Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Aquatherm Praha byl partnerem XIII. ročníku prestižní akce Týden Facility managementu

Konference „Vize FM 2020“ zdůraznila význam souladu technologií a stavebního řešení objektu s potřebami uživatelů. Prezentovat budovu jako celek z pohledu vytápění, měření, MAR, ale i větrání, chlazení a klimatizace je i cílem 20. jubilejního ročníku mezinárodního veletrhu Aquatherm Praha 4.- 7.3.2014.

Hlavním tématem konference, které se prolínalo všemi prezentacemi bylo samozřejmě snižování energetických provozních nákladů, které je úzce spojené s obory jako je měření a regulace, větrání, vytápění, teplá voda, ale i klimatizace a chlazení. Mimo integrované řešení pro snížení provozních nákladů, prostřednictvím řízení energetických úspor, které prezentovala společnost ISS, byl prezentován například systémem Ergelis společnosti Atalian, pro energeticky řízenou správu budov, napojený na řízení přes ASŘ/ BMS nebo přímo na ovládané zařízení jako osvětlení, plyn, apod., což naplňuje trend posledních let snižování nákladů a dosahování úspor.

Základním stavebním kamenem je však hlavně správná příprava projektu z hlediska správce a uživatele budoucí nemovitosti. Důležitou otázkou také je, že většinou víme jaké technologie využijeme, ale ve fázi přípravy je neméně důležité si vyjasnit jaké technologie nejsou třeba. Z pohledu investora, jsou však náklady na řekněme „konzultační“ fázi projektu většinou neakceptovatelné. Je třeba si ale uvědomit, že ač konzultační část tvoří kolem 2% celkových nákladů (90% stavba, 5% projekt, 2% konzultanti, 3% marketing) ve svém konečném důsledku mohou po dobu morální životaschopnosti stavby snížit provozní náklady až o 20%!

Všechny trendy, novinky a vize konference „Vize FM 2020“, pak jednoznačně splňují jednu z definic facility managementu, a to aby technologie a stavební prvky objektu byly optimálně funkční v souladu s potřebami jejich uživatelů. A právě spojení těchto nových technologií a potřeb jejich uživatelů, bude i náplní doprovodného programu 20. jubilejního ročníku mezinárodního veletrhu Aquatherm Praha 4.- 7.3.2014, který je zaměřen mimo jiné právě i na facility management a jeho přínosy při dosahování úspor.

Výše uvedené motto vč. prezentovaných řešení bylo také jednou z hlavních inspirací, proč se veletrh Aquatherm Praha stal jedním z hlavních partnerů. I pořadatelé veletrhu mají svojí vizi jež je spojuje s klíčovými firmami oboru TZB v České republice, a to opětovné vybudování odborného veletrhu TZB v České republice, který cíleně a komplexně zastřeší a odprezentuje budovu jako jeden celek z pohledu vytápění, měření, řízení a regulace, ale i vzduchotechniky, chlazení a klimatizace.


Manažer veletrhu Ing. Martin Pavlata při prezentaci nové koncepce veletrhu Aquatherm Praha 2014

Dosavadní průběh příprav veletrhu ukazuje, že všechny klíčové změny v organizaci byly přijaty kladně a o jubilejní ročník veletrhu je velký zájem. Výsledek již můžete vidět dnes, čtyři měsíce před zahájením. Pořadatelům veletrhu se podařilo již od samého začátku příprav umístit hlavní obory nomenklatury přímo do jednotlivých hal areálu výstaviště v Letňanech a díky rozsáhlé rekonstrukci jsou dnes tyto haly i důstojnou platformou pro prezentaci vystavovatelů.

To samé platí i pro další ročník TZB konference, jež je již dlouhodobě nedílnou součástí veletrhu Aquatherm Praha a opět díky partnerům konference již dnes si odborná i laická veřejnost může vybrat z více než 40-ti seminářů ve dvou hlavních sálech s celkovou kapacitou pro 500 posluchačů. Program ve třech sálech v online čase, přednášející z šesti zemí, zástupci soukromého i státního sektoru, dopad nového občanského zákoníku, dotace a veřejné zakázky, to a mnohé jiné čeká účastníky TZB konference veletrhu Aquatherm Praha 2014.

Díky podpoře firem a odborným partnerům napříč celým oborem TZB již dnes můžete vidět jak základní témata doprovodného programu, tak i aktuální seznam vystavovatelů. Více na www.aquatherm-praha.com.