Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Seminář "Zdravotní a průmyslové instalace - novinky v praxi"

Společnost pro techniku prostředí OS 05

12. června 2001

Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice


Zveme Vás na pracovní setkání projektantů zdravotechniky, kde se budeme zabývat např. komunikací mezi projektantem ZT a vytápění při návrhu TUV, novými normami a jejich dopadem v projektech a v montážních postupech, co je k použití ze zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v projektech a připravovanou novelizací normy na výpočet vnitřních vodovodů.

Na setkání budou předvedeny varianty využívání výpočetní techniky včetně kreslicích programů v oblasti ohřevu teplé vody, rozvodů teplé i studené vody a kanalizace.

Ke sborníku navíc dostanete SW pro návrh dimenzí vodovodu a budete mít možnost si zakoupit překlady evropských norem, které ČSNI vydalo jen vyhlášením ve Věstníku a v anglické verzi.

Seminář bude doplněn výstavkami firem, které jsou zaměřeny na související problematiku (např. uchycování potrubí, izolace, dezinfekce a úpravy vody, ohřev TUV, novinky v potrubních materiálech).

Předpokládáme pracovní diskusi i k otázkám "mimo" připravený plán. Na tyto otázky budeme následně odpovídat v samostatných článcích na www stránkách TOPINFO a ty širší budou podnětem pro příští pracovní setkání.

Těším se na viděnou.

Ing. Dagmar Kopačková
odborný garant semináře


Program semináře:

8.30 prezence
9.00 zahájení - odborné přednášky
 1. Návaznost dat při návrhu TUV mezi zdravotní technikou a vytápěním
  Ing. Karel Kabele, CSc.
 2. Praktické ukázky dopadu zákona o technických požadavcích na výrobky v projektech
  Ing. Dagmar Kopačková
 3. Aktuální informace z oblasti vnitřních vodovodů a kanalizací (příprava nové normy pro návrh, změny v montážních zásadách a v normách)
  Ing. Miroslav Hartl, Ing. Dagmar Kopačková
 4. Normy EN pro návrh vodovodů a kanalizací a jejich přejímání jako ČSN
  Ing. Marie Bačáková
 5. Výpočetní technika v projektování zdravotních a průmyslových instalací
  Michal Kabrhel
13.00 diskuse a prezentace firem
15.00 předpokládané ukončení

UPOZORNĚNÍ PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE
Součástí semináře bude výstavka výrobců a dodavatelů techniky pro ohřev teplé užitkové vody, rozvody studené i teplé vody a kanalizaci.
Své výrobky a služby můžete v rámci semináře prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl a dvě židle) za úhradu 6000,- Kč.
Podrobnější informace Vám poskytne sekretariát semináře:

Společnost pro techniku prostředí
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 02/21082201


Informace pro účastníky:
1. Místo konání
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
Doprava: metro trasa "A" stanice Dejvická.

2. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku zašlete do 8.6.2000 na adresu:
Společnost pro techniku prostředí
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 02/21082201
On-line přihlášku můžete vyplnit na konci této pozvánky.

3. Účastnický poplatek
Pro členy STP 490,- Kč
Pro ostatní 590,- Kč

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837-011/0100, var. symbol 2010501, IČO 00499978, DIČ 001-00499978. STP není plátce DPH. Doklad o úhradě pošlete poštou s přihláškou nebo v případě přihlášky e-mailem předložíte při prezenci.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, sborník zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel. 02/21082353, fax 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz


Pokud máte zájem o účast, odešlete prosím přihlášku a doklad o zaplacení nejpozději do 8.6.2001 na adresu:
Společnost pro techniku prostředí
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: 02/210 82 201

V případě přihlášky e-mailem nebo prostřednictvím www předložíte doklad o zaplacení při prezenci.

 
 
Reklama