Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

16. medzinárodný odborný veľtrh Aquatherm Nitra

Medzinárodný odborný veľtrh vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky AQUA-THERM Nitra sa bude konať v dňoch od 11. do 14. 2. 2014 v areáli výstaviska AGROKOMPLEX Nitra. Vstup zdarma po registraci.

Sme si plne vedomí, že predovšetkým atraktívna ponuka tovarov a služieb našich klientov, je hlavným dôvodom, prečo sa tak špecializovaná akcia v oblasti technického zariadenia stala prestížnou prehliadkou svojho druhu na Slovensku a Vám všetkým, ktorí svojou ponukou a prezentáciou najnovších produktov v oblasti technického zariadenia budov zvyšujú kvalitatívnu úroveň na stavebnom trhu, ďakujeme a tešíme sa dovidenia v Nitre. Váš Aquatherm Nitra team

Veľtrh ponúkne vedľa výrobkov, technológií služieb opäť aj atraktívny sprievodný program s prednáškami popredných odborníkov:

SPRIEVODNÁ KONFERENCIA VEĽTRHU
(sprievodná konferencia aquatherm Nitra 2014 - podrobné časy)
 • Téma: NÍZKOENERGETICKÉ DNI
 • Miesto: Konferenční priestor v hale M3
 • Vstup: Voľný

Utorok, 11. februára 2014

Sprievodné semináre „VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN V NÍZKOENERGETICKÝCH DOMOCH“
Odborný garant: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Voda v nízkoenergetických domoch
Odborný garant: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Stavebná fakulta STU
 • Vsakovacie systémy pre odvádzanie zrážkovej vody z povrchu budov, doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
 • Analýza vplyvu miesta odberu teplej vody na jej cenu, Ing. Zuzana Krippelová
 • Výmenníky pre využitie tepla z odpadovej vody, Ing. Veronika Podobeková
 • Využitie geotermálnej energie na prípravu teplej vody, Ing. Marek Bukoviansky
 • Princípy optimálneho návrhu geotermálneho energetického systému v rekreačných areáloch, Ing. Pavol Jurka
 • Novinky v príslušenstve kanalizácie, Ing. Pavol Mayer, Hutterer & Lechner, s.r.o.
 • Zvuk ticha. Geberit Silent-PP, Ing. Branislav Kollár, Geberit Slovensko

Obnoviteľné zdroje po novom
Odborný garant: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Okrúhly stôl na tému: Novela zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE a vysokoúčinnej KVET (zákon č. 382/2013, účinný od 1.1.2014). Odborný garanti: Ing. Peter Štibraný, Ing. Renáta Rutšeková, ďalší odborníci z praxe
 • Dopady novelizácie zákona o podpore OZE na zmenu trhového prostredia, predpokladané trendy a záujem
 • Malé zdroje OZE (výroba elektriny) do 10 kW a ich špecifiká
 • Inštalácia solárnych kolektorov a fotovoltiky
 • Malé fotovoltické zdroje pre domácnosti, odhad ekonomickej veľkosti zdroja
 • On-grid s batériami?
 • Ďalšie obnoviteľné zdroje podľa záujmu diskutujúcich (diskusia)

Streda, 12. februára 2014

Sprievodné semináre „VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN V NÍZKOENERGETICKÝCH DOMOCH“
Odborný garant: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Teplo v nízkoenergetických domoch
Odborný garant: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., Ing. Lukáš Skalík, PhD., Stavebná fakulta STU
 • Vykurovacie a vetracie systémy v nízkoenergetických domoch, doc.Ing. Daniel Kalús, PhD.
 • Obnoviteľné zdroje tepla pre nízkoenergetické domy, doc.Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
 • Nízkoteplotné slnečné energetické systémy, Ing. Lukáš Skalík, PhD.
 • Energetické systémy na báze geotermálnych vôd, doc.Ing. Ján Takács, PhD.
 • Systémy na solárne chladenie budov, Ing. Simona Michaličková
 • Zdroje tepla na spaľovanie biomasy, Ing. Kamila Malinová
 • Prezentácia vystavujúcich firiem
 • Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie pre energeticky úsporné domy, prof.Ing. Dušan Petráš

Sprievodné semináre „EFEKTÍVNE NAKLADANIE S ENERGIOU“
Odborný garant: Ing. Ľuboslav Jánoš, cechmajster CVTTi, Cech vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií

Prečo a ako modernizovať vykurovanie a prípravu teplej vody v budovách
 • Súčasné podmienky a požiadavky na modernizáciu, Ing. Ľuboslav Jánoš
 • Využívanie nízkoteplotnej techniky pri výrobe tepla, Ing. Imrich Discantiny
 • Statické a dynamické vyregulovanie rozvodu teplej vody v bytových domoc, Ing. Patrik Laca

Praktické príklady inštalácií tepelnej techniky a jej prevádzkovanie
 • 5ročné prevádzkovanie TČ v rodinnom dome, Ing. Chylík
 • Sústava ÚK a príprava TV v 65 b.j., Ing. Kostúr
 • Modernizácia a prevádzkovanie vykurovacej sústavy v bytovom dome, pán Piták

Štvrtok, 13. februára 2014

Sprievodné semináre „VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN V NÍZKOENERGETICKÝCH DOMOCH“
Odborný garant: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Vzduch v nízkoenergetických domoch
Odborný garant: Ing. Peter Leimberger, Stavebná fakulta STU
 • Aplikácie tepelných čerpadiel v nízkoenergetických domoch, doc. Ing. Belo Füri, PhD.
 • Systémy vykurovania a chladenia s tepelným čerpadlom v nízkoenergetickom dome, Ing. Lukáš Živner
 • Čiastočná klimatizácia nízkoenergetického domu s využitím rekuperačnej jednotky, Ing. Zuzana Kovářová, PhD.
 • Distribúcia vzduchu v krytých bazénových halách, Ing. Róbert Turza
 • Používanie názvoslovia vo vetraní budov, Ing. Jana Šabíková, PhD.
 • Energetická náročnosť systémov vetrania, Ing. Peter Leimberger
 • Prezentácia vystavujúcich firiem

Piatok, 14. februára 2014

Sprievodné semináre „VODA – TEPLO – VZDUCH – PLYN V NÍZKOENERGETICKÝCH DOMOCH“
Odborný garant: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Plyn v nízkoenergetických domoch
Odborný garant: Ing. Kamila Malinová, Stavebná fakulta STU
 • NTL rozvody plynu - legislatíva, projektovanie a realizácia, Ing. Kamila Malinová
 • Podmienky inštalácie medených rúrok na rozvod plynu podľa revidovaného TPP 700 01, p. Peter Sitár
 • Rozvody plynu na báze plast-hliníka, produkty, normy a predpisy, Herz s.r.o., Bratislava
 • Bezpečnosť prevádzky plynových spotrebičov podľa platnej legislatívy, Ing. Miroslava Vaškaninová
 • TPP 904 01 Označovanie plynárenských zariadení, p. Peter Sitár
 • Vykurovanie veľkoplošných objektov plynovými infražiaričmi, doc.Ing. Daniel Kalús, PhD.