzace, tedy ověření, zda nepobírají příliš vysokou podporu, nebo u nich nedochází k souběhům více druhů podpory a nebo zda k tomu nemůže u daného zdroje v budoucnu dojít. Zdrojů a minimální podporou (tj. méně než 200 000 eur za tři roky), se kontrola překompenzace netýká.

Třetí téma, akumulace elektřiny, je jedním z příkladů, kdy technologický vývoj předběhl legislativu. Nová, samostatně připojovaná zařízení pro akumulaci nyní nemohou získat licenci, ale lze je připojit a provozovat v režimu ověření technologie. Nelze se však samostatně uplatnit na trhu se službami regulace elektrizační soustavy (tzv. podpůrnými službami). K využití všech možností technologie akumulace elektřiny je potřebná novelizace energetické legislativy, která je plánována na rok 2018.

Tepelná čerpadla v evropském kontextu

Asociace výrobců tepelných čerpadel na Aquathermu 2018 potvrdila evropský význam veletrhu, když zde vystoupil zástupce evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA) Thomas Nowak. Hovořil o významu jednotné certifikace keymark tepelných čerpadel. Je to nadstandard, ale zaručuje jednotné porovnání všech parametrů a zároveň dodržení deklarovaných parametrů také na trhu. Dále zmínil vývoj evropské legislativy směrem k posuzování velikosti konverzního faktoru elektrické energie pro výpočet energetické náročnosti budov.

Thomas Nowak také konstatoval, že vývoj trhu s tepelnými čerpadly je velice pozitivní v EU i v ČR. Každý rok lze hovořit o nárůstu jednotek procent, přičemž zastoupení v nově pořizovaných rodinných domech je v řádu desítek procent. Na trhu vedou tepelná čerpadla vzduch voda a tento segment trhu neustále narůstá.

Proběhl i kulatý stůl k problematice uplatnění tepelných čerpadel, kterého se zúčastnili jak zástupci AVTČ, tak státní správy, například MPO, SFŽP, Komory OZE a EHPA společně s dalšími předními odborníky. Hlavním tématem byly podmínky budoucí podpory tepelných čerpadel a změny dotačních pravidel v rámci NZÚ a operačních programů.

Energetické hodnocení budov

Pracovníci z Katedry TZB Fakulty stavební ČVUT v rámci svého semináře upozornili na důležité aspekty zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB). Na evropské úrovni se zároveň připravují návrhy na změny metodiky, které budou vycházet z poznatků z praxe a zohledňují například rozdíl mezi vypočtenou a skutečnou energetickou náročností.

Výrobci kotlů na pevná paliva představili své novinky na Aquathermu 2018

Během procházení veletrhu jsme zaznamenali 10 nových kotlů na pevná paliva. Převládají automaty, ať už čistě na dřevní pelety nebo na kombinaci uhlí a pelety a zbylé novinky tvoří zplyňovací kotle na kusové dřevo. Hned čtyři nové modely, které opustily zkušebnu a jsou čerstvě připraveny k prodeji na trhu, představil Atmos. Další novinky jsme zaznamenali u českých výrobců Agromechanika Lhenice, ZK Design, Dakon a OPOP. „Je zřejmé, že k Aquathermu směřují čeští výrobci uvedení svých nových výrobků na trh,“ řekl Vladimír Stupavský, specialista pro biomasu portálu TZB-info.

V rámci doprovodného programu pro další dny doporučujeme:

Kompletní informace k Aquathermu 2018 naleznete v rubrice TZB-info Aquatherm Praha.

 
 
Reklama