Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vnitřní kanalizace z polypropylenu

1. Požadujeme:

 • Bezpečný provoz
 • Vodotěsnost a plynotěsnost
 • Zamezení zanášení
 • Odolnost proti obrušování
 • Odolnost odpadním vodám a vnějšímu prostředí
 • Provozní trvanlivost
U plastů je nutné při rozhodování nově:
 • Zohlednit teplotu odváděných vod
 • Zohlednit chemickou odolnost plastu při vedení průmyslových odpadních vod
 • Řešit dilatace podle druhu plastu
 • Respektovat větší nároky na technologickou kázeň (doprava, skladování, montáž)
 • Možnost využít většího sortimentu speciálních tvarovek
 • Počítat s menší hmotností a snadnější montáží, což znamená zrychlení práce a snížení nákladů na dopravu a práci.
Plastové materiály pro kanalizaci v ČR: PP,PE,PVC,ABS, vrstvené potrubí

Nízká hmotnost, vysoká pevnost, houževnatost, snadná zpracovatelnost, relativně nízká cena.

Nelze v této kombinaci dosáhnout u klasických materiálů a jednotlivé plasty jsou navíc se stabilizátory a modifikátory pro zachování stávajících a vytvoření nových vlastností.

Příklady srovnání základních materiálů pro vnitřní kanalizaci:

Materiál Odolnost Snížená
hořlavost
Nejčastější spojování
Polypropylen - systémy HT   ano Sesazení do hrdel s gumovým těsněním
Polypropylen   ne Sesazení do hrdel s gumovým těsněním
PVC   ano Lepení, sesazení do hrdel s gumovým těsněním
PE   ne Svařování


2. Pro všechny plasty shodně musíme dodržet:

 1. Požadavky na dopravu:
  • Srovnáno na čisté ložné ploše dopravního prostředku
  • Ložná plocha musí být bez ostrých hran a výčnělků
  • Dopravujeme v originálním balení
  • Z dopravního prostředku neshazujeme, ale skládáme na připravené místo, kde jsou výrobky zabezpečeny před znečištěním a mechanickým poškozením - sesypáním nebo např. pádem jiných skladovaných položek

 2. Požadavky na skladování:
  • Prvky musí být ve skladu chráněny před povětrnostními vlivy
  • Skladujeme v originálním balení
  • Skladujeme ve vrstvách s povytaženými hrdly
  • Do max. výšky 1,5 m
  • Při využití větší výšky skladové haly - proložení nosnou konstrukcí.

Na místo montáže nosíme ze skladovacího místa jen takové množství prvků, které přenášíme bezpečně bez nebezpečí mechanického poškození potrubí.


3. Návrh systému kanalizačního potrubí:

 • Co nejkratší a nejjednodušší trasa od zařizovacího předmětu k přípojce (čistírně odpadních vod, do recipientu)
 • Platná ČSN 73 67 60 z VI/1995 Vnitřní kanalizace
 • Doporučení výrobce systému (např. v návaznosti na využití speciálních tvarovek)


4. Návaznost potrubí na stavební konstrukci:

 • Stavební prostupy čisté, bez ostrých hran, pro montáž volné
 • Při dodatečném zabetonování prostupu vedení potrubí v chráničce nebo ochránění jiným způsobem (např.ovinutím)
 • Minimalizace počtu prostupů potrubí v místech dilatačních spar
 • Minimalizace počtu prostupu potrubí mezi jednotlivými požárními úseky
 • Minimalizace prostupů v místech s nebezpečím vnikání zemní vlhkosti nebo spodní vody do stavební konstrukce
 • Zohlednění zatížení způsobené hmotností potrubí včetně dopravované kapaliny


5. Montáž systému:

 • Platná ČSN 73 67 60 z VI/1995 Vnitřní kanalizace
 • Montážní předpis výrobce
 • prENV 13801 z II/2000 Plastové potrubní systémy vnější a vnitřní kanalizaci (nízká a vysoká teplota) - doporučení pro instalace
Připevnění potrubí:
 • přenášet síly z potrubí do stavební konstrukce
 • zajistit přesnou a stálou polohu
 • zajišťovat dovolené pohyby (dilatace)
 • bránit mechanickému poškození potrubí
 • bránit přenášení hluku do stavební konstrukce
 • umožňovat případnou údržbu, opravu a demontáž
Spojování do systému:
 • Dle doporučení a postupu výrobce
  hrdla s těsnícím kroužkem, lepení hrdel, svařování na tupo, svařování elektrotv., příruba
Spojování materiálů navzájem:
 • Dle doporučení výrobce s využitím speciálních přechodek
 • Navzájem nelze materiály svařovat ani lepit. Různé plasty navzájem spojujeme pouze hrdlovým spojem s těsněním.


6. Typy na potrubní systémy, které se v ČR nejčastěji vyskytují:

Kontakt na výrobce
(distributora u výrobců ze zahraničí)
Materiál systému
Osma HT systém z poylpropylenu
Ekoplastik HT systém z polypropylenu
Marley Polypropylen, PVC
Dyka Polypropylen, PVC
Pipe Life PVC, polypropylen
Instaplast Polypropylen
FV plast Polypropylen
Alphacan Omniplast Polypropylen
Friatec PVC - odhlučněné potrubí
Poloplast Polypropylen - odhlučněné potrubí
Midas PVC, polypropylen
Plastika Nitra Polypropylen, PVC spojované O kroužky

 
 
Reklama