Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

UCEEB FÓRUM – Budovy: Trendy a budoucnost

Doprovodný program veletrhu Aquatherm Praha 2018

Jak se chová budova jako aktivní prvek elektrické sítě? Jak se monitoruje vlhkost v dřevěných konstrukcích? A jak funguje solární kolektor kombinovaný s fotovoltaikou? Těmto a dalším tématům se bude věnovat celý blok úterního doprovodného programu veletrhu Aquatherm 2018.


© Fotolia.com

Úterý 27. 2. 2018 10:30 - 16:00
Vstupní hala 1, sál č. 1, Výstaviště PVA EXPO

Program:

10:30 – 11:00ČVUT UCEEB na cestě ke stavbám budoucnosti
doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
 Cílem Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT je pozitivně kultivovat stavební prostředí v České republice. V rámci UCEEB aktivit jsme navázali těsnou spolupráci s kolegy v Německu na projektech budov s kladnou energetickou bilancí. Na základě zahraničních zkušeností tak vzniká představa, jak bude vývoj ve stavitelství vypadat v České republice v příštích letech, přičemž kromě domů s kladnou energetickou bilancí předpokládáme také velký rozvoj v automatizaci a významné pokroky v oblasti rekonstrukcí stávajících staveb.
11:00 – 11:30Pavilon České republiky EXPO 2020: Získávání vody v poušti s využitím sluneční energie
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.; doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
 UCEEB ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT v současnosti pracuje na technologii získávání vody ze vzduchu v prostředí pouště. Zařízení má být poháněno pouze sluneční energií a má sloužit k zavlažování. Přednášející představí koncept, vývoj zařízení a předpokládané výnosy.
11:30 – 12:00Zhodnocení provozu budovy Fenix jako aktivního prvku elektrické sítě
Ing. Petr Wolf, Ph.D.
 V přednášce budou představeny zkušenosti s provozem hybridního fotovoltaického systému s bateriovým úložištěm v administrativní budově společnosti Fenix Group, a.s. v Jeseníku. Tento systém je v provozu jeden a půl roku, během této doby byly testovány různé režimy provozu – plně autonomní provoz, částečně autonomní provoz, či omezování odběrových maxim. Systém využívá předpověď výroby fotovoltaického systému a předpověď spotřeby v budově.
12:00 – 12:30Solární hybridní kolektory a jejich aplikace
Ing. Nikola Pokorný
 Hybridní solární kolektory jsou kombinací fototermické a fotovoltaické technologie, která má potenciál zvýšit využití sluneční energie v budovách. V rámci přednášky budou představeny výsledky výzkumu a vývoje zasklených hybridních kolektorů na UCEEB ČVUT a možné praktické aplikace.
13:00 – 13:30Kombinace tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
 Elektricky poháněná tepelná čerpadla v kombinaci s fotovoltaickými systémy se zdají být ideální kombinací pro použití v budovách. Přednáška ukáže zblízka problematiku a různé možnosti aplikací.
13:30 – 14:00Moisture Guard
Ing. Jan Včelák, Ph.D.
 V rámci přednášky bude představen systém pro kontinuální monitoring vlhkosti dřevěných konstrukcí včetně jeho základních komponent a způsobu použití. V přednášce se budou prezentovat i výsledky pilotních instalací systému a detekované problémy. Budou představeny i nově vyvíjené komponenty, které se stanou součástí systému.
14:00 – 14:30Predikce výroby FV systémů
Ing. Petr Wolf, Ph.D.
 Přednáška představí zkušenosti s provozem hybridního fotovoltaického systému s bateriovým úložištěm v administrativní budově společnosti Fenix Group, a.s. v Jeseníku. Tento systém je v provozu jeden a půl roku, během této doby byly testovány různé režimy provozu – plně autonomní provoz, částečně autonomní provoz, či omezování odběrových maxim. Systém využívá předpověď výroby fotovoltaického systému a předpověď spotřeby v budově.
14:30 – 15:00Tepelný komfort při vytápění budov s nízkou spotřebou energie – platí osvědčené principy?
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
 Při návrhu vytápění budov se vychází ze zaběhnutých principů a axiomů, které vznikly zkušeností získanou při výstavbě budov v minulém století. Moderní budovy s nízkou spotřebou energie se vyznačují jinými tepelnými vlastnostmi vedoucími ke změnám v očekávaném chování budov a vytápěcích zařízení. V přednášce budou mimo jiné prezentovány výsledky rozsáhlého experimentu se subjektivním hodnocením tepelného komfortu při různých způsobech vytápění, prováděného se skupinou osob v laboratořích UCEEBu.
15:00 – 15:30Inovativní přístupy k řízení energetiky budov
Ing. Jan Včelák, Ph.D.
 V přednášce budou představeny inovativní energetické systémy určené pro rezidenční i administrativní objekty, které efektivně využívají obnovitelné zdroje energie a lokální ukládání energie a její efektivní využívání v rámci objektu. Budou představeny trendy v energetice i nové technologie, které budou mít na energetiku nejen budov zásadní vliv.
15:30 – 16:00Internet budov
Ing. Mgr. Michal Kuzmič
 Příspěvek se věnuje příchodu inteligentních řídicích systémů a internetu věcí, které přinášejí zásadní kvalitativní změnu pro uživatele budov. Z pasivních objektů se budovy postupně přeměňují v aktivní účastníky našeho života, kteří jsou schopní obousměrně komunikovat s uživateli, samostatně vyhodnocovat data získaná z řady vnějších zdrojů (například ceny energie, předpověď osvitu, stav dopravy aj.), monitorovat svůj stav a sdělovat ho pomocí internetu vybraným uživatelským skupinám. V budoucnu můžeme čekat rostoucí autonomii budov.
Organizátor programu: Pořadatel programu:

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
České vysoké učení technické v Praze
Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
www.uceeb.cz

 
 
Reklama