Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aquatherm Praha 2018 odstartoval. Co přinesl první den?

22. ročník mezinárodního veletrhu Aquatherm v Praze otevřel své brány a přivítal první návštěvníky. Přinášíme hlavní poznatky z doprovodného programu z prvního dne veletrhu a spolu s nimi výběr vystavených výrobků, které nás zaujaly.

Budoucnost stavebnictví na Aquathermu Praha 2018

Již první den veletrhu Aquatherm měl velmi bohatý doprovodný program. Ti, kdo se zajímají o blízkou budoucnost stavebnictví, kdy v popředí stojí energetické úspory, si našli cestu na konferenci „Trendy a budoucnost“, kterou zajistilo UCEEB ČVUT v Praze. Strategie úspor energie v Německu vychází z cílů pro rok 2050, tedy poklesu CO2 vznikajícího existencí budov o 80 % proti referenčnímu roku 1990. V předstihu je proto nutné mít platné a účinné normy a tomu ještě předchází výzkum. Je evidentní, že bez velké aktivity již v současnosti je dosažení cíle nereálné.

Průměrná doba životnosti budovy je 100 let, stále častěji lze tak očekávat rekonstrukce a řešení úspor i při provozu a údržbě. Důležitou roli proto hraje výběr technologií. UCEEB zde usiluje o řešení, která budou co nejjednodušší, co nejméně poruchová. V rámci doprovodného programu zazněla i otázka „Kolik lidí bude mít peníze na nový rodinný dům ve standardu NZEB po roce 2020, kdy to bude povinné pro všechny?“ Němci mají zkušenost, že po rozšíření úsporných technologií jejich cena klesá. Srovnání pořizovacích cen hovoří o cca 5 až maximálním 10 % zdražení výstavby domu.

Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., tyto informace doplnil: „NZEB rodinný dům po roce 2020 bude prakticky stejný, jako dnešní. Nutné jsou pouze mírné úpravy. Podle platných vyhlášek v podstatě není nutné ani využití OZE, není třeba nucené větrání. K tomuto výsledku je ovšem nutné se dopracovat přesnými výpočty s ohledem na vyhlášku.“

Český pavilon v Dubai na EXPO 2020

Tomáš Matuška hovořil také o prestižní akci České republiky, českém pavilonu na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji. ČR se na této výstavě bude prezentovat jako „země vody a zeleně“ s mottem „Proměna písečné půdy v úrodnou.“ UCEEB v souvislosti s tím řeší získání vody z ovzduší a na to navazují práce biochemiků s pěstováním biomasy.

Den starostů

Organizátoři doprovodných programů na veletrhu Aquatherm si vzali za cíl také osvětu zástupců samosprávy a nabídli jim možnost setkání se zástupci firem i se samotnými stavebníky. Den starostů v Kongresovém sále pražského výstaviště PVA EXPO Letňany se při zahájení veletrhu setkal s velkým zájmem veřejnosti: „Pozvání nebylo určeno pouze starostům, ale všem, kdo mají na starosti investice, obnovu infrastruktury a správu budov. Chceme poskytnout nejnovější informace důležité pro správu měst a obcí a umožnit během jednoho dne a na jednom místě orientaci v nejnovějších trendech klíčových nejen vodohospodářských výrobců,“ upřesnil záměr organizátora Martin Palata ze společnosti MDL Expo. Na programu byla témata jako například nakládání s odpadem po roce 2024, mýty v nakládání s kaly či Energetické úspory z pohledu obcí.

Fotovoltaika a administrativní budova

Ing. Petr Wolf, Ph.D. hovořil o praktických zkušenostech z administrativní budovy Fenix, která je postavena ve standardu NZEB a v budově je využita hybridní fotovoltaická elektrárna.

Pro fotovoltaiku s baterií je velmi výhodné využít přesné předpovědi počasí, kterou má UCEEB i Fenix k dispozici. Předpověď umožňuje snížit ranní stav nabití baterií až na pouhých 15 - 18 % nabití baterie, protože je z předpovědi jasné, že bude dostatek slunečního svitu a fotovoltaika baterii přes den dobije.

S bateriovým provozem se rovněž podařilo docílit omezení odběrových špiček okolo 11 kW na 6 kW. Potřebný rezervovaný elektrický výkon pro budovu FENIX byl stanoven na 3 x 63 A. Lokálním řízením činnosti spotřebičů a součinnosti FV a nabíjení baterií je možné jej snížit na 3 x 25 A, resp. 3 x 20 A, ale to již s mírným diskomfortem.

Hybridní kolektory

Hybridní solární termické a fotovoltaické kolektory mění sluneční záření jak na teplo, tak na elektrickou energii. Ing. Nikola Pokorný zmínil dvě varianty, a to nezasklené a zasklené hybridní kolektory. Nezasklené mají nižší produkci tepla ale vyšší zisk elektřiny a zasklené produkují více tepla ale méně elektřiny, neboť efektivita fotovoltaických článků s teplotou klesá. Celkově jsou hybridní kolektory z hlediska měrného zisku energie na plochu výhodnější.

Čistá fotovoltaika, stejně tak jako čistá fototermika, jsou o něco efektivnější, ale sumárně, v našich zeměpisných podmínkách, je výhodnější jejich kombinace.

Větrání škol

Na veletrhu Aquatherm proběhl také soubor přednášek na téma větrání škol.

„Ve stávajících školách se považuje za dostatečné tzv. štěrbinové větrání, které spoléhá na přirozené netěsnosti budovy. Adekvátní větrání škol z hlediska hygienických požadavků však vyžaduje daleko větší objem výměny vzduchu, kterého lze dosáhnout efektivně pouze nuceným větráním. Zároveň zdravé prostředí ve školách je nezbytné řešit komplexně i s ohledem na správné osvětlení nebo hlukovou zátěž ve třídách. Celkově zdravější a komfortnější prostředí ve školách je věc, která by neměla být posuzována jen jako finanční náklad,“ říká Lenka Husáková, specialistka na větrání a vzduchotechniku.

BIM, jeho možnosti a využití

Úterní doprovodný program se zabýval metodikou BIM, tedy využitím virtuálního modelu budovy při její projekci, stavbě, i provozu.

BIM přináší výhody pro investory nejen během stavby, ale zejména po jejím dokončení. Investor má kompletní data o budově k dispozici již při její stavbě. Tato data může ihned využít pro správu budov, revize a i případné reklamace po skončení realizace stavby. Projekt se pak prakticky stává zdrojem dat.

Ing. Tomáš Minka z Odborné rady pro BIM upozornil, že modely obsahují opravdu komplexní soubor dat, která je potřeba pečlivě třídit a evidovat podle určení. Ne každý, kdo do modelu nahlíží, potřebuje znát všechny údaje. Pečlivá evidence tak bude znamenat mnohem jednodušší orientaci v modelu.

Zdroje tepla na veletrhu Aquatherm Praha 2018

Na Aquathermu se čeští výrobci kotlů pochlubili celou řadou novinek. Rodinná firma ATMOS představila hned čtyři nové modely kotlů na pevná paliva. První z nich je peletový automatický kotel s označením D25PX o jmenovitém výkonu 25 kW. Samozřejmostí je splnění ekodesignu a tudíž možnost dotování pod kotlíkovými dotacemi. Další novinkou na stánku ATMOS byl větší zplynovací kotel na dřevo určený pro firemní klientelu, penziony, provozovny, apod. Jde o dřevozplynovací kotle ATMOS DC105S a DC150S (jmenovité výkony 105 a 150 kW). Tyto kotle jsou konstruovány výhradně pro spalování kusového dřeva.

O pár metrů dál vystavuje výrobce teplovodních kotlů OPOP z Valašského Meziříčí. Vedle tradičního sortimentu kotlů představili čerstvou novinku roku 2018 - kompaktní pyrolitický kotel na kusové dřevo H4EKO-D ve výkonových řadách od 16 do 25 kW. Kotel splňuje parametry emisní třídy č. 5 a bude na něj možno získat tzv. kotlíkovou dotaci.

Zlatá medaile Aquatherm

První den veletrhu probíhalo zasedání komise a hodnocení výrobků přihlášených do soutěže o Zlatou medaili Aquatherm. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 21 výrobků, přičemž podmínky přihlášky splnilo přesně 20 exponátů. Členem komise je i zástupce naší redakce, šéfredaktor portálu ESTAV.cz Ing. arch. Oldřich Rejl: „Komise po pondělním zasedání v úterý osobně obešla vystavovatele, nechala si výrobky představit firemními odborníky, poté proběhla diskuse celé poroty. Vyhlášení výsledků bude ve středu 28. 2. v 15 hodin. V tuto chvíli mohu prozradit snad jen to, že byly uděleny tři hlavní ceny a tři čestná uznání.“

Zajímavosti z doprovodného programu:

V rámci doprovodného programu pro další dny doporučujeme:

Kompletní informace k Aquathermu 2018 naleznete v rubrice TZB-info Aquatherm Praha.

 
 
Reklama